Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie, rozvržení textu Mgr. Ivana Pechová. Typografie u nauka o psaném textu u vyvíjí se od vzniku knihtisku (Guttenberg 1450) u existují národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie, rozvržení textu Mgr. Ivana Pechová. Typografie u nauka o psaném textu u vyvíjí se od vzniku knihtisku (Guttenberg 1450) u existují národní."— Transkript prezentace:

1 Typografie, rozvržení textu Mgr. Ivana Pechová

2 Typografie u nauka o psaném textu u vyvíjí se od vzniku knihtisku (Guttenberg 1450) u existují národní odlišnosti u knihy, noviny … u dopisy, referáty, …

3 Vývoj písma u důsledek vývoje civilizace (potřeby zaznamenávat) u předchůdce písma – piktogramy (nezávislé na jazyce)

4 Typy písma – jméno Typy písma rozlišujeme podle kresby znaku. Každý typ písma má svoje jméno. A  AA  A proporční neproporční u proporce písma - šířkové - výškové Charakteristické znaky pro rozlišení: u způsob zakončení tahu (má/nemá patku)

5 Fonty u font  soubor, který obsahuje přesný popis tvaru písmen u instalují se s programovým vybavením nebo kupují zvlášť u ne všechny fonty mají česká písmena u bitmapové fonty –tvar písmen určen body v matici –pro každou velikost, řez a rozlišení samostatný popis u vektorové fonty –tvar písmen popsán matematickým popisem křivek –lze měnit velikost i jiné transformace –nejrozšířenější: »True Type (Microsoft+Apple, součást OS) »Open Type (Microsoft+Adobe, nezávislé na typu OS, rozšíření TT)

6 u Řez písma u Řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma. Má s ním společnou písmovou osnovu, výškové proporce a základní kresebné znaky. u Základní řezy: –základní (roman, regular) –tučné (polotučné, velmi tučné) –kurzíva –tučná kurzíva (polotučná) –kapitálky Řez písma Times New Roman

7 Velikost u evropský typografický měrný systém – Didotův –1 bod = 0,3759 mm (zkratka b) –12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm u anglo–americký typografický měrný systém –1 point = 0,3528 mm (zkratka pt) –12 points = 1 pica = 4,23 mm –72 points = 6 picas = 1 inch = 2,54 cm

8 Použití velikosti písma velikost účel v bodech 6–7slovníky, jízdní řády, telef. seznamy, poznámky, vysvětlivky 8noviny 9časopisy, knihy 10většina knih 11–12učebnice, knihy pro větší děti, knihy většího formátu 14dětské knihy, nadpisy 16  nadpisy vyšších úrovní

9 Normalizovaná úprava písemností u Ustanovení podle normy ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory (revize 1997) u Tři hlavní skupiny : »Grafická úprava textů u Pravidla pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel, číslic, členění textů. »Úprava adres u Pravidla pro psaní adres na obálky, pohlednice a v dopisech. »Formální uspořádání dopisů u Pravidla pro úpravu obchodních a úředních dopisů.

10 Pravidla sazby interpunkční znaménka., : ; ? ! interpunkční znaménka., : ; ? ! těsně za slovo, bez mezery, mezera za ním dvojtečka u sportovního výsledku bez mezery Stroj, který se porouchal. Hurá! Cože? uvozovky „“ uvozovky „“ (Alt + 0132, Alt + 0147) bez mezer ke slovu rovné uvozovky (palec)" „Mají tam něco za 5 korun?“ ptá se naivně Puk.

11 Pravidla sazby závorky () [] těsně za slovo, bez mezery, mezera za osobní doklady (pas, občanský průkaz) spojovník (-) rozdělení slov na konci řádku spojování slov bez mezer česko-anglický

12 Pravidla sazby pomlčka (–) (Alt + 0150) je delší jako znak minus (–23 ) oddělovač větných celků (s mezerami) Zapracoval – a výsledek se dostavil. aritmetické výrazy ( 3 – 5 ) nahrazuje spojku až ( 9–11 hod ) označení měny Mléko koupíme za Kč 12,–. lze i Mléko koupíme za 12,– Kč.

