Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování textů počítačem Základy typografie. Úvod Zpracování textů Zpracování textů   nejrozšířenější aplikační oblast   vkládání, úprava, uchování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování textů počítačem Základy typografie. Úvod Zpracování textů Zpracování textů   nejrozšířenější aplikační oblast   vkládání, úprava, uchování."— Transkript prezentace:

1 Zpracování textů počítačem Základy typografie

2 Úvod Zpracování textů Zpracování textů   nejrozšířenější aplikační oblast   vkládání, úprava, uchování a výstup textů   doplnění textů o netextové informace (obrázky, grafy, …)   široce dostupné  diletantský přístup   Typografické chyby jsou stejně závažné jako pravopisné Základní druhy textů dle písma Základní druhy textů dle písma   Neproporcionální text: Přejeme Vám dobrý den. Ahoj člověče! Zdravím pane!   Proporcionální text: Přejeme Vám dobrý den. Ahoj člověče! Zdravím pane!

3 Práce s neproporcionálním textem Každý znak zabírá stejné místo  lze měřit délku řádků počtem znaků  normalizovaná stránka (30 řádků po 60 znacích) Každý znak zabírá stejné místo  lze měřit délku řádků počtem znaků  normalizovaná stránka (30 řádků po 60 znacích) Zarovnání jen na levý okraj Zarovnání jen na levý okraj Snadné zarovnání textů v tabulce Snadné zarovnání textů v tabulce Řádkování: 1, 1½, 2 (norm. str. má řádkování 2) Řádkování: 1, 1½, 2 (norm. str. má řádkování 2) Pravidla: Pravidla:  Odstavec začíná 5 mezerami  Po interpunkci 1 mezera  Mezera není před interpunkcí ani za otevírací a před uzavírací závorkou  Pomlčka k oddělení větných celků – z obou stran 1 mezera Pro práci s neproporcionálním textem se používají tzv. textové editory. Pro práci s neproporcionálním textem se používají tzv. textové editory.

4 Práce s proporcionálním textem Zcela odlišný způsob práce Zcela odlišný způsob práce Písmena seskládaná u sebe Písmena seskládaná u sebe Výhody: dobře čitelná slova Výhody: dobře čitelná slova Programy pro práci s proporcionálním textem: DTP systémy Programy pro práci s proporcionálním textem: DTP systémy  DTP pro sazečskou práci v tiskárně (profesionální)  DTP vzniklé vývojem textových editorů (chyby)

5 Typografie Zabývá se úpravou textových dokumentů Stanovuje pravidla závazná pro psaný text Některé typografické pojmy:   Font – úplný soubor znaků jednoho typu písma (verzálky, minusky, kapitálky, číslice, a další znaky)   Akcidenční písmo – vhodné pro zvláštní příležitosti (reklamy, titulky)   Knižní písmo – vhodné pro delší souvislé texty   Italika – dnes obvykle totéž co Kurzíva (nakloněné písmo)   Verzálka – velké písmeno (od účáří po horní dotažnici)   Minuska – malé písmeno (na střední výšku a, příp. s horním f nebo dolním g dotahem)   Kapitálka – malá verzálka (na střední výšku písma)   Řez – varianta daného typu písma (polotučné, tučné, jemné, lineární, úzké, široké, kurzivní, stínované …)   Serify – (patky) – příčná zakončení písmových tahů   Stupeň – velikost písma   Vyrovnání – (kerning) úprava mezipísmenné mezery PLAVAT

6 Písmová osnova Akcentová dotažnice horní dotažnice verzálková dotažnice střední dotažnice účáří dolní dotažnice

7 Typ a stupeň písma 4 kategorie: 4 kategorie:  Serifová (antikvy) – vedou oči po řádku  Bezserifová (grotesky) – kratší text, nadpisy  Lineární serifová (egyptienky) - příležitostně  Ostatní (zdobná apod.) Vyznačení (zdůraznění významu textu) Vyznačení (zdůraznění významu textu)  Kurzíva  Tučný řez  Kapitálky (slavnostní ráz, nadpisy)  P r o s t r k á n í – u editorů se nepoužívá Stupeň písma: Stupeň písma:  obvykle 9-12 bodů (cca. 10 – 13 pt.)  8 – Kolonel (noviny)9 – Borgis (časopisy, knihy)  10 – Garamond (knihy)12 – Cicero (dětské knihy)

