Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masová komunikace Martina Bartůňková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masová komunikace Martina Bartůňková."— Transkript prezentace:

1 Masová komunikace Martina Bartůňková

2 POZOR! Pojem masová komunikace není totožný s pojmem masová média!

3 Pojem masová komunikace vznikl koncem 30. let.
Je spojen s masovými médii. Problém s vytvořením definice masové komunikace Proč?

4 Gerberova (1967) definice komunikace:
„Sociální interakce prostřednictvím sdělení.“

5 Definice masové komunikace
Janowitz, 1986: „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému publiku.“

6 komunikace celospolečenská!
Masová komunikace = komunikace celospolečenská!

7 Přes veškeré změny v užívaných technologiích zůstává fenomén masové komunikace zasazen do rámce instituce masových médií. Tento pojem obecně odkazuje k souboru mediálních organizací a aktivit, k jejím vlastním formálním i neformálním pravidlům, kterými se řídí a někdy i k právním a politickým požadavkům, které na ně klade společnost.

8 Dělení médií Různá kritéria dělení: dle použité technologie
dle různých dalších kritérií zeměpisné (regionální, celostátní) politické (pravicové – Mladá Fronta Dnes, levicové – Právo) náboženské (Křesťanské listy)

9 Význam masových médií Zdroj moci Aréna Zdroj výkladů sociální reality
Klíč ke slávě Určují co je a není normální

10 Otázka svobody a řízení!
Média a společnost Politický rozměr a normativní společensko-kulturní aspekt. Otázka svobody a řízení!

11 Sociální trendy, mající význam pro masovou komunikaci
Internacionalizace Informatizace Postmoderní kultura Individualizace

12 Informatizace Pojem se snaží vystihnout některé klíčové rysy moderních společností. Př.: Nárůst povolání založených na poskytování služeb a informací. Odkaz na významné zesílení informačních toků uvnitř států i za jejich hranice. Rozvoj znalostí jako zdroje bohatství a moci a větší závislost moderních politických a ekonomických systémů na informačních a komunikačních technologiích.

13 Změny ve společnosti a industrializace
Proces, během něhož dochází ke změně společnosti. V 18. století dochází k zavádění prvních výrobních závodů. Majiteli těchto závodů bývají bohatí šlechtici, nijak nedbající na podmínky pro dělníky. Ti tak žijí v naprosto otřesných podmínkách a nakonec se zrodí různé dělnické organizace.

14 Proces masové komunikace
Je specifický. Vede k ustavení vztahů masového charakteru mezi podavateli a příjemci.

15 Podavatelé Profesionální komunikátoři, zaměstnaní ustavenými mediálními organizacemi, nebo jiné osoby, jimž organizace umožnila přístup do média. Př. Účastníci soutěží.

16 Masové publikum Početné Velmi rozptýlené Neinteraktivní a anonymní
Heterogenní Neorganizovaní a neschopné samostatné akce

17 Masová kultura Souhrn informací, hodnot a artefaktů zprostředkovaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemců. Co je cílem?

18 Cíl masové komunikace Pobavit své publikum a posloužit k zaplnění jejich volného času. Masová kultura preferuje méně náročné žánry a podporuje nekritický přístup. Silně podléhá zákonu nabídky a poptávky.

19 Denis MacQuail Jaká je kultura? Není tradiční. Není elitní.
Je produkována masově. Je populární. Je komercializovaná. Je homogenizovaná.

20 Masová kultura přímým produktem masové společnosti?
Dle Hannah Arendt ano. Masová kultura produktem masových medií? Názor Unmerta Eca.

21 Dvě formy kultury FOLK ART HIGH CULTURE Vytvořeno spontánně a zdola.
Záležitost elit. JAKOU ÚLOHU HRÁLA INDUSTRIALIZACE? Lidové umění se postupně nahradilo masovou kulturou.

22 Kritici Frankfurtská škola
Skupina německých intelektuálů spjatých s ústavem pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem. Členem i Erich Fromm. NÁZOR: ‚Masová kultura je přímý produkt kulturního průmyslu!‘

23 V Plzni Děkuji za pozornost

24 Zdroje Různé Kniha Internet


Stáhnout ppt "Masová komunikace Martina Bartůňková."

Podobné prezentace


Reklamy Google