Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba textových dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba textových dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Tvorba textových dokumentů
Forstová Lenka 2007 (Pelikánová Lucie 2005)

2 Počítačová typografie
nauka o tom, jak má tiskovina vypadat současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — každý může připravovat tiskoviny drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky) typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin pravidla nejsou dogma laici by se pravidel měli držet typus = znak, vzor – grafó = píši

3 Písmo znak, písmeno – základ dokumentu písmo, font, písmová sada
názvy písem (podle tvůrců, produktu) znaková sada

4 Znaková sada malá písmena - minusky velká písmena - verzálky
číslice ( ), zlomky (½¼) diakritická, interpunkční znaménka a závorky (‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) matematická znaménka značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) různé další znaky piktogramy (emotikony ), ideogramy

5 Typy písma znaky, které charakterizují typ písma
stínovaný tah osa stínu kolmá nestínovaný tah osa stínu šikmá způsob zakončení tahu (má / nemá patku) má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) stínovaný / nestínovaný tah dřík – hlavní tah písma je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem duktus – síla tahů proporce písma

6 Script, Palace script, Brush Script
Klasifikace písem klasická písma Times New Roman, Baskerville, Garamond moderní písma Bodoni, Modern, Century egyptienky Rockwell bezpatkové písmo Arial, Calibri, Franklin skripty Script, Palace script, Brush Script dekorativní písmo Jockerman, Curlz, Parchement

7 Klasifikace písem

8 Řezy písma rodina písem řezy písma Sklon šířka písma
písma vycházející ze stejného výtvarného základu písma se liší silou, šířkou a sklonem řezy písma síla – „hustota písma“ slabá (light) obyčejná (regular, book) polotučná (demi, bold) tučná (heavy) extratučná (black, extra bold) Sklon stojaté (normal) kurzivní (italic) šířka písma zúžená (condensed) normální rozšířená (expanded)

9 Typografické jednotky
Pica (angloamerická stopa) 1 " = 72,27 points 1 point = 0,353 mm 12 points = 1 pica = 4,233 mm Upravený systém pica (pajka) (Adobe) upraveno pro počítačové použití při tvorbě Postscript 1 " = 72 bodů = 6 picas 1 pica = 12 bodů Didot (pařížská stopa) 1 bod = 0,376 mm 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm nepoužívá se v počítačové sazbě

10 Velikost písma udává se v bodech
volí se podle formátu a typu tiskoviny dětská knížka 12 – 14 bodů učebnice, knihy většího formátu 11 – 12 bodů beletrie pro dospělé 10 bodů časopisy 9 bodů noviny 8 bodů čtverčík čtverec o hraně odpovídající velikosti písma horizontální typografická míra pro mezislovní mezery, velikost zarážky spod. em – celý čtverčík en – polovina čtverčíku

11 Velikost písma minusky verzálky kapitálky malá písmena velká písmena
jsou verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky)

12 Šířka písmen Neproporcionální písmo Proporcionální písmo
liší se pro daný typ písma proporcionální, neproporcionální (Courier) číslice mají vždy stejnou šířku Neproporcionální písmo Proporcionální písmo

13 VLTAVA Mezery mezi písmeny
některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery, problém u velkých nadpisů Kerning – přizpůsobení mezery konkrétní dvojici písmen prostrkávání – rovnoměrná změna velikosti mezer VLTAVA

14 Doporučení pro používání písma
typ a řez ne více než 3 rodiny (typy) písma pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit celkový počet řezů 6 – 8 velikost ne více než 3 velikosti jednoho písma zřetelně odlišené 4 – 5 velikostí v jedné sazbě čím delší text, tím čitelnější písmo patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy)

15 Fonty písmo uložené jako data na počítači
soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma instalují se s programovým vybavením fonty lze dokoupit zvláštní fonty (obrázkové) přenos dokumentu na jiný počítač nemusím mít k dispozici stejné fonty přikládání fontu k dokumentu bitmapové fonty tvar písmene je určen body v matici nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality datový tvar pro každou velikost hardwarově závislé (tiskárny) vektorové fonty tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek bez problémů měním velikost (transformace) TrueType, Adobe Postscript

16 Programové vybavení programové editory textové editory
pro psaní programů textové soubory základní práce s textem přesun, kopírování textu, vyhledávání textové editory psaní dokumentů parametry stránky, různé typy písma, zarovnávání textu formát uložení dokumentu textové procesory velké formátovací možnosti sazba do sloupců vkládání obrázků kontrola pravopisu styly a šablony tvorba tabulek rejstřík, obsah hromadná korespondence

17 Programové vybavení DTP systémy (Desk Top Publishing)
příprava publikací, zaměřeno na počítačovou sazbu Adobe Page Maker WYSIWYG formátování vidím průběžně

18 Pravidla vyznačování nejlépe řezem kurzíva
není vhodné tučně (technická literatura) postrkáváním nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání nepoužívat vyznačování jiným písmem technická literatura jiná skupina písma

