Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU PhDr. Iva Petrová LS 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU PhDr. Iva Petrová LS 2013"— Transkript prezentace:

1 Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU PhDr. Iva Petrová LS 2013 iva.petrova.13@gmail.com

2 Literatura • Bauman, Z.: Tekutá modernita Mladá fronta, Praha, 2002. • Beck, U. Riziková společnost, Slon, Praha, 2004 • Beck,U.: Co je globalizace? Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2007. • Fukuyama, F.: Velký rozvrat, Lidká přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Praha: Academia, 2006, • Giddens, A. (1999) : Unikající svět. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon). • Giddens, A. (2003): Důsledky modernity. II. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon • Keller, J.: Tři sociální světy. Praha: Slon, 2010. • Keller, J.: Nová sociální rizika, Slon, 2011 • Lipovetski, G.: Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007. • Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008. • Petrusek, M.: Společnosti moderní doby, SLON, Praha, 2006 • Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009.

3 Předmět je ukončen zápočtem na základě prezentace a obhajoby seminární práce a provedení 2 výzkumných rozhovorů podle dotazníku. 1.Téma seminární práce – prezentace volí z následujících variant: a)sekundární analýza aktuálního sociologického výzkumu k problematice poznání životního způsobu a vlivu marketingové komunikace na něj; b)identifikace nezamýšlených efektů konkrétní marketingové aktivity – sdělení, rozbor komunikace a analýza důsledků jeho vlivu. c)analýza vybraného sociálního problému soudobé společnosti Konkrétní výběr těchto témat bude upřesněno po dohodě s vyučujícím. 2.Výzkumné rozhovory se 2 osobami – dotazníky budou předány ve výuce a visí na IS ve studijních materiálech pro seminář s lidmi z referenční skupiny s maturitou a výše, věk 18 A VÍCE 1 do 45 let, 1 nad 45 let, 1 muž/1 žena, SEMINÁRNÍ PROJEKT A 2 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY DONÉST NA POSLEDNÍ VÝUKU! 75 % účast na seminářích Seminární projekt

4 Struktura projektu a) definice a popis jevu ( předmětu výzkumu / komunikace /sociálního problému) - jaký je jeho dopad do společnosti - v čem tento problém spočívá, koho se týká, koho poškozuje, koho zvýhodňuje, kde jsou jeho zdroje, příčiny, jaká nebezpečí a rizika představuje, jaké jsou perspektivy jeho vývoje b) zdůvodnění výběru tématu (osobní motivace, společenskou aktuálnost a význam) c) vlastní kritické zhodnocení, názor na možnost řešení e) použité zdroje a prameny Seminární projekt posluchač prezentuje v rozsahu 20 minut.

5 Témata pro seminární projekt • Porodnost a budoucnost Evropy. • Je reklama dohodnutou a povolenou lží? • Řeší „adopce dětí“ na dálku globální problém chudoby? Nebo vzdělání? • Je kriminalita průvodním jevem globalizace? • Bude Evropa v roce 2020 kulturně jednotná nebo bohatě kulturně diferencovaná? • Problém bezdomovců – globální problém i v české společnosti? • Je proces fúzí a vzniku stále větších hráčů na globálním trhu ku prospěchu lidstva, nebo představuje zatím netušenou hrozbu? • Je skutečně McDonald´s takový nepřítel lidstva? • Postavení žen v soudobém světě. • Děti – ohrožený segment globálního světa? • Romové, romský problém, integrace v majoritní společnosti, nebo zachování etnického specifika? • Arabský svět = svět terorismu? • Teenageři – kupčíci v chrámu konzumu, nebo specifická cílová skupina – národní a globální měřítko jevu. • Změny v tradiční rodině v éře globalizace. • Nekouká se někde Velký bratr nebo Velká sestra? • Nástup digitálních technologií a svoboda člověka. • Masová média a jejich role: jako studnice poznání nebo jako nástroj manipulace? • Spotřeba jako projev životního stylu. • Zelené značky – výhra pro spotřebitele nebo výrobce? • Je vzdělání to jediné, co náš zachrání před konkurencí?


Stáhnout ppt "Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU PhDr. Iva Petrová LS 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google