Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři Pavel Machonin a Milan Tuček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři Pavel Machonin a Milan Tuček."— Transkript prezentace:

1 Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři Pavel Machonin a Milan Tuček

2 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 2 Příčiny zhroucení státního socialismu v českých zemích Totalitarismus, antimeritokratismus, soc.privilegia pro nomenklatury Politická nesvoboda, omezená ek.iniciativa Stagnace a regrese Pokles život.úrovně, zhoršení ekologických podmínek Důsledek- listopad 1989

3 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 3 Sociální aktéři politického zvratu Ideologové, političtí vůdci, aktivisté (příslušníci ilegál. a pololegálního disidentu, studenti, intelektuálové, postižení režimem) Kulturní „antielita“ Maďarsko – teorie „druhé společnosti“ u nás tato forma existovala na mikrostrukturální úrovni

4 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 4 Sociální pozadí výměny politických elit v první fázi transformace Politické elity - cirkulace nikoli přímý návrat Kulturní elity - kontinuální modifikace kariér Intra- a intergenerační reprodukce elit Intelektuální elita vzniká z „antielity“

5 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 5 Nová sociální diferenciace a její determinanty Spojena s diferenciací majetkovou, popř.příjmovou Data z roku 1984, 1991, 1993 Nejen příjem ale další dimenze soc.statusu: vzdělání, ek.aktivita, postavení v systému řízení Regresní analýza-faktory jsou pohlaví, věk, vzdělání otce, vzdělání, postavení v řízení (+samostatné podnikání jako hl.pracovní činnost)

6 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 6 Tabulka 1: Vícenásobná regrese pracovních příjmů 1984, 1991, 1993 (hodnoty beta koeficientů) 1984199119931993 ženymuži pohlaví0,500,380,34 věk0,210,07 0,08 vzdělání0,200,160,25 0,350,20 pozice v řízení0,170,160,17 0,150,21 samostatné podnikání 0,160,18 0,20 vzdělání otce 0,07 0,09 Šetření třídně sociální struktury 1984, ÚFS ČSAV Praha, N=1459 Výzkum sociální transformace 1991, ÚSPV UK a SÚ ČSAV Praha, N=1090 Výzkum sociální stratifikace a mobility 993, UCLA a SÚ AV ČR Praha, N=2858

7 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 7 „Úspěšní“ a „neúspěšní“ v první fázi transformace Mobilita vzestupná a sestupná (vítězové a poražení) Devítistupňová klasifikace hlavního povolání podle složitosti (mezi příslušníky skupin podle pohlaví, věku, vzdělání, účasti na podnikání a členství/nečlenství v komunistické straně) převedena na pětistupňovou: A-vzestup na dva nejvyšší stupně B-vzestup na třetí nebo čtvrtý stupeň C-Udržení se na horních dvou stupních D-udržení se na třetím a čtvrtém stupni E-udržení se na pátém stupni F-sestup na druhý nebo třetí stupeň G-sestup na dolní dva stupně

8 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 8 Obrysy nových sociálních struktur Třídy  Proces privatizace a nová třídní struktura  „velká privatizace“  3 soc.skupiny: střední podnikatelé se zaměstnanci, drobní podnikatelé bez z. nebo s minimálním počtem, zaměstnanci s podnikáním jako vedl.činností  Problém vztahu mezi třídami  Základní poznatky o majetné třídě

9 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 9 Tabulka 2: Očekávaný vývoj vlastnicko-třídní struktury v ČR 1993-2005 v % 19932005 střední podnikatelé1,02,5 drobní podnikatelé9,113,5 družstevníci6,65,0 zaměstnanci soukromého sektoru23,255,5 zaměstnanci státního sektoru60,023,5 údaje z roku 1993 se opírají o Výzkum sociální stratifikace a mobility ve Východní Evropě 1993 údaje z roku 2005 jsou výsledkem odhadu

10 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 10 Vrstvy  Dimenze: vzdělání, složitost práce, postavení v řízení, čistý příjem, materiální aspekt života domácnosti a kultur.aspekt život.stylu  Faktorová analýza  Příjmová, managerská a kulturní hierarchie

11 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 11 Tabulka 3: Výsledky faktorové analýzy před rotací po rotaci VARIMAX faktor1212 vzdělání 0,83-0,200,800,28 složitost práce0,80-0,130,740,32 kulturní aspekt0,63-0,510,81-0,09 materiální aspekt0,54-0,060,480,24 počet podřízených0,560,530,180,75 příjem 0,530,610,120,80 % vyčerpané variance43,6016,3035,8024,10 Výzkum sociální stratifikace a mobility ve Východní Evropě 1993, N=2720

12 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994 12 Možná, pravděpodobná a žádoucí budoucnost Návrat do minulosti je možný ale nic regresi nenasvědčuje. Problémem zůstává rozsah, směr a funkčnost sociální diferenciace.


Stáhnout ppt "Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři Pavel Machonin a Milan Tuček."

Podobné prezentace


Reklamy Google