Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masová komunikace Martina Bartůňková. POZOR! Pojem masová komunikace není totožný s pojmem masová média!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masová komunikace Martina Bartůňková. POZOR! Pojem masová komunikace není totožný s pojmem masová média!"— Transkript prezentace:

1 Masová komunikace Martina Bartůňková

2 POZOR! Pojem masová komunikace není totožný s pojmem masová média!

3 Pojem masová komunikace vznikl koncem 30. let. Je spojen s masovými médii. Problém s vytvořením definice masové komunikace Proč?

4 Gerberova (1967) definice komunikace: „Sociální interakce prostřednictvím sdělení.“

5 Definice masové komunikace Janowitz, 1986: „Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému publiku.“

6 Masová komunikace = komunikace celospolečenská!

7 Přes veškeré změny v užívaných technologiích zůstává fenomén masové komunikace zasazen do rámce instituce masových médií. Tento pojem obecně odkazuje k souboru mediálních organizací a aktivit, k jejím vlastním formálním i neformálním pravidlům, kterými se řídí a někdy i k právním a politickým požadavkům, které na ně klade společnost.

8 Dělení médií Různá kritéria dělení: dle použité technologie dle různých dalších kritérií zeměpisné (regionální, celostátní) politické (pravicové – Mladá Fronta Dnes, levicové – Právo) náboženské (Křesťanské listy)

9 Význam masových médií Zdroj moci Aréna Zdroj výkladů sociální reality Klíč ke slávě Určují co je a není normální

10 Média a společnost Politický rozměr a normativní společensko-kulturní aspekt. Otázka svobody a řízení!

11 Sociální trendy, mající význam pro masovou komunikaci Internacionalizace Informatizace Postmoderní kultura Individualizace

12 Informatizace Pojem se snaží vystihnout některé klíčové rysy moderních společností. – Př.: Nárůst povolání založených na poskytování služeb a informací. Odkaz na významné zesílení informačních toků uvnitř států i za jejich hranice. Rozvoj znalostí jako zdroje bohatství a moci a větší závislost moderních politických a ekonomických systémů na informačních a komunikačních technologiích.

13 Změny ve společnosti a i ndustrializace Proces, během něhož dochází ke změně společnosti. V 18. století dochází k zavádění prvních výrobních závodů. Majiteli těchto závodů bývají bohatí šlechtici, nijak nedbající na podmínky pro dělníky. Ti tak žijí v naprosto otřesných podmínkách a nakonec se zrodí různé dělnické organizace.

14 Proces masové komunikace Je specifický. V ede k ustavení vztahů masového charakteru mezi podavateli a příjemci.

15 Podavatelé Profesionální komunikátoři, zaměstnaní ustavenými mediálními organizacemi, nebo jiné osoby, jimž organizace umožnila přístup do média. – Př. Účastníci soutěží.

16 Masové publikum Početné Velmi rozptýlené Neinteraktivní a anonymní Heterogenní Neorganizovaní a neschopné samostatné akce

17 Masová kultura Souhrn informací, hodnot a artefaktů zprostředkovaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemců. Co je cílem?

18 Cíl masové komunikace Pobavit své publikum a posloužit k zaplnění jejich volného času. Masová kultura preferuje méně náročné žánry a podporuje nekritický přístup. Silně podléhá zákonu nabídky a poptávky.

19 Denis MacQuail Jaká je kultura? Není tradiční. Není elitní. Je produkována masově. Je populární. Je komercializovaná. Je homogenizovaná.

20 Masová kultura přímým produktem masové společnosti? – Dle Hannah Arendt ano. Masová kultura produktem masových medií? – Názor Unmerta Eca.

21 Dvě formy kultury FOLK ART – Vytvořeno spontánně a zdola. HIGH CULTURE – Záležitost elit. JAKOU ÚLOHU HRÁLA INDUSTRIALIZACE? Lidové umění se postupně nahradilo masovou kulturou.

22 Kritici Frankfurtská škola – Skupina německých intelektuálů spjatých s ústavem pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem. – Členem i Erich Fromm. NÁZOR: ‚Masová kultura je přímý produkt kulturního průmyslu!‘

23 Děkuji za pozornost V Plzni 14.11. 2011

24 Zdroje Různé – Kniha – Internet


Stáhnout ppt "Masová komunikace Martina Bartůňková. POZOR! Pojem masová komunikace není totožný s pojmem masová média!"

Podobné prezentace


Reklamy Google