Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak napsat odbornou práci?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak napsat odbornou práci?"— Transkript prezentace:

1 Jak napsat odbornou práci?
Krok za krokem …

2 FORMA • papír A4 popsaný po jedné straně listu • řádkování 1,5 (cca 30 řádků/strana) • písmo patkové (Times Roman), bezpatkové na nadpisy (Arial) • velikost písma - 12 (kapitoly 14-16, poznámky a popisky 10) • zarovnání textu - do bloku

3 POZOR!!! • konec řádků - ne jednohláskové spojky a předložky (a, i, v, z,…), ne pomlčky, nerozdělit zkratky, značku a subjekt (p. Novák), zkrácené jméno, číselné údaje tvořící celek, oddělovací znaky (:) > naučte se pevnou mezeru … viz. další snímek • stránkování - zápatí (vpravo, uprostřed), arabské číslice, základní velikost písma, ne na titulní list! • konec stránek - ne samostatný první řádek odstavce nebo nadpis

4 Pevná mezera Pevná mezera odděluje dva prvky tak, aby nebylo možné je umístit odděleně na dvou řádcích. Pevnou mezeru je třeba vkládat namísto běžné mezery v následujících případech: - za jednopísmenné předložky a spojky, - při oddělování tisíců, - mezi číslo a měrnou jednotku, - mezi části telefonních čísel, - mezi název a číslo v číslovaných částech dokumentů (kapitola, dodatek atp.), - před a za pomlčkou (v případech, kdy pomlčka označuje pauzu), - mezi názvem a verzí produktu, - mezi jakákoli další slova nebo položky, které nesmějí být umístěny na dvou různých řádcích. V aplikaci Word ji lze zadat pomocí kláves ctrl+shift+mezerník.

5 STRUKTURA PRÁCE Obsah 0 Úvod ………………………… 1 Kapitola………………… 1.1 Podkapitola…… 1.2 Podkapitola…… 2 Kapitola………………… Závěr……………………… Literatura………………… Příloha č. 1 STRÁNKY NEČÍSLUJEME!!! Příloha č. 2

6 • téma práce • jeho význam • proč si jej autor vybral • formulace problému a cíle práce • stručné představení obsahu práce • lze i literatura • rozsah min. polovina str. A4 min. ÚVOD

7 HLAVNÍ ČÁST dělíme na: Teoretickou část
Praktickou část (např. dotazníkové šetření) • vlastní text práce členěn do kapitol (podkapitol), odstavců 1 Kapitola………………… 1.1 Podkapitola…… 1.2 Podkapitola…… 2 Kapitola………………… • citace doplněné o poznámky POD ČAROU! DÁLE VIZ. POZNÁMKA POD ČAROU

8 POZNÁMKA POD ČAROU

9 ZÁVĚR • stručné hodnocení autora = ve zhuštěné formě uvádí hlavní závěry, ke kterým došel (hlavní myšlenky své práce)

10 POUŽITÁ LITERATURA !!!Pozor!!!
= veškeré použité zdroje informací (monografie, články, periodika, elektronické zdroje, ...) v abecedním řazení 1. monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN 2. elektronická monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název zdrojového dokumentu [druh média]. Vydání. Místo vydání : Vydavatel, datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. Označení části nebo kapitoly. Název části nebo kapitoly. . Standardní číslo. WELLS, H. G. The war of the worlds [online]. Selangor : NetStep Enterprise, 2000 [cit. 8. listopadu 2006]. Dostupné na World Wide Web: >. !!!Pozor!!! pro lenochy generátor citací dostupný z

11 PŘÍLOHY A OBRÁZKY • doplňují text (mapy, tabulky, grafy, schémata, obrázky, plánky, fotografie, seznamy, úplná znění dokumentů, ...) • při menším počtu možno PŘÍMO do textu (popisovat je Obr. 1, Tab. 1) • při větším počtu „přiložit" až na konec práce - nečíslovat stránky, ale uvádět je jako samostatné listy (Příloha č. 1)


Stáhnout ppt "Jak napsat odbornou práci?"

Podobné prezentace


Reklamy Google