Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika pro bakalářské a magisterské studium Více také na webu Fakulty strojního inženýrstvíFakulty strojního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika pro bakalářské a magisterské studium Více také na webu Fakulty strojního inženýrstvíFakulty strojního."— Transkript prezentace:

1 Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika pro bakalářské a magisterské studium Více také na webu Fakulty strojního inženýrstvíFakulty strojního inženýrství a Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikyÚstavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

2 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  zajišťuje výuku základních předmětů (statika, kinematika, dynamika, pružnost-pevnost) pro celou fakultu (FSI)  nabízí dva základní studijní obory:  Inženýrská mechanika (magisterské stud.)  Mechatronika (bakalářské, magisterské)  více informací na http://www.umt.fme.vutbr.cz/ http://www.umt.fme.vutbr.cz/

3 Co je to Mechatronika ? Mechatronika je moderní technický obor, který integruje:  přesnou mechaniku  elektrotechniku, elektroniku  a počítačové řízení Příklady mechatronických systémů:  ABS v automobilu (mechanika, elektronika, řízeno počítačem)  další řízené části automobilů, strojů, letadel  robotické aplikace ...

4 Co je to Mechatronika ? Mechanika byla, je a patrně i bude základním oborem strojního inženýrství. Při konstrukci strojů se dnes stále více uplatňuje elektronika a počítačové řízení. Mechatronika tyto oblasti spojuje ! Schéma antiblokovacího systému osobního automobilu (ABS)

5 Co se na Mechatronice naučím ?  získáte znalosti a dovednosti v oblasti dynamiky, pružnosti a pevnosti,... – vyrovnaný podíl teorie a praktické výuky na počítačích  dozvíte se významné poznatky o elektrických strojích a elektronice – který stroj dnes funguje bez elektroniky a počítačů ?  podle svého vlastního uvážení se budete v rámci volitelných předmětů a volby bakalářské/diplomové práce specializovat Pro kvalitní inženýrskou práci nestačí umět „klikat“ v dobrém softwaru. Kvalitně posoudit výsledky výpočtů na počítači mohu pouze se znalostí teorie !!!

6 Konkrétně: vyučované předměty Bakalářské studium (1.-3.roč.)  Základní předměty: Matematika, Informatika, Základy konstruování, Fyzika, Elektrotechnika, Angličtina  Základní předměty mechaniky těles: Mechanika I-III (Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnost-pevnost)  „Mechatronické předměty“: Úvod do mechatroniky, Elektromechanická přeměna energie, Elektronika, Základy automatické regulace, Seminář z Matlabu  Další a volitelné: Numerické metody, Hydromechanika  přesné informace o předmětech naleznete na webu FSIwebu FSI

7 Konkrétně: vyučované předměty Magisterské studium (4.-5. roč.) Pozn.: absolventům magisterského studia je přiznán titul Inženýr (Ing.)  Předměty orientované na dynamiku a počítačové simulace: Dynamika mechatr. syst., Pohonové soustavy, Kinematika a dynamika mechatr. syst.  Předměty související s elektrotechnikou a elektronikou: Elektrické servopohony, Výkonová a řídící elektronika, Mikroprocesorová technika, Sensorika a prvky umělé inteligence  Předměty inženýrské mechaniky: MKP a ANSYS, Počítačové metody mechaniky,  Další a volitelné: Interakce těles s tekutinou, Biomechanika, Matematika - vybrané statě, Počítačové sítě, Technické aplikace metod umělé inteligence, Fuzzy systémy a neuronové sítě,...  přesné informace o předmětech naleznete na webu FSIwebu FSI

8 Software – jaký budu ovládat ? Během studia se seznámíte se softwarem:  Matlab, Simulink a nástavby – moderní a rozšířený software pro vědeckotechnické výpočty a simulace dynamických systémů  ANSYS – výpočty MKP (pevnostní analýzy, tepelné, elektromagnetické,...)  SolidWorks – velmi rozšířený 3D CAD software  Programování mikrokontrolerů Motorola ... a další podle zaměření

9 Podmínky studia  studentům jsou k dispozici dvě počítačové učebny  v praktické výuce jsou využívány laboratoře (Experimentální mechanika, Laboratoř mechatroniky,...)