19 Formát tiskovin, úprava stránky
poměr zlatého řezu š:v = 1:1,618 2:3 standardizovaný formát papíru A A3, A4, A5 A4 (210 x 297 mm) A0 (1m2) optický střed stránky je výš než geometrický střed sazební obrazec základní rozvržení stránky okraje stránky záhlaví a pata umístěno číslování stránek největší dolní okraj nejmenší okraj u hřbetu záleží na vazbě číslování stránek umístěno v záhlaví nebo v patě pravá liché číslo (významnější) oddíl

20 převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z

21 Generátor dummy textů výplňové texty (Lorem ipsum)
potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat potřebuji vyplnit něčím, co má rytmus, střídají se znaky, různé délky slov existuje i „český“

22 Umístění titulků a obrázků na stránce
pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu), měl by být umístěn v optickém středu je kousek nad geometrickým středem nejdůležitější nadpisy nebo obrázky umístěte na tzv. zlatý střed ve 2/3 výšky, ve 2/3 šířky

23 Umístění titulků a obrázků na stránce
pokud je v textu více obrázků měly by jejich okraje být v lince pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy text by měl být výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu závislou na obsahu sdělení

24 Základní pravidla psaní textu

25 Slovo skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou
mezeru píšeme zásadně jednu ne před interpunkčním znaménkem, ale za znaménkem být musí pevná mezera

26 Odstavec základní stavební kámen mezery mezi odstavci (proklad)
každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce vkládá se klávesou (Enter) zobrazuje se jako speciální znak odstavcová zarážka posunutí prvního řádku v odstavci první odstavec za nadpisem se neposouvá v celém textu stejné dnes se již v sazbě přestává používat mezery mezi odstavci (proklad) použití namísto zarážky východový řádek poslední řádek odstavce delší než zarážka o 1 em kratší než plný řádek nelze kontrolovat automaticky

27 Odstavec vlastnosti odstavce zarovnání odstavce
pozice levého, pravého okraje odsazení prvního řádku, mezera před a za odstavcem řádkování, zarovnávání, tabelační zarážky vzhled a chování odstavce psaní textu do odstavce zalamování řádků automatické dělení slov (nedělíme ručně) necháváme na editoru nucené zalomení řádku (speciální znak Shift+Enter) zarovnání odstavce na levý okraj na střed (u plakátů, pozvánek) na pravý okraj do bloku rozšiřování mezer, řádky končí na pravém okraji zhoršuje se čitelnost dokumentu, dělení slov pozor na krátké odstavce řeky řádkový proklad mezera mezi řádky nastavuje se vzhledem k velikosti písma

28 Tok textu vdovy a sirotci svázání řádek
svázání odstavce s následujícím automatické ukončení stránky před odstavcem ručně Ctrl + Enter

29 Tabulátory nevkládejte nikdy více mezer za sebou
tabulátor, tabulační zarážka zarovnání vlevo doprostřed vpravo číselná (desetinná stránka) vodící znak skryté tabulky tabulky (Word)

30 Sloupce vícesloupcová sazba řádkový rejstřík
řádky sousedních sloupců musí být v jedné rovině pozor při vkládání obrázků do sloupců

31 Styly odstavců nutné pro grafické úpravy rozsáhlých textů
předem rozmyslet strukturu stylů přiřazuji význam, nikoliv grafický vzhled

32 Přenos dokumentů Kódování češtiny Speciální znaky
znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního písma většinou 256 znaků (228) část znaků řídících 8 bitů (dostačuje pro znaky Západní Evropy) pro češtinu speciální znaková sada (CE EE) vzájemně nekompatibilní - problémy Unicode - univerzální kódování 2 B, pro praktickou práci zavedeny skripty znaky se ukládají v Unicode - univerzálně čitelný text Speciální znaky Alt+0xxx (Alt+092 \) Formáty pro přenos dokumentů PDF formát založen na jazyce PostScript, zobrazeni není závislé na výstupním zařízení nelze editovat Adobe Acrobat mohu již ukládat do tohoto formátu např. z Open Office, Tex RTF formát - formátování popsáno textově

33 Použitá a doporučená literatura
Pavel Roubal, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Computer Press, 2003 Pavel Roubal, Práce s textem, manuál ke školení SIPVZ úrovně Z Robin Williamsová, Grafická úprava pod vedením profesionálů, Mobil Media, 2002 Kočička Pavel – Blažek Filip, Praktická typografie, Computer Press 2000 Vladimír Beran, Typografický manuál, Kafka Design, 3. aktualizované vydání 2002 Sazba I, kolektiv autorů, SPN Praha 1984.

34 Použitá literatura článek Martina Kopty - server o typografii (nejen počítačové) - „O písmu a nejen o něm“ - pravidla českého pravopisu – stručná typografická pravidla


Stáhnout ppt "Tvorba textových dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google