13 Pravidla sazby procenta, promile a stupně – %, ‰,° znaky zastupují slovo jsou-li ve smyslu podstatného jména, odsadíme je mezerou, pokud jsou ve smyslu přídavného jména, píšeme je bez mezery Vím to, je odborník na 100 %. (… na sto procent) Je to 100% odborník. (… stoprocentní odborník.) Sklon sjezdové tratě je 30 °.

14 Psaní čísel věta nesmí začínat číslicí datum, čas 19. 5. 2001, 18. květen 1935 (mezery, tečky) 15:26:35,28 (bez mezer, dvojtečka) ale sraz v 16.00 (bez mezer, jtečka) oddělení desetinných čísel – čárka 1 254 0,125 12 telefonní čísla (po trojicích) (+420) 221 912 416 násobky bez mezer 10krát, 16bitový označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou 15 kg, 250 °C, 3 dny, 273 K

15 Pravidla sazbyzkratky ne na začátku věty spojené do jednoho slova s tečkou na konci atd. aj. např. tzv. iniciálové zkratky bez tečky NATO OSN EU viz není zkratka tituly tituly před jménem se čárkou neoddělují, tituly za jménem se oddělují čárkou vždy se oddělují mezerou RNDr. Zdeňka Hamhalterová, prof. Pavel Töpfer, DrSc.

16 Tiskovina má vypadat tak, aby u splňovala svůj účel u byla dobře čitelná u snadno se v ní orientovalo u působila esteticky

17 Formát tiskovin, úprava stránky u sazební obrazec –základní rozvržení stránky –okraje stránky –záhlaví a pata »umístěno číslování stránek –největší dolní okraj

18 Rozvržení stránky u základní rozvržení stránky u nákres rozvržení textů a obrázků optický střed stránky u optický střed stránky je výše než geometrický

19 Okraje na stránce od hrany k záhlaví u hřbetu vnější horní dolní záhlaví pata (zápatí) záhlaví pata (zápatí) vnitřní od hrany k zápatí

20 Pravidla 1 u v dokumentu jen dva typy písma - fontů – jeden pro všechny nadpisy, jeden pro zbývající text u jeden typ písma by měl být patkový, druhý bezpatkový patky lépe vedou oko při čtení u nadpisy – nejvýše čtyři úrovně u nadpisy nejvyšší úrovně by měly začínat na nové stránce – závisí na charakteru práce

21 Sazba textu – základní pojmy u šablona - souhrn přednastavených vlastností dokumentu (typ písma, velikost stránky, okraje, rámečky, tabulky, obrázky,…) - slouží jako východisko pro tvorbu určitého typu dokumentu u oddíl – část dokumentu, ve které je možno nastavit odlišně některé vlastnosti dokumentu (počet sloupců, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, číslování stránek,…) u odstavec – část dokumentu vymezená stiskem klávesy Enter u styl – souhrn vlastností pro odstavec, příp. znak (styly rozeznáváme odstavcové a znakové) u záhlaví (zápatí) – část dokumentu vyskytující se na stránce nahoře (dole) – nad (pod) vlastním textem stránky – obsahuje většinou číslo stránky, název kapitoly, apod.

22 Pravidla 2 u nepoužívat více mezer za sebou –pro odsazení využít tabulátorů, odsazení odstavců nebo tabulek v textu u klávesa Enter –jen jako ukončení odstavce, nikoliv řádky u nová stránka –použít volbu Vložit/Konec/Stránky, nikoliv více úhozů na Enter u používat pevnou mezeru –za jednoslabičnými předložkami, mezi iniciálami křestního jména a příjmením (např. K. J. Erben), ke spojení hodnoty a jednotek (např. 500 kg);

23 Použitá literatura - ČSN ISO 690 u tištěná literatura –obecný model: »Primární odpovědnost. »Název díla: podnázev díla. »Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. »Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Standardní číslo. KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. u elektronický zdroj –Autor. Název [druh dokumentu nebo zprávy]. Vydavatel. –Datum vzniku a příp. aktualizace dokumentu. [Datum citování]. URL TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak pracovat s informacemi [online]. 2003, aktualizováno 6.6.2003 [cit. 2003-10-03]. Dostupné z


Stáhnout ppt "Typografie, rozvržení textu Mgr. Ivana Pechová. Typografie u nauka o psaném textu u vyvíjí se od vzniku knihtisku (Guttenberg 1450) u existují národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google