Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komu se nelení, tomu se školení… 1. Co to vlastně je Public relations? 2. Co v těch novinách zase píšou? 3. Jaké máme publikum? 4. Jak se dělají noviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komu se nelení, tomu se školení… 1. Co to vlastně je Public relations? 2. Co v těch novinách zase píšou? 3. Jaké máme publikum? 4. Jak se dělají noviny."— Transkript prezentace:

1 Komu se nelení, tomu se školení… 1. Co to vlastně je Public relations? 2. Co v těch novinách zase píšou? 3. Jaké máme publikum? 4. Jak se dělají noviny 5. Slunce a noviny vyjdou vždy 22. května 2013

2 1. Co to vlastně je Public relations? •Public relations nebo vztahy s veřejností - techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a snaží se ho ovlivnit. •Úlohou PR je prostřednictvím informací a přesvědčování získat veřejnou podporu pro nějaký projekt nebo instituci či firmu obecně. •Veřejnost můžeme velmi jednoduše rozdělit na vnitřní a vnější. Od toho pak také komunikaci firmy či instituce směrem k zaměstnancům či k veřejnosti (zákazníci, dodavatelé, investoři)

3 Využití a cíle Základní cíl: Dlouhodobě udržet a zlepšovat dobrou image organizace či firmy. Public relations se využívá k: •sdělování informací potenciálním zákazníkům - podpořit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci. •řešení nepříznivých vlivů – krizová komunikace, např. odvrácení útoku na firmu. •zlepšení informovanosti u zaměstnanců, zvýšení loajality a zvýšení motivace. •přesvědčování orgánů státní správy ve snaze ovlivnit vytváření a přijímání zákonů.

4 Nástroje Public relations •Publikace – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy •Veřejné akce (Events) – akce pro zákazníky nebo obchodní partnery, kulturní akce, sportovní akce, konference, semináře, workshopy •Komunikace s médii – tiskové zprávy, tiskové konference •Korporátní identita a firemní kultura - dlouhodobé budování "značky" •Lobbystické aktivity

5 Trocha historie •PR vznikají teoreticky se vznikem lidské společnosti, ve větším měřítku ale až po druhé světové válce v USA v reakci na hlad veřejnosti po informacích, zejména z oblasti politiky, a také v reakci na rozvoj médií. •V Mezopotámii, Sýrii, Persii a Egyptě, stejně jako v antickém Řecku a Římě se používalo přesvědčování k formování veřejného mínění ve prospěch vládců. Nemusíme jít tak hluboko do dějepisu, abychom zjistili, že už v r. 1809 přijalo britské ministerstvo financí roli tiskového mluvčího v zahraniční politice. V r. 1912 ministr financí Lloyd George vytvořil skupinu lidí, kteří měli za úkol vysvětlovat zaměstnavatelům a dělníkům v různých částech země zavedení nového národního pojištění. Ale faktickým dnem vzniku PR bylo vydání knihy Crystalizing Public Opinion (Utváření veřejného mínění) Edwarda L. Bernayse v r. 1923. Byla to první učebnice popisující vztahy s veřejností. Další historickou etapou bylo jmenování pracovníků pro vztahy s veřejností u místních úřadů v Anglii za 2:světové války. •V r. 1948 byl v Londýně založen Institut vztahů s veřejností (IPR). Od r. 1951 se tvořily národní instituty nebo asociace PR, což vyvrcholilo v r. 1955 vytvořením Mezinárodní asociace public relations.

6 2. Co to v novinách zase píšou? Co jsou to noviny? •Nosič inzerce nebo nosič nezávislé objektivní informace? Funguje čínská zeď mezi inzercí a redakcí? Potřebujeme noviny? •Umíme si vůbec život bez médií představit? Informace je cenná, když je rychlá a pravdivá. Noviny musí měnit obsah, zpravodajské weby je v rychlosti poráží.

7 3. Jak se dělají noviny Horká sazba •vedro, špína, roztavené olovo, tiskařská čerň Elektronická sazba •počítač, klimatizace, kafíčko


Stáhnout ppt "Komu se nelení, tomu se školení… 1. Co to vlastně je Public relations? 2. Co v těch novinách zase píšou? 3. Jaké máme publikum? 4. Jak se dělají noviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google