Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU"— Transkript prezentace:

1 Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU
PhDr. Iva Petrová LS 2013

2 Literatura Bauman, Z.: Tekutá modernita Mladá fronta, Praha, 2002.
Beck, U. Riziková společnost, Slon, Praha, 2004 Beck,U.: Co je globalizace? Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2007. Fukuyama, F.: Velký rozvrat, Lidká přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Praha: Academia, 2006, Giddens, A. (1999) : Unikající svět. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon). Giddens, A. (2003): Důsledky modernity. II. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon Keller, J.: Tři sociální světy. Praha: Slon, 2010. Keller, J.: Nová sociální rizika, Slon, 2011 Lipovetski, G.: Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007. Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008. Petrusek, M.: Společnosti moderní doby, SLON, Praha, 2006 Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009.

3 Seminární projekt Předmět je ukončen zápočtem na základě prezentace a obhajoby seminární práce a provedení 2 výzkumných rozhovorů podle dotazníku. Téma seminární práce – prezentace volí z následujících variant: sekundární analýza aktuálního sociologického výzkumu k problematice poznání životního způsobu a vlivu marketingové komunikace na něj; identifikace nezamýšlených efektů konkrétní marketingové aktivity – sdělení, rozbor komunikace a analýza důsledků jeho vlivu. analýza vybraného sociálního problému soudobé společnosti Konkrétní výběr těchto témat bude upřesněno po dohodě s vyučujícím. Výzkumné rozhovory se 2 osobami – dotazníky budou předány ve výuce a visí na IS ve studijních materiálech pro seminář s lidmi z referenční skupiny s maturitou a výše, věk 18 A VÍCE do 45 let, 1 nad 45 let, 1 muž/1 žena , SEMINÁRNÍ PROJEKT A 2 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY DONÉST NA POSLEDNÍ VÝUKU! 75 % účast na seminářích

4 Struktura projektu a) definice a popis jevu ( předmětu výzkumu / komunikace /sociálního problému) - jaký je jeho dopad do společnosti - v čem tento problém spočívá, koho se týká, koho poškozuje, koho zvýhodňuje, kde jsou jeho zdroje, příčiny, jaká nebezpečí a rizika představuje, jaké jsou perspektivy jeho vývoje b) zdůvodnění výběru tématu (osobní motivace, společenskou aktuálnost a význam) c) vlastní kritické zhodnocení, názor na možnost řešení e) použité zdroje a prameny Seminární projekt posluchač prezentuje v rozsahu 20 minut.

5 Témata pro seminární projekt
Porodnost a budoucnost Evropy. Je reklama dohodnutou a povolenou lží? Řeší „adopce dětí“ na dálku globální problém chudoby? Nebo vzdělání? Je kriminalita průvodním jevem globalizace? Bude Evropa v roce 2020 kulturně jednotná nebo bohatě kulturně diferencovaná? Problém bezdomovců – globální problém i v české společnosti? Je proces fúzí a vzniku stále větších hráčů na globálním trhu ku prospěchu lidstva, nebo představuje zatím netušenou hrozbu? Je skutečně McDonald´s takový nepřítel lidstva? Postavení žen v soudobém světě. Děti – ohrožený segment globálního světa? Romové, romský problém, integrace v majoritní společnosti, nebo zachování etnického specifika? Arabský svět = svět terorismu? Teenageři – kupčíci v chrámu konzumu, nebo specifická cílová skupina – národní a globální měřítko jevu. Změny v tradiční rodině v éře globalizace. Nekouká se někde Velký bratr nebo Velká sestra? Nástup digitálních technologií a svoboda člověka. Masová média a jejich role: jako studnice poznání nebo jako nástroj manipulace? Spotřeba jako projev životního stylu. Zelené značky – výhra pro spotřebitele nebo výrobce? Je vzdělání to jediné, co náš zachrání před konkurencí?


Stáhnout ppt "Sociologické problémy soudobé společnosti SEMINÁŘ POŽADAVKY K ZÁPOČTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google