Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schéma výzkumu – listopad 2012 INSPIRACE 1.Sekundární výzkum (analýza výstupů výzkumů a dalších materiálů získaných rešerší) 2.Právní analýza systémů NRP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schéma výzkumu – listopad 2012 INSPIRACE 1.Sekundární výzkum (analýza výstupů výzkumů a dalších materiálů získaných rešerší) 2.Právní analýza systémů NRP."— Transkript prezentace:

1 Schéma výzkumu – listopad 2012 INSPIRACE 1.Sekundární výzkum (analýza výstupů výzkumů a dalších materiálů získaných rešerší) 2.Právní analýza systémů NRP 3.Expertní rozhovory (realizace dle výsledků sekundární analýzy) 4.Kvantitativní výzkum – neziskové organizace (realizace dle výsledků sekundární analýzy) 5.Omnibusové šetření (postoje k NRP v jednotlivých zemích) A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání pěstounů, přechod/adaptace dítěte, deinstitucionalizace systému IDENTIFIKACE 1.Kvalitativní výzkum (zkušenosti aktérů se systémem NRP – rodiny, děti, neziskové organizace, sociální pracovnice) 2.Právní analýza systému NRP včetně historického vývoje (1990 až 2013) 3.Přehled výzkumů v oblasti NRP realizovaných v ČR (1990 až 2012) 4.Omnibusové šetření (postoje k NRP v populaci ČR) B. Výzkum praxe NRP v ČR a zkušeností aktérů s touto praxí (+ a -) Příklady dobré praxe a případné vytipování metodik s touto praxí souvisejících. Identifikace potřeb rodin v NRP a nabídky poskytovaných služeb (které jsou k dispozici i ty, které chybí). Na základě zjištění bude možné zhodnotit, do jaké míry současná právní úprava řeší potřeby rodin v NRP.

2 Schéma výzkumu – listopad 2012 ADRESÁŘ SUBJEKTŮ METODIKY 1. Tvorba databáze (seznam subjektů včetně činností/služeb) 2. Evidence příp. vlastních metodik organizací 3. Průběžná aktualizace databáze C. Monitoring státních a nestátních subjektů Aktuální databáze subjektů. Získání konkrétních dostupných metodik státních subjektů (MPSV) i neziskových organizací v ČR ochotných nasdílet metodiky za stanovených podmínek za účelem jejich ověření.

3 A. INSPIRACE Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání pěstounů, přechod/adaptace dítěte, deinstitucionalizace systému 1. Sekundární výzkum Realizace: výzkumný tým (Jan Paleček, Olga Šmídová + rešeršisté) Cíl: Shromáždění a analýza dostupných dat za jednotlivé země, výzkumů, teoretických studií, informací o systému NRP. 2. Právní analýza systémů NRP Realizace: právník (Filip Vyskočil) Cíl: Stručná analýza legislativního rámce systému NRP v každé zemi. Společným výstupem bude závěrečná zpráva s kapitolou o každé zemi a shrnutí/srovnání jednotlivých zemí. 3. Expertní rozhovory (realizace dle výsledků sekundární analýzy) 4. Kvantitativní výzkum – neziskové organizace (realizace dle výsledků sekundární analýzy) 5. Omnibusové šetření Realizace: asistent výzkumu (Ondřej Novák) Cíl: Zjistit základní postoje k NRP v populacích jednotlivých zemí a srovnání zemí mezi sebou. Vnímání NRP společností jako podmínka, předpoklad pro fungování systému (bude později doplněno o šetření v populaci ČR). Výstupem bude zpráva prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání.

4 B. IDENTIFIKACE Výzkum praxe NRP v ČR a zkušeností aktérů s touto praxí (+ a -) 1. Kvalitativní výzkum (zkušenosti aktérů se systémem NRP) Realizace: výzkumný tým a psycholog Cíl: Zmapování zkušeností aktérů NRP v průběhu celého procesu (od přípravy na přijetí dítěte po osamostatnění a dospělý věk dítěte). Hlavní důraz bude kladen na „ostrůvky podpory“, které se rodinám a dětem ne/dostalo, resp. identifikaci potřeb rodin a dětí. Tato zjištění poslouží a) ke konfrontaci s v současnosti dostupnými službami rodinám a dětem; b) konfrontaci s aktuální legislativou, do jaké míry pokrývá zjištěné potřeby rodin a dětí. Výstupem bude závěrečná zpráva. Struktura výzkumu: I. Období 1993 až 1998 (změna legislativy v roce 1999) a) Rodiny – pěstouni: Rodiče (cca 10-15 hloubkových rozhovorů) Děti (cca 10-15 hloubkových rozhovorů ve stejných rodinách) b) Soc. pracovnice (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období) c) Neziskové org. (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období) II. Období 1999 až 2012 (změna legislativy v roce 2013) a) Rodiny – pěstouni Rodiče (cca 10 rozhovorů) Děti (cca 10 rozhovorů ve stejných rodinách – psychologická diagnostika, popř. metoda vyprávění příběhu o sobě) b) Rodiny – osvojitelé Rodiče (cca 10 rozhovorů) Děti (cca 10 rozhovorů ve stejných rodinách – psychologická diagnostika, popř. metoda vyprávění příběhu o sobě) c) Soc. pracovnice (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období) d) Neziskové org. (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období)

