Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. přednáška Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů, jak může empirie mást, co je výzkum, jak se formuluje výzkumná otázka, výzkum jako tvorba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. přednáška Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů, jak může empirie mást, co je výzkum, jak se formuluje výzkumná otázka, výzkum jako tvorba."— Transkript prezentace:

1 1. přednáška Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů, jak může empirie mást, co je výzkum, jak se formuluje výzkumná otázka, výzkum jako tvorba modelu světa. Dobrý výzkum a jeho kriteria - reliabilita, validita. Etická stránka výzkumu.

2 Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů Hodnocení výuky – 9 : 00 „Proste předstírejte, ze tu nejsme, paní ucitelko…“

3 Metody získávání poznání a jeho fixování nevědecké – k „uvěření“ –autorita –tradice, mínění –a priori (bez vědeckého přezkoumání) – založeno na dojmu a intuici „dojmologie“ – „vypadá to logicky“

4 testík prasátka ???

5 Metody získávání poznání a jeho fixování vědecká metoda – k „ověření“ –systematičnost a organizovanost „neexistují náhodné objevy“ –empirická povaha – data, ne intuice, či představy –objektivita a verifikovatelnost –sebekorekce

6 Vědecké teorie = zobecňující vysvětlení vycházející z informací získaných vědeckou metodou ekonomičnost (Occamova břitva) jednoduchost, elegance vnitřní konzistence testovatelnost indukcí (emoce ↔ učení) dedukcí (u maturity neuspěje 20%) jediný způsob jak prokázat, že induktivně vystavěná teorie je pravdivá, je systematicky ji falzifikovat –pokusit se ji vyvrátit (indukce – zrod teorie, dedukce – testování této teorie)

7 Hlavní cíle pedagogického výzkumu 1.Explorace 2.Deskripce - popis: říká nám „co“ probíhá (popis, utřídění; kategorizace) 3.Vysvětlení: říká “proč” ke zkoumanému jevu dochází 4.Predikce - předpověď: určuje podmínky za nichž se pravděpodobně zkoumaný jev v dané kvalitě objeví 5.Změna: využívání pedagogicko psychologického poznání k zabránění nežádoucím jevům, či k podpoře žádoucích

8 jak může empirie mást inteligence matek, které rodí v pozdějším věku vyšší? –(věk prvordiček souvisí se sociokulturním statusem) starších lidé v městech s fluoridovanou vodou – častější fraktury krčku –když kontrolovány proměnné vztahující se k životnímu stylu (pohybová aktivita, kouření, alkohol) – vztah vymizel procento romských dětí v praktických školách??? množinová výuka matematiky – neúspěch, přitom pilotní ověřování mělo skvělé výsledky ???

9 co je výzkum, jak se formuluje výzkumná otázka shromažďování poznání vědeckou cestou, tj.systematickým ověřováním vědecký problém – „bílá místa“ výzkumná otázka – upřesnění co z bílého místa lze prozkoumat

10 1.literární rešerše 2.? lze vyvodit hypotézu 3.návrh designu (podoby) výzkumu 4.provedení, sběr dat a jejich (statistická analýza) 5.publikování 6.příspěvek k teorii Jak vzniká výzkum:

11 výzkum jako tvorba modelu světa.

12 Dobrý výzkum a jeho kriteria - reliabilita, validita. řeší vědecký problém a odpovídá na výzkumnou otázku –validita (platnost) a činí tak spolehlivě –reliabilita (spolehlivost)

13 VALIDITA a RELIABILITA Jestliže realizujeme určité měření, nikdy si nemůžeme být dopředu jisti jeho kvalitou. Skutečnou kvalitu zjistíme až na základě vyhodnocení již uskutečněného měření. To nám řekne validita a reliabilita měření. Validní měření (platnost) = takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit. Reliabilní měření (spolehlivost a přesnost) = takové měření, které nám při opakovaném měření za stejných podmínek poskytuje stejné výsledky.

14 Etické zásady výzkumu: Potřeby participujicích osob: –Informovaný souhlas –Dobrovolná účast –Omezení klamných informací –Informovaní o provedeném výzkumu –Důvěrné zacházení s osobními informacemi –Možnost alternativy

15 Prosím, „přečtěte“ si následující obrázek a pak si ho namalujte


Stáhnout ppt "1. přednáška Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů, jak může empirie mást, co je výzkum, jak se formuluje výzkumná otázka, výzkum jako tvorba."

Podobné prezentace


Reklamy Google