Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální mobilita Sociální mobilita je pohyb sociálních subjektů (jednotlivých osob) v sociálním prostoru tvořeném soustavou sociálních pozic. P. Sorokin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální mobilita Sociální mobilita je pohyb sociálních subjektů (jednotlivých osob) v sociálním prostoru tvořeném soustavou sociálních pozic. P. Sorokin."— Transkript prezentace:

1 Sociální mobilita Sociální mobilita je pohyb sociálních subjektů (jednotlivých osob) v sociálním prostoru tvořeném soustavou sociálních pozic. P. Sorokin (1889 - 1968)

2 Sociální mobilita a struktura  Sociální mobilita probíhá v rámci existující struktury společnosti (nebo jiné sociální struktury) a tuto strukturu nemění.  Základní jednotkou sociální struktury je sociální pozice.  Sociální pozice je uzlovým bodem ve vztazích. Vztahy směřují „k“ těmto a „od“ těchto bodů – pozic. Pozice jsou představovány činnostmi, normami, právy a povinnostmi.

3 Sociální mobilita a vývoj  Rozlišování dynamických procesů podle důsledků pro společnost (nebo jiný sociální systém).  Sociální mobilita je dynamikou uvnitř společnosti (nebo jiného sociálního systému). Nedochází ke změně celku. Mobilita celek upevňuje, protože existující struktura pozic je pro jedince (nebo jiné subjekty) motivující.  Vývoj přestavuje dynamiku společnosti (nebo jiného sociálního systému) při které dochází k jejím (jeho) kvalitativním proměnám. Projevují se změnou struktury a funkcí i změnou jednání.

4 Jiné typy sociální dynamiky  Migrace je přemísťování osob ve fyzickém prostoru. Představuje proces hledání, zaujímání a ovládnutí nového sídla jedinci nebo sociálními skupinami.  Změna je hodnotově neutrální označení jakýchkoli záměn, střídání a proměn ve vzorcích chování i v sociální struktuře a funkcích.

5 Sociální distance  Vnímání sociální mobility je závislé na existenci sociální distance (odstupu).  Mírou sociální mobility je překonání určité velikosti sociální distance.  Projevuje se ve vnějších znacích  podle činností, způsobu života a užívaných prostředků.  symbolech.  Je prožívaná, je to pocit vnitřního vzdálení se od pozic a lidí na těchto pozicích (např. jako nedosažitelnost, izolace, pohrdání, soucit).

6 Mobilita vertikální a laterální Mobilita vertikální  Jedinec (nebo jiný sociální subjekt) obsazuje vyšší nebo nižší pozice, než byly předchozí.  Je motivována vzestupem na žebříčcích moci, bohatství a prestiže. Mobilita laterální (=horizontální)  Jedinec (nebo jiný sociální subjekt) mění dosavadní pozici za jinou, která je na stejné úrovni.  Může být skrytě podmíněna vzestupem nebo ohrožením sestupem.

7 Mobilita inter- a intragenerační  Mobilita intergenerační  Je změnou pozice dětí proti pozici rodičů.  Používá se jako měřítko otevřenosti společnosti. Otevřenost je dána velikostí a početností změn. Nebo jak silně závisí pozice dětí na pozici rodičů. (K. R. Popper)  Mobilita intragenerační  Je změnou pozic uvnitř generací.  Kariéra představuje změny u jedince. M. intragenerační je agregovaná veličina.  Je měřítkem příležitostí: Čím vyšší vzestupná mobilita, tím lepší příležitosti.

8 Měření sociální mobility  1993 R. Erikson, J. Goldthorpe: USA, Evropa, Austrálie, Japonsko. Nebyla zjištěna tendence zvyšování míry vertikální mobility ani v čase ani mezi zeměmi.  1967 P. Blau, O. D. Duncan: USA a západní Evropa. Velká vertikální mobilita jen u blízkých kategorií. Větší postup výjimečný. Rozdíly mezi zeměmi nejsou významné.  1959 S. M. Lipset, R. Bendix. Mobilitní vzorce jako typické proměny ve společnosti. Ve vyspělých průmyslových zemích dochází k přesunu od manuální práce k nemanuální.

9 Měření sociální mobility v ČR I.  1967 P. Machonin. Výzkum stratifikace a mobility. Po r. 1968 ukončen.  1984 J. Linhart. Výzkum sociální stratifikace jako součást statistického šetření.  1993 P. Machonin. Výzkum stratifikace a mobility (mezinárodní ve východní Evropě).

10 Měření sociální mobility v ČR II.  Užité statusové charakteristiky: vzdělání, složitost práce, postavení jedince v řízení, souhrnný příjem jedince, kulturní aktivity v mimopracovní době.  P. Matějů, B. Řeháková (1993): Analýza mobilitních vzorců po r. 1989 v ČR.  Vzestupná mobilita u vyšších vrstev.  Členství v KSČ a vyšší odbornost jedince zvyšovala šanci prosazení se jako podnikatele.  Sociální vzestup ovlivňuje: kapitál ekonomický sociální (kontakty, vztahy) a kulturní (vzdělání). Po roce 1989 v ČR nejvíce ovlivňoval vzestup sociální kapitál, potom kulturní a nakonec ekonomický.


Stáhnout ppt "Sociální mobilita Sociální mobilita je pohyb sociálních subjektů (jednotlivých osob) v sociálním prostoru tvořeném soustavou sociálních pozic. P. Sorokin."

Podobné prezentace


Reklamy Google