Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace a globalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace a globalizace"— Transkript prezentace:

1 Modernizace a globalizace
KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: Modernita v klasických sociologických dílech
Současné teorie modernity: Anthony Giddens Ulrich Beck Zygmunt Bauman George Ritzer Jürgen Habermas 3) Globalizace Vymezení – jeden či více dominantních procesů Hlavní procesy globalizace Hlavní faktory: trhy časoprostorová komprese sítě, proudění a vyvázání řízení a regulace národní stát Globální kultura a „glokalizace“

3 Modernita v klasických sociologických dílech
Analýza moderní společnosti Klasikové: K.Marx: kritika důsledků ekonomického systému - moderního kapitalismu M. Weber: expanze formální racionality na úkor jiných racionalit E. Durkheim: koncepce organické solidarit; oslabování kolektivního vědomí G. Simmel: analýza měst, kde se modernita soustředí, a ekonomie peněz Teorie modernizace po druhé světové válce: Talcot Parsons, Shlomo Eisenstadt , Samuel Huntington, Walt Rostow atd.

4 Současné teorie modernity
Anthony Giddens Ulrich Beck Zygmunt Bauman George Ritzer Jürgen Habermas

5 Anthony Giddens termín „juggernaut” (= moloch) k popisu rozvinutého stádia (pozdní) modernity Giddens definuje modernitu prostřednictvím čtyř základních institucí: 1) kapitalismus 2) industrialismus 3) surveillence capacity - dohlížecí schopnosti 4) kontrola prostředků k násilí Tři esenciální aspekty modernity: separace času a prostoru disembedding – “vyvázání” reflexivita

6 Ulrich Beck Kniha Riziková společnost (1986)
klasické období modernity je spjato s průmyslovou společností, zatímco dnešní studium spjato s rizikovou společností reflexivní modernita – spjata s procesem individualizace Klasické období modernity - solidarita dosahována při hledání pozitivního cíle (rovnost) X fáze reflexivní modernity - solidarita dosahována při hledání negativního cíle (být ušetřen nebezpečí) provázanost mezi sociálními třídy a riziky – bohatství se kumuluje na vrcholu sociálního pořádku, rizika dole Měřítko národních států Globální měřítko – nebezpečí bumerangového efektu

7 George Ritzer modernitu konceptualizuje prostřednictví tří dimenzí:
Hyperracionalita McDonaldizace Amerikanizace Návaznost na M. Webera Formální racionalita - klíčovým komponentem modernity Modernita konceptualizována jako McDonaldizace; další příklad - kreditní karty Dimenze formální racionality: Efektivnost Předpověditelnost důraz na kvantitu spíš než na kvalitu nahrazení lidských technologií nelidskými (non/human technologies)

8 Zygmunt Bauman Kniha Modernita a holocaust (1989, česky 2003)
Pro popis modernity používá analogii holocaustu Důraz na stejné rysy formální racionality jako Ritzer

9 Jürgen Habermas Modernita je nedokončeným projektem (ještě se toho musí mnohé udělat, abychom mohli přikročit k postmoderními stádiu) kolonizace životního světa (Lebenswelt) systémem Lebenswelt - je sociokulturní životní svět, tvořen třemi strukturálními komponentami: kulturou, společností a osobnostmi.

10 Globalizace Různé významy a vymezení Dominance ekonomického pojetí
Globalizační trendy jako idea nadnárodního vývoje Role národních států klíčových globalizačních trendů: zesílený pohyb zdrojů, myšlenek a lidí přes hranice hlubší vzájemná závislost mezi různými částmi světa a) rostoucí vědomí světa jako jednoho místa, „globální vědomí“

11 Hlavní procesy globalizace
dle Holtona (in Harrington et al 2005) – 5 hlavních faktorů: trhy časoprostorová komprese sítě, proudění a vyvázání řízení a regulace národní stát

12 Globální kultura Globální kulturní vývoj – tři směry:
homogenizace a racionální standardizace nadnárodních firem (McDonalds, Nike, Starbucks) odpor vůči globál. kultuře v jejích standardizovaných konzumentských formách odpor vůči globál. kultuře v jejích standardizovaných konzumentských formách (př. synkretické módní trendy)

13 Koncept glokalizace Roland Robertson
Studium synkretického charakteru japonského náboženství globální pole“ – to vytvářeno interakcemi mezi 4 skladebními prvky: individuálními lidskými aktéry národními společnostmi společenskými světovými systémy lidstvem ( v obecném smyslu) univerzalizace partikularismu a partikularizace univerzalismu

14 Doporučená literatura:
Ritzer , G. (1996) Sociological Theory. Boston. McGraw Hill. Frič, P., Potůček, M. (2004). „Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu.“ Sociologický časopis 40(4): Harrington A. et al Moderní sociální teorie. Praha: Portál.


Stáhnout ppt "Modernizace a globalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google