Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost Česká národní bibliografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost Česká národní bibliografie"— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost Česká národní bibliografie

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Úvod Česká národní bibliografie na stránkách Národní knihovny
souběžná národní bibliografie vychází od r. 1921 od roku 1993 vycházela ČNB na CD-ROM ve spolupráci Národní knihovny ČR a společnosti Albertina icome Praha s.r.o. počínaje rokem 2000 nahradil CD-ROM tištěnou formu ČNB aktualizace čtvrtletně na CD-ROM disku měsíční aktualizace pro předplatitele dostupné na Internetu od r. 2001 - webový přístup k databázi ČNB ze stránek NKP v systému Aleph webový přístup k CD-ROM verzi ze stránek Albertiny od r ukončeno vydávání na CD/DVD – ČNB přístupná pouze ze stránek NKP Česká národní bibliografie Počínaje lednem letošního roku (2010) bylo ukončeno naše zpracovávání České národní Bibliografie na nosiči DVD. ČNB on-line naleznete na serveru Národní knihovny ČR na adrese AIP Beroun

4 Úvod původní řady ČNB: ČLÁNKY V ČESKYCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH ČESKÉ KNIHY ZAHRANIČNÍ BOHEMIKA SPECIÁLNÍ DOKUMENTY DIZERTACE A AUTOREFERÁTY PERIODIKA VYDÁVANÁ NA ÚZEMÍ ČR pomůcka: DATABÁZE NÁRODNÍCH AUTORIT

5 Úvod nyní v databázích Národní knihovny: ČNB: ČESKÉ KNIHY
ZAHRANIČNÍ BOHEMIKA PERIODIKA VYDÁVANÁ NA ÚZEMÍ ČR SPECIÁLNÍ DOKUMENTY DIZERTACE A AUTOREFERÁTY ( ) ANL: ČLÁNKY V ČESKYCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH AUT: DATABÁZE NÁRODNÍCH AUTORIT

6 Úvod ČESKÉ KNIHY od počátku 20. století
roční přírůstek cca záznamů zpětně se doplňují knihy od r. 1801

7 Úvod ZAHRANIČNÍ BOHEMIKA
přes 11 tis. záznamů o zahraničních bohemikách, dokumentech vydaných v zahraničí v letech od r do současnosti

8 Úvod PERIODIKA VYDÁVANÁ NA ÚZEMÍ ČR
bibliografické informace o periodických publikacích vydávaných v ČR od listopadu 1989 více než 23 tis. záznamů

9 Úvod SPECIÁLNÍ DOKUMENTY
grafické dokumenty, zvukové záznamy, hudebniny a kartografické dokumenty bohemika jednotlivých druhů speciálních dokumentů a záznamy elektronických zdrojů zpracovaných v NK ČR od počátku 90. let více než 70 tis. záznamů

10 Úvod DISERTACE A AUTOREFERÁTY
bibliografické záznamy o doktorských disertačních, kandidátských a habilitačních pracích a autoreferátech těchto prací z let (od r je registruje Národní technická knihovna - viz katalog NTK - knihy) více než 28 tis. záznamů