8 Zvláštní znaky Mezery Mezery  Mezislovní mezera – mezerník, pružná velikost, možnost zalomení textu  Nezlomitelná mezera – pevné svázání slov  Pozor na rozdíl: 13 % a 13%12 ° a 12 ° Pomlčky Pomlčky  Spojovník (rozdělovník): žluto-zelený, Rimskij-Korsakov, dělení slov (je nejkratší a nemá kolem sebe mezery)  Pomlčka bez mezer: namísto slov až, až do a versus. Např. 6–8, Sparta–Slavia (nesmí být na konci řádku)  Pomlčka s mezerami (k oddělení větných celků). Např. Udělal pro to vše – výsledek se dostavil.  Znaménko minus (koresponduje s šířkou číslice) Uvozovky Uvozovky  Počáteční „ a koncové“ (US: “uvozovky”)  Vždy bez mezery stejně jako závorky Další: O× 0 1 × l Další: O× 0 1 × l

9 Zarovnání:   doleva (na prapor vpravo)   doprava (na prapor vlevo)   na střed   na blok Oddělení odstavců:   odsazení (zarážka) v prvním řádku   odstavcové odsazení (svislá mezera mezi odstavci)   předsazení 1. řádku (např. u slovníkových hesel)   odstavce, které jsou součástí seznamů (výčtů) – odrážky a číslování   číslování: 1., 1.4., IV, iv, a),  Pro zarovnání do bloku se používají pouze mezislovní mezery. Typograficky správně: šedý odstavec, špatně: řeka. Švícko (parchant, sirotek): osamocený poslední řádek odstavce na nové stránce. Proklad (obdoba řádkování): vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků na 120% bodové velikosti písma.účaří Sazba odstavců

10 Stránka a publikace Zrcadlo: prostor pro vlastní text na stránce  horní okraj je zpravidla menší než dolní  vnitřní okraj (u hřbetu) menší než vnější Záhlaví: pro orientaci v textu (název kapitoly, článku, autor, číslo stránky) Zápatí: méně informací, obvykle jen číslo stránky Pravé stránky – lichá čísla 1 sloupec, více sloupců netextové objekty – jednotný ráz, problém obtékání Publikace:  Titul (obálka) i uvnitř dokumentu (na pravé stránce)  levá stránka prázdná – vakát  Vlastní text (předmluva, úvod, obsah, text členěný do kapitol)  Nadpisy kapitol – zřetelný systém (stupeň písma, příp. řez)  Zadní část: dodatky, rejstříky, tiráž (údaje o autorech, nakladateli, náklad... )

11 Textový editor – Textový editor – program pro vytvoření, úpravy a tisk textových dokumentů. Rozdělení Rozdělení (dle možností programu)   Jednoduché editory neformátovaný text (znaky a konce řádků)   Pro psaní dávkových souborů   Pro psaní zdrojového textu programů (WWW stránek)   Př: Poznámkový blok (Notepad)   Textové procesory   Formátovaný text (font, typ, řez, velikost písma, zarovnání, řádkování)   Vkládání netextových objektů (obrázky, tabulky, …)   Pomocné funkce (kontrola pravopisu, synonyma, …)   Př: MS Word, Word Perfect, … Rozdělení textových editorů – dle možností

12 Textové procesory – dle způsobu formátování textu S přímým (vizuálním) formátováním S přímým (vizuálním) formátováním   Princip WYSIWYG (What You See Is What You Get)   Formátovací příkazy se ihned provádí a výsledek se zobrazuje na obrazovce   Mezi zobrazením na obrazovce a vytištěným výsledkem jsou vždy rozdíly   Př: MS Word, Word Perfect, … S kontextovým formátováním   Formátovací příkazy se vkládají přímo do textu (obdoba HTML)   Formátování se provádí až při tisku   Menší a snadno přenositelné mezi platformami   Př: T E X (LAT E X)


Stáhnout ppt "Zpracování textů počítačem Základy typografie. Úvod Zpracování textů Zpracování textů   nejrozšířenější aplikační oblast   vkládání, úprava, uchování."

Podobné prezentace


Reklamy Google