Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje a řízení vědy a výzkumu Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje a řízení vědy a výzkumu Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje a řízení vědy a výzkumu Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

2 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Historie a současnost Katedra založena 1. dubna 1992 –Původně výzkum především v oblasti optimalizačních úloh a teorie zpracování signálů Akreditováno doktorské studium Rozšíření oblastí aplikované vědy a výzkumu –Složitější úlohy mechaniky, úlohy E+M, statistika, teorie grafů Spolupráce s tuzemskými a zahraničními institucemi a firmami Řada zdrojů financování Nutnost vytvořit systém řízení

3 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Hlavní cíle Zvýšení produktivity aplikovaného výzkumu Snazší a rychlejší aplikace moderních metod na řešení praktických problémů Optimální využití všech zdrojů (lidských i finančních) Kompatibilita se systémem řízení jakosti dle ISO9001

4 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Hlavní oblasti Matematická analýza –výzkum a vývoj nových metod řešení inženýrských problémů Implementace základních algoritmů –vytvoření Matlabovské a C++ knihovny algoritmů Základní problémově orientovaný software –nástroje pro řešení základních inženýrských úloh Specializovaný aplikační software –nástroje pro řešení složitých inženýrských úloh, které se řeší jako posloupnosti základních úloh

5 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Interakce mezi oblastmi

6 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Organizační struktura Vedoucí katedry Zástupce pro VaV Hlavní cíle VaV Koordinace oblastí Projekt manažer Matematická analýza Řešitelský tým Dílčí cíle Projekt manažer Implementace základních algoritmů Řešitelský tým Dílčí cíle Projekt manažer Základní problémově orientovaný software Řešitelský tým Dílčí cíle Projekt manažer Specializovaný aplikační software Řešitelský tým Dílčí cíle

7 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Matematická analýza Vývoj optimálních algoritmů matematického programování Teorie řešení variačních rovnic a nerovnic Teorie aproximace metodou konečných a hraničních prvků Aplikace teorie grafů

8 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Implementace základních algoritmů Moderní optimalizační metody –Lineární programování, kvadratické programování, nelineární programování, úlohy nehladké optimalizace Základní metody rozložení oblasti –FETI metody, Multigridní metody Podpůrné numerické metody Vytvoření knihovny v Matlabu a knihovny OOSol v C++ Podpora paralelních výpočtů

9 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Základní problémově orientovaný software Nástroje pro diskretizaci –interface NETGEN, FEMLAB, ANSYS Metoda konečných a hraničních prvků –Integrátory, sestavení matic tuhosti a vektorů zatížení Podpůrné nástroje pro řešiče a vnější úlohy –podpora multigridních metod a DD metod –podpora inverzních úloh a nelineárních úloh

10 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Specializovaný aplikační software Úlohy optimálního návrhu –úlohy tvarové a materiálové optimalizace, metody fiktivních oblastí Úlohy nelineární pružnosti a plasticity –tření, plasticita, viscoelastoplasticita Víceškálové problémy –kompozitní materiály, magnetooptika Úlohy s nejistými daty a geometrií Časově závislé úlohy Sdružené úlohy

11 Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Závěrem Vítáme další návrhy na rozšíření jednotlivých oblastí o další výzkumné cíle Vítáme zájem jednotlivců o zapojení se do programu Propagace mezi studenty a jejich případné zapojení formou semestrálních prací Bakalářské a magisterské práce Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje a řízení vědy a výzkumu Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google