11 Úvod ANL - ČLÁNKY V ČESKYCH NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH
záznamy o článcích a statích obsažených především v periodicky vydávaných dokumentech (seriálech) na území ČR, se zvláštním zřetelem na oblast humanitních, sociálních a přírodních věd výběr orientován na širší odbornou veřejnost - informace o vědeckém, politickém a kulturním dění, zprávy, biografické články, literární texty a recenze, reportáže, akce, rozhovory apod. retrospektiva od r. 1989, výběrově od 60. let 20. stol. KOSABI Národní knihovna ČR zpracovává výběrově bibliografické záznamy článků ze všech druhů seriálů (noviny, časopisy , odborná periodika, sborníky) v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) . ve kterém spolupracují bývalé SVK a MZK, specializované odborné knihovny (STK, ÚZPI, SPKK-ÚIV, ČSAV). Na základě této spolupráce vzniká souborná databáze ANL. obsahuje přes 1 mil. záznamů v NKČR se excerpuje se cca 210 titulů 469 titulů ve spolupracujících institucích (278 specializované knihovny, 191 titulů v SVK a MZK) retrospektiva od r. 1989 Oddělení analytického zpracování bude skutečně zrušeno k V situaci, kdy dochází k výraznému krácení mzdových prostředků a NK ČR zároveň stojí před novými úkoly vyplývajícími z nárůstu elektronických dokumentů (zde nám nenávratně uniká část národního kulturního dědictví a stejně jako zahraniční národní knihovny musíme přesouvat kapacity právě sem) i z připravované Koncepce rozvoje knihoven ČR..., je nutné přehodnotit priority a omezit nebo zastavit činnosti, které lze nahradit jinak. Manuální analytické zpracování je činnost, na kterou většina zahraničních národních knihoven rezignovala již před mnoha lety, zbytek pak v posledních letech v souvislosti s projekty digitalizace, která umožní nabídnout nejen vyhledávání v bibliografických záznamech, ale i v plných textech, což dnes uživatelé stále více vyžadují. Stejnou cestou jdeme i my. Jinými slovy - dokumenty, které dnes NK ČR analyticky popisuje ve vysoké míře úplnosti, budou digitalizovány a indexovány přednostně. Kooperační systém článkové bibliografie bude zachován buď pod hlavičkou Souborného katalogu ČR nebo Jednotné informační brány. Obě možnosti jsou průchodné, konkrétní řešení bude zvoleno na základě výsledků dotazníku, kterým v nejbližších dnech obešleme kooperující instituce. S pozdravem Bohdana Stoklasová

12 Úvod ANL FULL vytvořila Národní knihovna ve spolupráci s firmou Anopress IT, a.s. provozující bázi TAMTAM (na základě spolupráce s vydavateli novin a časopisů) projekt od r do r. 2004, doplňování plných textů dále pokračuje fulltextové vyhledávání ve vybraných článcích z novin a časopisů retrospektiva od r. 1997 volně dostupná periodika – přístupný plný text, ostatní jen v NK nebo po uzavření smlouvy nabídka volně přístupných periodik na Internetu

13 Úvod DATABÁZE NÁRODNÍCH AUTORIT Jmenné autority
od r integrovanou součástí Báze národních autorit ČR (AUT) soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy institucí a konferencí) autoritní záznamy personálních jmen českých i nečeských autorů, ale i osobností, které se staly předmětem zájmu badatelské nebo literární činnosti (panovníci, výtvarní umělci, herci apod.) od antiky po současnost (nejvíce však z období 19. a 20. století) Základ báze vznikl zpracováním kartotéky "Českých spisovatelů a publicistů" českého bio- a bibliografa Jaroslava Kunce. Další záznamy personálních i korporativních autorit vznikají průběžně v NK při každodenní katalogizační praxi, od konce roku 2001 je báze doplňována i záznamy vytvářenými v jiných knihovnách v rámci kooperačního systému. V bázi je možno vyhledávat buď listováním v rejstříku (volba Rejstříky), nebo přímo zadáním rešeršního dotazu, t.j. kombinací jména a příjmení nebo slov z názvu korporace/konference (volba Vyhledávání).

14 Úvod DATABÁZE NÁRODNÍCH AUTORIT Věcné autority tematické geografické
abecedně uspořádaný soubor věcných selekčních údajů - lexikálních jednotek (ověřených a unifikovaných), mezi nimiž jsou vyjádřeny základní sémantické vztahy (ekvivalence, hierarchie, asociace), který je určen ke zpracování a vyhledávání dokumentů geografické autoritní záznamy geografických názvů. Slouží jako zdroj ověřených a unifikovaných geografických záhlaví a nástroj sjednocení katalogizační praxe databáze AUT informace o národních autoritách Základ báze vznikl zpracováním kartotéky "Českých spisovatelů a publicistů" českého bio- a bibliografa Jaroslava Kunce. Další záznamy personálních i korporativních autorit vznikají průběžně v NK při každodenní katalogizační praxi, od konce roku 2001 je báze doplňována i záznamy vytvářenými v jiných knihovnách v rámci kooperačního systému. V bázi je možno vyhledávat buď listováním v rejstříku (volba Rejstříky), nebo přímo zadáním rešeršního dotazu, t.j. kombinací jména a příjmení nebo slov z názvu korporace/konference (volba Vyhledávání). Příklad: jmenná autorita - Hrabal Bohumil; Univerzitní knihovna ZČU věcná autorita – rešerše - ph125161

