Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1: Předmět a význam psychologie. Hlavní psychologické disciplíny a směry. ψ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1: Předmět a význam psychologie. Hlavní psychologické disciplíny a směry. ψ."— Transkript prezentace:

1 1: Předmět a význam psychologie. Hlavní psychologické disciplíny a směry. ψ

2 Struktura přednášky Představení psychologie Počátky psychologie jako samostatné disciplíny Psychologie jako věda Výzkumné přístupy

3 Představení psychologie Co je psychologie? Vědecké zkoumání chování a prožíváníf (chování a mentálních procesů). Psychologie používá kritického myšlení a je vědecká. Pseudopsychologie (e.g., new age, parapsychologie) jsou NEvědecké.

4 Promyslete si: Proč studovat psychologii? Psychologie nám pomáhá vědecky vyhodnotit běžná laická přesvědčení a mylná pojetí toho jak probíhá lidské chování a mentální procesy. Na příklad – která z následujících tvrzení jsou správná a která nesprávná?

5 Správně nebo nesprávně? Většina aktivity mozku se během spánku zastaví Reklamy často používají podprahového přesvědčování Očité svědectví je často nespolehlivé Detektor lži může přesně a jednoznačně určit zda osoba lže Podobnost je jeden z nejlepších prediktorů dlouhodobého vztahu Je-li více přihlížejících, je při nehodě se větší šance, že někdo z nich pomůže ANANANANANAN

6 Čtyři hlavní cíle psychologie: 1.Deskripce - popis: říká nám „co“ probíhá 2.Vysvětlení: říká “proč” k chování nebo mentálnímu procesu dochází 3.Prdikce - předpověď: určuje podmínky za nichž se pravděpodobně určité chování nebo mentální procesy objeví 1.Změna: využívání psychologického poznání k zabránění nežádoucímu chování či podpoře žádoucích cílů

7 Oblasti psychologického poznání – teoretické obory (příklady) Biologická ψ (neuropsychologie, evoluční ψ, srovnávací ψ) Obecná ψ (experimentální ψ) Klinická a poradenská ψ Sociální a kulturní ψ Psychologie osobnosti Vývojová ψ

8 Aplikované (praktické obory) Klinická ψ Poradenská ψ Pedagogická a školní ψ Forenzní ψ Psychologie zdraví Psychologie práce a organizace Sportovní ψ atd.

9 Počátky psychologie jako vědního oboru Wilhelm Wundt: “otec moderní psychologie” Structuralismus: hledání yákladních stavebních jednotek, neboli struktur mysli cestou introspekce (W. Wundt a E.B.Titchener) Functionalismus: studoval jak mysl mind funguje při adaptaci organismu na prostředí ve kterém se nalézá o (W. James)

10 Počátky psychologie (pokrač.) Psychoanalytický/ Psychodynamický přístup: nevědomé procesy a nerozřešené konflikty z minula (zakladatelem S.Freud)

11 Behavioristický přístup: objektivní, pozorovatelné vlivy prostředí ovlivňují zjevné (pozorovatelné) chování (J.B. Watson, I.P. Pavlov, B.F. Skinner) Počátky psychologie (pokrač.)

12 Humanistický přístup: svobodná vůle, sebeaktualizace a přirozená tendence krůstu (C.R. Rogers and A. H. Maslow) = + Počátky psychologie (pokrač.)

13 Kognitivní přístup: mysl jako zpracovávání informací, myšlení, percepce (vnímání) Počátky psychologie (pokrač.)

14 Neurovědecký/ neurobiologický přístup: genetické a další biologické procesy v mozku a dalších částech nervového systému Počátky psychologie (pokrač.)

15 Evoluční přístup: přirozený výběr, adaptace a evoluce Sociokulturní přístup: sociální interakce a kulturní determinace Počátky psychologie (pokrač.)

