Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rešerše Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rešerše Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 Rešerše Mgr. Anna Vitásková

2 Terminologie odvozuje se od francouzského „recherche“, což znamená
hledání, vyhledávání, pátrání šetření, vyšetřování výzkum, průzkum, bádání, rešerše

3 Rešerše - TDKIV Výsledek (proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů zpracovává se na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie

4 Rešerše ČSN: „Operace prováděné s cílem získat informace o dokumentu pomocí vyhledávácího systému“ proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu výsledek tohoto vyhledávání informací (produkt) – množina informací rešeršnímu dotazu rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument

5 obsažené záznamy – musí být vybrány podle urč
obsažené záznamy – musí být vybrány podle urč. hledisek odpovídajících rešeršnímu požadavku uživatele – tematika, časové vymezení, jazyk, druh dok. aj. materiály pro rešerši – několik hledisek současně má přesně odpovídat určené tematice inf. požadavku zprac. jako jednorázové soupisy nebo na pokračování – po první rešerši se sestavují další rešerše doplňkové v určeném čas. rozmezí až do dohodnutého termínu

6 Důležitý znak rešerše vyhotovuje se na základě rešeršního požadavku (zprac. se jako odpověď na požadavek uživatele) má adresný charakter

7 Rešeršní požadavek konkrétně formulovaná žádost uživatele o zpracování rešerše (objednávka, požadavkový list) – téma, časové vymezení, jazyk, geogr. vymezení, druh dokumentů informační požadavek zapsaný formalizovaným způsobem tak, jak to vyžaduje struktura a selekční jazyk databáze

8 Rešeršní dotaz vyjádření rešeršního požadavku uživatele v příslušném dotazovacím jazyce. Může jej formulovat inf. pracovník nebo uživatel formulace rešeršního dotazu musí být v souladu s dotazovacím jazykem, který systém užívá

9 Dotazovací jazyk jazyk určený ke komunikaci uživatele s vyhledávacím programem, umožňuje vyhledávání a případnou úpravu požadovaných dat určený na výběr dat a jejich prezentaci uživateli na výstupních paměťových médiích

10 Rešeršér osoba, která zpracovává rešerše
vypracovává plán rešerší, konzultuje se zadavatelem, formuluje rešeršní požadavek ve speciálním jazyku konkrétního inf. a rešeršního systému, v současnosti nejčastěji v strojem čitelné formě (rešeršování v bázích dat a databázových centrech), vyhodnocuje odezvu systému a formuluje výslednou informaci pro uživatele v souladu s normou „Formální úprava rešerší“

11 Rešeršní činnost rešeršní činnost = informační průzkum – souhrn úkonů a prací, jejichž cílem je shrnutí potřebného množství informací jako odpověď na daný rešeršní dotaz

12 Rešeršní služby nadstavbové služby
sestavování a zpřístupňování výstupů rešeršní činnosti knihovna a inf. institucemi jednotlivé instituce poskytují svým uživatelům různé druhy rešerší – z vlastních zdrojů, prostřednictvím externích inf. zdrojů jde o placené služby

13 Druhy rešerší podle použitých pramenů
dokumentografická – zahrnuje dokumentografické (bibliografické) záznamy dokumentů faktografická – zahrnuje faktografické inf. tj. konkrétní data, fakta, parametry o věcech, jevech i osobách

14 podle druhu dokumentů druhově komplexní – zahrnuje záznamy všech druhů dokumentů, od nichž byly relevantní dokumenty nalezeny jednodruhová – záznamy dokumentů pouze jediného druhu dokumentů, např. patentová reš. normalizační reš. vícedruhová – záznamy dokumentů dvou nebo více druhů dok. literární rešerše

15 podle technologie zpracování
klasické – použití tiskových a lístkových sekundárních, terciálních inf. zdrojů strojové – uplatnění počítačů a jiných technických prostředků při vyhledávání inf. kombinované

16 podle úplnosti zahrnutého materiálu
úplná – zahrnuje všechny zjistitelné inf. nebo záznamy dokumentů výběrová – obsahuje výběr materiálů zjištěných podle stanovených věcných a formálních hledisek: věcná časová územní jazyková parametrová druhová a další orientační – poskytuje inf., které mají dát představu o předem málo známé problematice ověřovací

17 podle časového hlediska
jednorázová, (retrospektivní) – shrnuje materiál k danému tématu za stanovené období k určitému tématu průběžná – zjišťuje lit. k danému tématu od data zadání směrem do budoucnosti průběžná s jednorázovou retrospektivou

18 další možnosti rešerše jen z vlastních knihovnicko-informačních fondů
rešerše z celkového fondu poznatků prostřednictvím externích inf. zdrojů

19 hledisko účelové rešerše na stav techniky
rešerše na novost (vlastního řešení) rešerše patentoprávní rešerše na technickoprávní předpisy rešerše na jméno

20 hledisko jakosti (stupně) zpracování rešerše
bibliografická rešerše neanotované citace dokumentů; soupis zkrácených bibliografických záznamů (citací) bibliografická rešerše s anotovanýmy záznamy, soupis zákl. bibl. záznamů s anotacemi, nebo referáty kombinací obou předchozích druhů studijní rešerše - slouží uživateli jako podklad pro výběr klíčových pramenů ke studiu dané problematiky, popř. ke zpracování studijně rozborové práce.


Stáhnout ppt "Rešerše Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google