Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak napsat odbornou práci? Krok za krokem …. FORMA papír A4 popsaný po jedné straně listu řádkování 1,5 (cca 30 řádků/strana) písmo patkové (Times Roman),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak napsat odbornou práci? Krok za krokem …. FORMA papír A4 popsaný po jedné straně listu řádkování 1,5 (cca 30 řádků/strana) písmo patkové (Times Roman),"— Transkript prezentace:

1 Jak napsat odbornou práci? Krok za krokem …

2 FORMA papír A4 popsaný po jedné straně listu řádkování 1,5 (cca 30 řádků/strana) písmo patkové (Times Roman), bezpatkové na nadpisy (Arial) velikost písma - 12 (kapitoly 14-16, poznámky a popisky 10) zarovnání textu - do bloku

3 POZOR!!! konec řádků - ne jednohláskové spojky a předložky (a, i, v, z,…), ne pomlčky, nerozdělit zkratky, značku a subjekt (p. Novák), zkrácené jméno, číselné údaje tvořící celek, oddělovací znaky (:) - > naučte se pevnou mezeru … viz. další snímek stránkování - zápatí (vpravo, uprostřed), arabské číslice, základní velikost písma, ne na titulní list! konec stránek - ne samostatný první řádek odstavce nebo nadpis

4 Pevná mezera Pevná mezera odděluje dva prvky tak, aby nebylo možné je umístit odděleně na dvou řádcích. Pevnou mezeru je třeba vkládat namísto běžné mezery v následujících případech: - za jednopísmenné předložky a spojky, - při oddělování tisíců, - mezi číslo a měrnou jednotku, - mezi části telefonních čísel, - mezi název a číslo v číslovaných částech dokumentů (kapitola, dodatek atp.), - před a za pomlčkou (v případech, kdy pomlčka označuje pauzu), - mezi názvem a verzí produktu, - mezi jakákoli další slova nebo položky, které nesmějí být umístěny na dvou různých řádcích.  V aplikaci Word ji lze zadat pomocí kláves ctrl+shift+mezerník.

5 STRUKTURA PRÁCE Obsah 0 Úvod ………………………… 1 Kapitola………………… 1.1 Podkapitola…… 1.2 Podkapitola…… 2 Kapitola………………… Závěr……………………… Literatura………………… Příloha č. 1 STRÁNKY NEČÍSLUJEME!!! Příloha č. 2

6 ÚVOD téma práce jeho význam proč si jej autor vybral formulace problému a cíle práce stručné představení obsahu práce lze i literatura rozsah min. polovina str. A4 min.

7 HLAVNÍ ČÁST  dělíme na: 1. Teoretickou část 2. Praktickou část (např. dotazníkové šetření) vlastní text práce členěn do kapitol (podkapitol), odstavců 1 Kapitola………………… 1.1 Podkapitola…… 1.2 Podkapitola…… 2 Kapitola………………… citace doplněné o poznámky POD ČAROU! DÁLE VIZ. POZNÁMKA POD ČAROU

8 POZNÁMKA POD ČAROU

9 ZÁVĚR stručné hodnocení autora = ve zhuštěné formě uvádí hlavní závěry, ke kterým došel (hlavní myšlenky své práce)

10 POUŽITÁ LITERATURA = veškeré použité zdroje informací (monografie, články, periodika, elektronické zdroje,...) v abecedním řazení 1. monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. 2. elektronická monografie: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název zdrojového dokumentu [druh média]. Vydání. Místo vydání : Vydavatel, datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. Označení části nebo kapitoly. Název části nebo kapitoly.. Standardní číslo. WELLS, H. G. The war of the worlds [online]. Selangor : NetStep Enterprise, 2000 [cit. 8. listopadu 2006]. Dostupné na World Wide Web: >. !!!Pozor!!! pro lenochy generátor citací dostupný z http://citace.com/generator.phphttp://citace.com/generator.php

11 PŘÍLOHY A OBRÁZKY doplňují text (mapy, tabulky, grafy, schémata, obrázky, plánky, fotografie, seznamy, úplná znění dokumentů,...) při menším počtu možno PŘÍMO do textu (popisovat je Obr. 1, Tab. 1) při větším počtu „přiložit" až na konec práce - nečíslovat stránky, ale uvádět je jako samostatné listy (Příloha č. 1)


Stáhnout ppt "Jak napsat odbornou práci? Krok za krokem …. FORMA papír A4 popsaný po jedné straně listu řádkování 1,5 (cca 30 řádků/strana) písmo patkové (Times Roman),"

Podobné prezentace


Reklamy Google