16 Biopsychosociální model lidské psychiky (i spirituální dimenze) : kombinuje všechny předešlé hlavní přístupy Psychologie současnosti - propojování přístupů

17 Pamatujete si ? Připomeňte si. 1.Co jsou 4 hlavní cíle psychologie? 2.Jaké jsou hlavní psychologické směry/přístupy současnosti?

18 Výzkum v psychologii základní: získávání základního vědeckého poznání oboru aplikovaný : navržený k řešení konkrétních problémů

19 Kvantitativní výzkum (kvantifikovatelná, měřitelná data, obvykle konfirmatorní výzkum – potvrzení hypotézy, „top-down“) Kvalitativní výzkum (výzkum odkrývající „kvalitu“ jevu, většinou kvalitativní, případně kategoriální data,exploratorní výzkum, např. „zakotvená teorie“, narativní studie, etnografický přístup ke studiu případu, intenzivní případové studie, „vynořující“ se „hyotéza“,bottom-up) Výzkumné strategie a výzkumné metody

20 4 klíčové výzkumné strategie: 1.Experimentální 2.Descriptivní 3.Korelační 4.Biologická Výzkumné strategie a výzkumné metody

21 1. Experimentální výzkum: pečlivě kontrolovaná vědecká procedura, která manipuluje s proměnnými, aby umožnila zjistit příčiny a následky 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):

22 Klíčové rysy experimentu:  nezávislá proměnná (faktor, který měníme) versus závislá proměnná (faktor, který je měřen)  experimentální skupina (zasahuje se do průběhu dějů) versus kontrolní skupina (děj probíhá bez zásahu) Experiment (pokrač.) :

23 Zvyšuje sledování násilí v TV agresivitu? jedině experiment může určit co je příčinou a co následkem. Experiment (pokrač.) :

24 2.Descriptivní výzkum: pozorování a zaznamenávání chování bez vytváření kauzálních (příčinných) interpretací 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):

25 Deskriptivní výzkum (pokrač.): 3 typy of descriptivního výzkumu: pozorování v přirozených podmínkách (strukturované nebo ne) strukturované pozorování vzorku populace případové studie (intenzivní zkoumání 1 účastníka, hluboké zkoumání souvislostí jednotlivého případu)

26 Zvyšuje sledování násilí v TV agresivitu? jedině experiment může určit co je příčinou a co následkem. Experiment (pokrač.) :

27 2.Descriptivní výzkum: pozorování a zaznamenávání chování bez vytváření kauzálních (příčinných) interpretací 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):

28 Deskriptivní výzkum (pokrač.): 3 typy of descriptivního výzkumu: pozorování v přirozených podmínkách (strukturované nebo ne) strukturované pozorování vzorku populace případové studie (intenzivní zkoumání 1 účastníka, hluboké zkoumání souvislostí jednotlivého případu)

29 Proč je dobré se dobře seznámit s psychologickými výzkumnými metodami?

30 3.Korelační výzkum: pozorování nebo měření (bez přímého zasahování) dvou nebo více proměnných se záměrem zjistit vztahy mezi nimi 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):

31 Korelační výzkum (pokrač.) Pozitivní korelace: dvě proměnné, a a b se „mění“ ve stejném směru a a b b

32 Negativní korelace: dvě proměnné se „mění“ v opačném směru Korelační výzkum (pokrač.)

33 nulová korelace: mezi proměnnými není žádný vztah, když se hodnoty jedné zvýší, mohou hodnoty druhé být jakékoli Korelační výzkum (pokrač.)

34

35 Je zřejmé, proč korelace nemůže nikdy určit příčinu a následek? Korelační výzkum (pokrač.)

36 4. Biologický výzkum: vědecké zkoumání mozku a tělesných funkcí, jež ovlivňují duševní procesy 4 klíčové výzkumné strategie (pokrač.):

37 Pamatujete si ? Připomeňte si. 1.Proč je experiment jedinou cestou k určení příčina a následku? 2.Jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní korelací?


Stáhnout ppt "1: Předmět a význam psychologie. Hlavní psychologické disciplíny a směry. ψ."

Podobné prezentace


Reklamy Google