Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zkoumání ekonomických jevů = analýza ekonomické reality Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zkoumání ekonomických jevů = analýza ekonomické reality Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ."— Transkript prezentace:

1 Metody zkoumání ekonomických jevů = analýza ekonomické reality Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ

2 Z OBSAHU pojem METODA ekonomické veličiny vlastní metody zkoumání ekonomie

3 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ METODA = uspořádaná činnost  poznání jako proces odrazu skutečnosti v myšlení člověka  praxe je kritériem poznání a základnou pro získávání dalších poznatků

4 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Ekonomické veličiny extenzitní intenzitní stavové = jednorozměrné tokové = dvourozměrné = vnější podoba jevu = intenzita jevu

5 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Vlastní metody zkoumání obecné metody −pozorování −analýza a syntéza −indukce a dedukce −komparace a abstrakce speciální metody −matematické a statistické −ekonomietrie −kybernetika a synergetika −geografická, historická a monografická

6 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Obecné metody zkoumání = cílevědomé vnímání předmětů a jevů, přičemž cílem je jejich detailní popis v některých vědních disciplínách metoda konečná, v jiných výchozí Pozorování

7 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Obecné metody zkoumání Analýza = metoda vědeckého zkoumání, jehož základem je buď rozložení zkoumaného jevu na části, nebo myšlenkové rozčlenění logickou cestou Analýza a syntéza Syntéza = poznávací postup, při němž se výsledky analýzy skládají dohromady

8 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Obecné metody zkoumání Indukce a dedukce Indukce = logické tvoření závěrů na základě úsudků z jednotlivých případů = zobecňování Dedukce = logické tvoření závěrů od všeobecného soudu k jednotlivým případům

9 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Obecné metody zkoumání = metoda, jejímž základem je srovnávání jevů a událostí Komparace

10 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Obecné metody zkoumání = myšlenková činnost, při níž se dělají závěry na základě logické analýzy určitých jevů Abstrakce

11 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání lineární programování nelineární programování dynamické programování stochastické programování síťové diagramy metody Monte Carlo Matematické metody

12 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání Síťové diagramy

13 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání Metoda Monte Carlo

14 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání Statistické zkoumání časových řad −trend jako základní tendence vývoje časové řady −oscilace jako četnost a stupeň pravidelnosti výchylek −náhodní činitelé trend, interpolace, extrapolace Statistické metody Indexy Regresní a korelační analýza

15 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Korelační analýza = metoda zjišťování vzájemných vztahů mezi dvěma nebo více kvantitativně vyjádřenými jevy  výskyt jevu nezávisle proměnné (x) vyvolá vznik závisle proměnné (y) pouze s určitou pravděpodobností Regresní analýza = vyjádření formy závislosti jednoho jevu na druhém nebo na několika jevech pomocí regresní rovnice  dovoluje vyjádřit stochastickou závislost mezi nezávisle proměnnou a jednou nebo více závisle proměnnými

16 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání = kvantifikace vztahů mezi ekonomickými veličinami s využitím statistických údajů a statistických metod Ekonometrické metody

17 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání Kybernetika – věda o řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích −samoregulující soustava −ekonomický systém −kybernetický systém Kybernetické a synergetické metody

18 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Kybernetika se člení: 1.teorie kybernetických systémů 2.teorie automatů 3.teorie informací 4.teorie regulace 5.teorie her 6.teorie algoritmů 7.metoda černé schránky Synergetika zkoumá spolupůsobení a pravidla tvorby struktur, soustřeďuje se na vysvětlení mechanismu vzniku nových kvalit

19 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání základem zeměpisné srovnání promítnutí získaných poznatků do místních podmínek Geografické metody

20 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání podstatou je NUTNOST analýzy předcházejícího vývoje, zkoumání hlavních činitelů, kteří tento vývoj ovlivňovali a stanovení hlavních vývojových zákonitostí zkoumaného jevu Historická metoda

21 Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ Speciální metody zkoumání = analýza určitého jedinečného případu Monografická metoda

22 Přeji příjemný zbytek dne


Stáhnout ppt "Metody zkoumání ekonomických jevů = analýza ekonomické reality Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google