Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace a globalizace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: 1)Modernita v klasických sociologických dílech 2)Současné teorie modernity: –Anthony Giddens.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace a globalizace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: 1)Modernita v klasických sociologických dílech 2)Současné teorie modernity: –Anthony Giddens."— Transkript prezentace:

1 Modernizace a globalizace KSS/S2SŠO ZS 07

2 Přehled přednášky: 1)Modernita v klasických sociologických dílech 2)Současné teorie modernity: –Anthony Giddens –Ulrich Beck –Zygmunt Bauman –George Ritzer –Jürgen Habermas 3) Globalizace a)Vymezení – jeden či více dominantních procesů b)Hlavní procesy globalizace a)Hlavní faktory: –trhy –časoprostorová komprese –sítě, proudění a vyvázání –řízení a regulace –národní stát c)Globální kultura a „glokalizace“

3 Modernita v klasických sociologických dílech Analýza moderní společnosti Klasikové: –K.Marx: kritika důsledků ekonomického systému - moderního kapitalismu –M. Weber: expanze formální racionality na úkor jiných racionalit –E. Durkheim: koncepce organické solidarit; oslabování kolektivního vědomí –G. Simmel: analýza měst, kde se modernita soustředí, a ekonomie peněz Teorie modernizace po druhé světové válce: –Talcot Parsons, Shlomo Eisenstadt, Samuel Huntington, Walt Rostow atd.

4 Současné teorie modernity Anthony Giddens Ulrich Beck Zygmunt Bauman George Ritzer Jürgen Habermas

5 Anthony Giddens termín „juggernaut” (= moloch) k popisu rozvinutého stádia (pozdní) modernity Giddens definuje modernitu prostřednictvím čtyř základních institucí: 1)kapitalismus 2)industrialismus 3)surveillence capacity - dohlížecí schopnosti 4)kontrola prostředků k násilí Tři esenciální aspekty modernity: A)separace času a prostoru B)disembedding – “vyvázání” C)reflexivita

6 Ulrich Beck Kniha Riziková společnost (1986) klasické období modernity je spjato s průmyslovou společností, zatímco dnešní studium spjato s rizikovou společností reflexivní modernita – spjata s procesem individualizace –Klasické období modernity - solidarita dosahována při hledání pozitivního cíle (rovnost) –X fáze reflexivní modernity - solidarita dosahována při hledání negativního cíle (být ušetřen nebezpečí) –provázanost mezi sociálními třídy a riziky – bohatství se kumuluje na vrcholu sociálního pořádku, rizika dole Měřítko národních států Globální měřítko – nebezpečí bumerangového efektu

7 George Ritzer modernitu konceptualizuje prostřednictví tří dimenzí: –Hyperracionalita –McDonaldizace –Amerikanizace Návaznost na M. Webera Formální racionalita - klíčovým komponentem modernity Modernita konceptualizována jako McDonaldizace; další příklad - kreditní karty Dimenze formální racionality: 1)Efektivnost 2)Předpověditelnost 3)důraz na kvantitu spíš než na kvalitu 4)nahrazení lidských technologií nelidskými (non/human technologies)

8 Zygmunt Bauman Kniha Modernita a holocaust (1989, česky 2003) Pro popis modernity používá analogii holocaustu –Důraz na stejné rysy formální racionality jako Ritzer

9 Jürgen Habermas Modernita je nedokončeným projektem (ještě se toho musí mnohé udělat, abychom mohli přikročit k postmoderními stádiu) kolonizace životního světa (Lebenswelt) systémem –Lebenswelt - je sociokulturní životní svět, tvořen třemi strukturálními komponentami: kulturou, společností a osobnostmi.

10 Globalizace Různé významy a vymezení Dominance ekonomického pojetí Globalizační trendy jako idea nadnárodního vývoje –Role národních států –klíčových globalizačních trendů: a)zesílený pohyb zdrojů, myšlenek a lidí přes hranice b)hlubší vzájemná závislost mezi různými částmi světa a) rostoucí vědomí světa jako jednoho místa, „globální vědomí“

11 Hlavní procesy globalizace dle Holtona (in Harrington et al 2005) – 5 hlavních faktorů: 1.trhy 2.časoprostorová komprese 3.sítě, proudění a vyvázání 4.řízení a regulace 5.národní stát

12 Globální kultura Globální kulturní vývoj – tři směry: 1)homogenizace a racionální standardizace nadnárodních firem (McDonalds, Nike, Starbucks) 2)odpor vůči globál. kultuře v jejích standardizovaných konzumentských formách 3)odpor vůči globál. kultuře v jejích standardizovaných konzumentských formách (př. synkretické módní trendy)

13 Koncept glokalizace Roland Robertson –Studium synkretického charakteru japonského náboženství –globální pole“ – to vytvářeno interakcemi mezi 4 skladebními prvky: 1)individuálními lidskými aktéry 2)národními společnostmi 3)společenskými světovými systémy 4)lidstvem ( v obecném smyslu) -univerzalizace partikularismu a partikularizace univerzalismu

14 Doporučená literatura: Ritzer, G. (1996) Sociological Theory. Boston. McGraw Hill. Frič, P., Potůček, M. (2004). „Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu.“ Sociologický časopis 40(4):412-431. Harrington A. et al. 2005. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.


Stáhnout ppt "Modernizace a globalizace KSS/S2SŠO ZS 07. Přehled přednášky: 1)Modernita v klasických sociologických dílech 2)Současné teorie modernity: –Anthony Giddens."

Podobné prezentace


Reklamy Google