Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost vědění/učící se společnost Lenka Damborská Pavla Hošková Gabriela Krzemińská Simona Macháčková Iveta Matoušková Pavla Schneiderová Petr Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost vědění/učící se společnost Lenka Damborská Pavla Hošková Gabriela Krzemińská Simona Macháčková Iveta Matoušková Pavla Schneiderová Petr Večeřa."— Transkript prezentace:

1 Společnost vědění/učící se společnost Lenka Damborská Pavla Hošková Gabriela Krzemińská Simona Macháčková Iveta Matoušková Pavla Schneiderová Petr Večeřa (environmentální výchova)

2 Hlavní body přednášky Úvod – pojmy, základní idea konceptu společnosti vědění Výchozí teorie (post-industriální společnost, informační společnost) Společnost vědění – vznik, hlavní znaky Současná redefinice společnosti vědění a společnost intenzivních vědomostních procesů Kritika společnosti vědění UNESCO – „Vzdělávání pro 21. století“ Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Společnost vědění a firemní organizace – znalostní management Projekty – Enviwiki atd. Vliv učící se společnosti na knihovnictví

3 Společnost vědění/Učící se společnost Jeden z mnoha označení pro dnešní společnost Otázka: Jak by se ještě dala označit dnešní společnost? Amerikanizovaná, dětinská, hrabivá, společnost masového turismu, kreditních karet, volného času atd.

4 Společnost vědění/Učící se společnost Další názvy: vzdělanostní společnost, znalostní společnost, společnost poznání / knowledge society, learning society Termín – velmi používaný a zároveň velmi nejednoznačný, odkazuje k základnímu rysu současné společnosti - ???? Vědění, znalost, vzdělávání ….

5 Společnost vědění/Učící se společnost Je vědění a znalost pro dnešní společnost skutečně charakteristické?

6 Společnost vědění/Učící se společnost Učící se společnost jako VIZE Označení cíle, ke kterému by společnost měla směřovat a o který by měla usilovat Politické strategie – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR http://www.youtube.com/watch?v=aaa9CwS2BIc

7 Společnost vědění/Učící se společnost Jeden z hlavních teoretických proudů současných modernizačních teorií Teoretický koncept, výkladový rámec pro studium dnešní společnosti „Základní myšlenku společnosti vědění bychom mohli shrnou takto: zatímco základními konstitutivními prvky moderní společnosti byl fyzický kapitál, množství lidské práce a průmysl (odtud pak pojmenování „průmyslová“ nebo „kapitalistická“ společnost), v současné době jsme svědky transformace ke společnosti, ve které se klíčovým faktorem produkce stává vědění, důsledkem čehož se následně zásadně mění i veškeré společenské instituce.“ A. Veselý

8 Společnost vědění x Učící se společnost A. Veselý: příbuzné koncepce, ale jiný kontext. Společnost vědění – role vědění chápána staticky, pokus o dynamičtější zachycení role vědění např. v termínu učící se společnost J. Kelemen: používá termín znalostní společnost – charakterizovaná …“masovým zpřístupňováním a využíváním poznatků a znalostí, uložených a zpracovaných informační technikou podle požadavků uživatelů“ x učící se společnost – k dosažení znalostní společnosti je potřeba individuální schopnost jednotlivce znalosti využívat, proces učení se musí stát celoživotní aktivitou, celospolečenským procesem

9 Společnost vědění/Učící se společnost Základní předpoklady: –Schopnost orientovat se v informačních zdrojích –Schopnost vyhledat a interpretovat informace, zasadit je do kontextu –Schopnost informace tvořivě zpracovat a vytvořit z nich znalosti, poznatky –Tyto poznatky a znalosti šířit dál –Vzdělávání jako celoživotní a celospolečenský proces

10 Použité zdroje VESELÝ, Arnošt. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, 2004, Vol. 40, No. 4, s. 433-446. KELEMEN, Jozef a kol. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava: lura Edition, 2007. 265 s. ISBN 9788080781491 PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478.


Stáhnout ppt "Společnost vědění/učící se společnost Lenka Damborská Pavla Hošková Gabriela Krzemińská Simona Macháčková Iveta Matoušková Pavla Schneiderová Petr Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google