15 Úvod praktické využití ČNB
bibliograficko-informační zjišťování nebo-li zjišťování údajů o dokumentech včetně ověřování údajů pro MVS databáze dizertačních prací slouží jako jediný souborný zdroj informací o tomto typu dokumentů v ČR v rozsahu let

16 Vyhledávání prostředí automatizovaného systému Aleph
informace o vyhledávání dostupné v nápovědě k ČNB v bázi je možno vyhledávat buď listováním v různých rejstřících (volba Rejstříky), nebo přímo zadáním rešeršního dotazu (volba Vyhledávání). k dispozici jsou rejstříky: Autoři (včetně spoluautorů, editorů ap.) Korporativní autoři (instituce, konference) Názvy Edice Předmětová hesla (pouze pro novou produkci od 90.let) ISBN ISSN MDT (Mezinárodní desetinné třídění) a další

17 Vyhledávání vyhledávat lze pomocí jednotlivých selekčních termínů ve všech polích indexovaných údajů, nebo lze specifikovat určité pole vyhledávat je možno z následujících souborů slov: Slova z názvů Slova ze jmen autorů Slova z názvů korporativních autorů Klíčová slova (téma publikace) Místo vydání Slova z názvů nakladatelů Rok vydání Kód jazyka dokumentu/originálu a dalších pokud jsou u záznamu jednotky, uživatelé registrovaní v NK ČR je mohou objednat stejně jako u báze NKC

18 Vyhledávání nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena
vyhledávání s volbou „všechny údaje“ zahrnuje slova z názvu, jména autorů a dalších původců, místo vydání, nakladatele, rok vydání, klíčová slova (předmět dokumentu) - slova se zapisují vedle sebe bez ohledu na druh údaje pro vyhledávání podle dalších údajů (např. ISBN/ISSN, kód země vydání, kód jazyka atd.) si můžete vybrat z nabídky v menu

19 Vyhledávání pro krácení (zleva i zprava) se používá znak ? nebo * (např. zadáním geolog? se vyhledají záznamy, které obsahují slova geolog, geologie, geological, geologický atd.) znak ? nebo * slouží i jako zástupný znak, např. pro nalezení slov v různých pravopisech (pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident) při vyhledávání je možno také použít logické operátory AND, OR a NOT označením Ano pro Blízkost slov? se vyhledají pouze záznamy, kde jsou zadaná slova vedle sebe v příslušném pořadí symboly –> (pomlčka a znak pro větší než) mohou být umístěny mezi dvěma slovy - naznačíte, že chcete vyhledat záznamy, které obsahují slova od (a včetně) prvního slova až do slova druhého toto je zejména užitečné pro vyhledávání záznamů podle roků vydání. (Příklad: > 2011) Příklad: Počítač* President NOT prezident Prezident Masaryk (blízkost slov) Roky: > 1996

20 Vyhledávání pro otevření rejstříku není třeba (do vyhledávacího okénka) zadávat celá hesla, ale znaky pro krácení se nepoužívají kliknutím na heslo v rejstříku zobrazíte připojené záznamy kliknutím na autoritní záznam u příslušného hesla zobrazíte další údaje k heslu pro složitější vyhledávací kombinace zvolte Rozšířené vyhledávání z nabídkové lišty Příklad: Čapek

21 Vyhledávání dílčí báze knihy seriály
výsledky vyhledávání možno dále filtrovat dále možnost: uložení do schránky uložení do svého PC odeslání em Příklad: zahradníkův – výsledek Zahradníkův rok – filtrovat:

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost Česká národní bibliografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google