Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 www.nahradnirodina.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 www.nahradnirodina.cz."— Transkript prezentace:

1 Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace

2 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče (NRP). Cíle má být dosaženo vytvořením METODICKÉHO CENTRA PRO NRP, které bude moci sloužit jako model pro obdobná centra. Jeho náplní je ověřit a zavést komplexní systém informací a metodik pro oblast NRP (jak pro odborná pracoviště, tak pro školská a zdravotnická zařízení a současně pro žadatele a zájemce o NRP). Jedná se o kontinuální sběr, rozpracování, vyhodnocení, výzkumné šetření, expertní konzultace a oponentury metod a technik, studijních textů a manuálů pro všechna stadia procesu NRP. Výstupem projektu bude ověřená komplexní metodika systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu NRP.

3 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Informace, metodiky, postupy mají pokrýt všechna stádia NRP základní informace stádium příprav a posuzování zájemců o NRP přijetí dítěte a doprovázení nových rodin další služby NRP Výstupy budou určeny veřejnosti, médiím a zájemcům odborníkům v NRP zájemcům a žadatelům o NRP náhradním rodičům zdravotníkům a pedagogům a v neposlední řadě také dětem v NRP

4 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Komplexní metodika, informace, postupy ve všech stádiích NRP KM základních informací – výstupy KMZI – pro veřejnost, pro zájemce o osvojení, pro zájemce o pěstounství KM příprav pro žadatele – výstupy KMP – pro žadatele o osvojení, pro žadatele o pěstounství, pro přípravu na přijetí dítěte jiného etnika, pro přípravu na přijetí dítěte zdravotně znevýhodněného Součástí KMP je Monitoring současných příprav pro NRP v ČR – získání dobré praxe KM při přijetí dítěte do rodiny a doprovázení v rodině - výstupy KMD – samostatné výstupy pro osvojení, pro pěstounství, pro specifika v péči o dítě jiného etnika, pro specifika v péči o dítě zdravotně znevýhodněné Mimo stádia NRP resp. pro všechna stádia jsou součástí projektu – Výzkum „Kam dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu v ČR ?“ Publikace „Vývojová psychologie dítěte v ústavní péči a v NRP“ Další služby NRP – například adresář služeb

5 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Komplexní metodika základních informací (KMZI) Základní informace pro veřejnost, média a zájemce Základní informace pro zájemce o osvojení Základní informace pro zájemce o pěstounskou péči „Dítě a náhradní rodinná péče pro zdravotníky“ (např. gynekologie, porodnice, dětská oddělení nemocnic) „Dítě potřebuje i vaši pomoc“ – dítě v NRP pro pedagogy (např. předškolní zařízení, školy, pedagogicko-psychologické poradny) Komplexní metodika základních a podrobných informací o NRP pro zájemce o přijetí dítěte jiného etnika Komplexní metodika základních a podrobných informací o NRP pro zájemce o přijetí dítěte zdravotně znevýhodněného

6 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Komplexní metodika příprav pro žadatele (KMP) Metodika příprav pro žadatele o osvojení Metodika příprav pro žadatele o pěstounskou péči Metodika příprav na přijetí dítěte jiného etnika Metodika příprav na přijetí dítěte zdravotně znevýhodněného Součástí KMP je Monitoring současných příprav pro NRP v ČR – získání dobré praxe.

7 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Komplexní metodika při přijetí dítěte a doprovázení (KMD) Metodika přijetí a doprovázení pro osvojitele Metodika přijetí a doprovázení pro pěstouny Metodika přijetí a doprovázení při přijetí dítěte jiného etnika Metodika přijetí a doprovázení při přijetí dítěte zdravotně znevýhodněného Součástí KMD jsou výstupy z Konference o nových metodách práce s rodinou (práce s rodinou a dítětem, navazování kontaktu, masáže dětí aj.).

8 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Služby pomoci v NRP Adresář služeb a jiné intervenční pomoci pro NRP Metodika individuálního doprovázení rodin Metodika skupinového doprovázení rodin (kluby, setkávání, svépomocné skupiny) Metodika práce s dobrovolníky Součástí Služeb pomoci v NRP je vydání Publikace Vývojová psychologie dítěte v ústavní péči a v NRP a manuálu pro předávání závěrů vývojové psychologie vycházejícího z publikace.

9 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Výzkum „Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu ?“ Využití mezinárodní srovnávací studie Zkušenosti zahraničního partnera projektu OS Návrat Bratislava Kulaté stoly s odborníky v NRP z ČR a s náhradními rodiči – získání zkušeností s institutem pěstounské péče na přechodnou dobu a také návrhů na jeho zlepšení budou používány metody focus group, kvalitativní a kvantitativní analýza.

10 Projekt Náhradní rodina+dítě+odborník jako partneři je realizován za podpory nadace Středisko náhradní rodinné péče Adresa:Jelení 91, Praha 1 Tel/fax: Tel: Web:


Stáhnout ppt "Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 www.nahradnirodina.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google