5 B. IDENTIFIKACE Výzkum praxe NRP v ČR a zkušeností aktérů s touto praxí (+ a -) III. Období rok 2013 a) Rodiny – pěstouni Rodiče (cca 5 rozhovorů) b) Rodiny – osvojitelé Rodiče (cca 5 rozhovorů) c) Soc. pracovnice (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období) d) Neziskové org. (cca 5 rozhovorů – předpokládáme totožné respondenty/rozhovory pro všechna 3 vymezená čas. období) Obsah rozhovorů bude rozpracován. Vždy bude snahou sledovat co nejdelší období v procesu NRP (od přípravy po dospělý věk dítěte), samozřejmě s omezením podle věku dítěte v době realizace rozhovoru. Ve skupině rozhovorů z třetího období (rok 2013) budeme zjišťovat alespoň počáteční fáze procesu s důrazem na změny, které přinesla legislativa a od ní odvozená praxe oproti předchozím obdobím. Získávání respondentů bude z řad klientů SNRP (v prvním období celostátní, později Praha a střední Čechy), Amalthea (Pardubice), Sdružení pěstounských rodin (Brno) a ze spolupráce se sociálními pracovnicemi. V současnosti je patrný rozdílný trend v Praze, kde rodiče častěji přistupují k osvojení dítěte, oproti zbytku republiky, kde je častější pěstounská péče. Ve většině případů se tedy bude jednat o rodiny, které měly potřebu využít nějakých služeb neziskového sektoru (ty, které služeb nevyužily, mohou mít hypoteticky specifické potřeby, které jim existující služby nedokázaly naplnit). Tohoto si budeme vědomi především ve vyvozování závěrů, zvolený postup rekrutace respondentů nicméně vnímáme jako relevantní. Pokračování 2/3

6 B. IDENTIFIKACE Výzkum praxe NRP v ČR a zkušeností aktérů s touto praxí (+ a -) 2. Právní analýza systému NRP včetně historického vývoje (1990 až 2013) Realizace: právník (Filip Vyskočil) Cíl: Stručná analýza vývoje legislativního rámce systému NRP v ČR od roku 1990 s důrazem na změny, které nastaly (především rok 1999). Podrobná analýza aktuálního stavu legislativy s platností od ledna 2013. Výstupem bude samostatná analytická stať. 3. Přehled výzkumů v oblasti NRP realizovaných v ČR (1990 až 2012) Realizace: Cíl: Získání pokud možno kompletního přehledu výzkumů z oblasti NRP realizovaných v ČR od roku 1990. Přehled bude zahrnovat výzkumy všech typů (sociální, zdravotní atp.) 4. Omnibusové šetření Realizace: asistent výzkumu (Ondřej Novák) Cíl: Zjistit základní postoje k NRP ve společnosti. Vnímání NRP společností jako podmínka, předpoklad pro fungování systému (bude srovnáno s obdobným šetřením v rámci zahraničního výzkumu). Výstupem bude zpráva prezentující výsledky. Pokračování 3/3

7 C. ADRESÁŘ A METODIKY Monitoring státních a nestátních subjektů 1. Tvorba databáze Realizace: SNRP Cíl: Doplnit nové subjekty do adresáře 2. Evidence příp. vlastních metodik organizací Realizace: SNRP a asistent výzkumu Cíl: Získání přehledu o existujících metodikách neziskových organizací; získání metodik neziskových organizací v ČR ochotných nasdílet metodiky za stanovených podmínek a státních institucí (MPSV) za účelem jejich ověření. I. Dotazník Dotazníkové šetření mezi neziskovými organizacemi z adresáře subjektů mapující existenci metodik a ochotu organizací metodiky sdílet (navázáno na pozvání na kulatý stůl). II. Kulatý stůl Organizace kulatého stolu neziskových organizací k metodikám. Dohoda na podmínkách poskytnutí metodik a jejich poskytnutí. III. MPSV Získání relevantních metodik MPSV. 3. Průběžná aktualizace databáze Realizace: SNRP Cíl: Průběžná aktualizace adresáře – doplňování nových organizací a průběžná aktualizace údajů o organizacích (automatická výzva, kontrola provedení posledních změn).


Stáhnout ppt "Schéma výzkumu – listopad 2012 INSPIRACE 1.Sekundární výzkum (analýza výstupů výzkumů a dalších materiálů získaných rešerší) 2.Právní analýza systémů NRP."

Podobné prezentace


Reklamy Google