Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze

2 sociální ekonomika - sociální podniky alternativní a komplementární možnosti řešení •sociálních (sociální vyloučení) •ekonomických (nezaměstnanost, místní rozvoj) •environmentálních (udržitelný rozvoj)

3 Pražská deklarace 2002 a)Sociální ekonomika není založena na kapitálu, ale na participativní demokracii. b)Cílem sociální ekonomiky není zisk, ale vzájemná solidarita. a)Sociální ekonomika může významnou měrou přispívat k začleňování znevýhodněných osob různých kategorií do společnosti.

4 třetí sektor: sociální ekonomika, občanský sektor TRH TŘETÍ SEKTOR STÁT

5 definování sociální ekonomiky 1) identifikace právních forem subjektů sociální ekonomiky: družstva, vzájemné společnosti a asociace, nadace 2) určení charakteristických rysů subjektů sociální ekonomiky: propojení ekonomické činnosti se sociálními nebo environmentálními cíli; používání postupů či metod práce, které mají významný sociální přínos; vícezdrojové financování; demokratické řízení a další

6 Evropská komise: první přístup •čtyři „pilíře“ sociální ekonomiky družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace •2007 vydává EU Memorandum k sociální ekonomice •European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP-CMAF) – SOCIAL ECONOMY EUROPE

7 CIRIEC: druhý přístup •Srovnávací analýza sociální ekonomiky (Mezinárodní centrum výzkumu a informací o veřejné, sociální ekonomice a družstvech) – 25 evropských zemí •LNet: Enterprise and innovation in deprived urban areas: sharing the European experience

8 EMES Evropská výzkumná společnost Defourny klade otázku, zda bychom měli hovořit o novém sociálním podnikání, o podnikatelských činnostech nestátních neziskových organizací nebo o podnicích ve třetím sektoru - sociální ekonomice? •Subjekty třetího sektoru mohou přebírat některé ekonomické role veřejných institucí.

9 charakteristika subjektů •organizované •soukromé •nerozdělující zisk •samosprávné •dobrovolné

10 překrývání občanského sektoru se sociální ekonomikou výrazné ekonomické chování (podnikání) zvýšení podílu samofinancování pronikání na trh (vytváření ekonomických statků a jejich prodej) zachovávání mnohého, co od občanského sektoru požadujeme

11 právní formy organizací občanského sektoru •občanské sdružení a jeho organizační jednotky •nadace a nadační fond •evidovaná právnická osoba-účelové zařízení církve •obecně prospěšná společnost

12 právní formy sociálních podniků •občanské sdružení, evidovaná právnická osoba- účelové zařízení církve, obecně prospěšná společnost a nadace, která zaměstnává znevýhodněné osoby a/nebo která vykonává jako doplňkovou také ekonomickou činnost •družstvo – zejména výrobní družstvo zaměstnávající znevýhodněné osoby •obchodní společnost (např. s.r.o.) nebo OSVČ, která má jiný účel své činnosti, než je dosahování zisku

13 odkazy na další prameny •CIRIEC: Sociální ekonomika v Evropské unii. 2006. •Defourny, J.: Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities. 2004. •Dohnalová, M. Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. 2006. •Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR. 2008.


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova."

Podobné prezentace


Reklamy Google