10 Podmínky studia  velká část předmětů má vypracovány elektronické studijní opory  možnost studovat v zahraničí  zapojení do vědeckého výzkumu a vývoje  možnost pokračování v magisterském studiu (pro bakaláře) a v doktorském studiu (získání titulu PhD)

11 Ukázky studentských prací: Konstrukce mobilních robotů  návrh v 3D CAD  modelování na počítači  elektronika a řízení

12 Ukázky studentských prací: Automatické řízení postřikové dávky zemědělského stroje  mikroprocesorové řízení dávky postřiku  významné snížení nákladů  ekonomicky zajímavé řešení

13 Ukázky studentských prací: Zpracování dat z GPS sensoru  aplikační snímač Garmin GPS 15L  návrh autonomního zařízení, display, export dat do PC  návrh zařízení pro mobilní robot

14 Ukázky studentských prací: Experimentální dvounohý robot Golem2  návrh v 3D CAD  modelování a simulace na počítači  elektronika a řízení

15 Ukázky studentských prací: Simulace vodního chlazení výtahového motoru  výpočtové modelování  experiment

16 Ukázky studentských prací: Elektronická řídící jednotka robota  jednotlivé sensory robotu obsluhovány procesory  procesory vzájemně komunikují  propojení s řídícím PC pomocí Bluetooth

17 Ukázky studentských prací: Řízení mostového jeřábu  řízení jeřábu tak, aby na konci pohybu nekýval  podívejte se na video !video

18 Věda a výzkum Výzkum a vývoj chodících robotů  počítačové simulace MBS  návrh řízení  realizace

19 Věda a výzkum Predikce oteplení elektrického stroje  komplexní počítačový model  ve spoluprácí s firmou VUES

20 Věda a výzkum Optimalizace magnetické spojky  výpočet elektromagnetismu v ANSYS  optimalizace tvaru spojky  aplikace: čerpadlo pro radioaktivní látky

21 Věda a výzkum Robot Bender – vítěz RoboTour 2006, Praha  autonomní mobilní robot  ve vnějším prostředí se orientuje pomocí kamery  počítačová analýza obrazu  ve spolupráci s ÚAI FSI  více na http://bender.wz.cz/http://bender.wz.cz/

22 Věda a výzkum Robotika: hledání cesty v bludišti  použita metoda „rychlých náhodných stromů“  aplikace: pro indoor roboty (vnitřní prostory)

23 Vystuduji-li Mechatroniku, kde mohu pracovat?  vývoj a výroba strojů a zařízení (komponenty automobilů, letadel, výrobní stroje,...)  řídící funkce v technických firmách (výhodou je široký záběr Mechatroniky)  obchodní pozice (opět je zajímavá znalost jak mechanických tak elektrických a elektronických prvků) Naši absolventi:  jsou žádáni firmami Honeywell, Siemens, Bosh,...Honeywell  pracují nebo pracovali delší dobu v zahraničí (Anglie, USA, Německo)

24 Kde mohu získat další informace ?  na webu http://www.umt.fme.vutbr.cz/http://www.umt.fme.vutbr.cz/  po telefonu, emailem, osobně Kontakt:  prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. Email: petruska@fme.vutbr.cz Tel.: 54114-2858petruska@fme.vutbr.cz  prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. Email: kratochvil@fme.vutbr.cz Tel.: 54114-2854kratochvil@fme.vutbr.cz


Stáhnout ppt "Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika pro bakalářské a magisterské studium Více také na webu Fakulty strojního inženýrstvíFakulty strojního."

Podobné prezentace


Reklamy Google