Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Machonin a Milan Tuček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Machonin a Milan Tuček"— Transkript prezentace:

1 Pavel Machonin a Milan Tuček
Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři Pavel Machonin a Milan Tuček Vlasta Němcová Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

2 Příčiny zhroucení státního socialismu v českých zemích
Totalitarismus, antimeritokratismus, soc.privilegia pro nomenklatury Politická nesvoboda, omezená ek.iniciativa Stagnace a regrese Pokles život.úrovně, zhoršení ekologických podmínek Důsledek- listopad 1989 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

3 Sociální aktéři politického zvratu
Ideologové, političtí vůdci, aktivisté (příslušníci ilegál. a pololegálního disidentu, studenti, intelektuálové, postižení režimem) Kulturní „antielita“ Maďarsko – teorie „druhé společnosti“ u nás tato forma existovala na mikrostrukturální úrovni Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

4 Sociální pozadí výměny politických elit v první fázi transformace
Politické elity - cirkulace nikoli přímý návrat Kulturní elity - kontinuální modifikace kariér Intra- a intergenerační reprodukce elit Intelektuální elita vzniká z „antielity“ Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

5 Nová sociální diferenciace a její determinanty
Spojena s diferenciací majetkovou, popř.příjmovou Data z roku 1984, 1991, 1993 Nejen příjem ale další dimenze soc.statusu: vzdělání, ek.aktivita, postavení v systému řízení Regresní analýza-faktory jsou pohlaví, věk, vzdělání otce, vzdělání, postavení v řízení (+samostatné podnikání jako hl.pracovní činnost) Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

6 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994
Tabulka 1: Vícenásobná regrese pracovních příjmů 1984, 1991, 1993 (hodnoty beta koeficientů) 1984 1991 1993 1993 ženy muži pohlaví 0,50 0,38 0,34 věk 0,21 0,07   ,08 vzdělání 0,20 0,16 0,25 0,35 pozice v řízení 0,17 0,15 samostatné podnikání 0,18 vzdělání otce 0,09 Šetření třídně sociální struktury 1984, ÚFS ČSAV Praha, N=1459 Výzkum sociální transformace 1991, ÚSPV UK a SÚ ČSAV Praha, N=1090 Výzkum sociální stratifikace a mobility 993, UCLA a SÚ AV ČR Praha, N=2858 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

7 „Úspěšní“ a „neúspěšní“ v první fázi transformace
Mobilita vzestupná a sestupná (vítězové a poražení) Devítistupňová klasifikace hlavního povolání podle složitosti (mezi příslušníky skupin podle pohlaví, věku, vzdělání, účasti na podnikání a členství/nečlenství v komunistické straně) převedena na pětistupňovou: A-vzestup na dva nejvyšší stupně B-vzestup na třetí nebo čtvrtý stupeň C-Udržení se na horních dvou stupních D-udržení se na třetím a čtvrtém stupni E-udržení se na pátém stupni F-sestup na druhý nebo třetí stupeň G-sestup na dolní dva stupně Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

8 Obrysy nových sociálních struktur
Třídy Proces privatizace a nová třídní struktura „velká privatizace“ 3 soc.skupiny: střední podnikatelé se zaměstnanci, drobní podnikatelé bez z. nebo s minimálním počtem, zaměstnanci s podnikáním jako vedl.činností Problém vztahu mezi třídami Základní poznatky o majetné třídě Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

9 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994
Tabulka 2: Očekávaný vývoj vlastnicko-třídní struktury v ČR v % 1993 2005 střední podnikatelé 1,0 2,5 drobní podnikatelé 9,1 13,5 družstevníci 6,6 5,0 zaměstnanci soukromého sektoru 23,2 55,5 zaměstnanci státního sektoru 60,0 23,5 údaje z roku 1993 se opírají o Výzkum sociální stratifikace a mobility ve Východní Evropě 1993 údaje z roku 2005 jsou výsledkem odhadu Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

10 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994
Vrstvy Dimenze: vzdělání, složitost práce, postavení v řízení, čistý příjem, materiální aspekt života domácnosti a kultur.aspekt život.stylu Faktorová analýza Příjmová, managerská a kulturní hierarchie Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

11 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994
Tabulka 3: Výsledky faktorové analýzy před rotací po rotaci VARIMAX faktor 1 2 vzdělání 0,83 -0,20 0,80 0,28 složitost práce -0,13 0,74 0,32 kulturní aspekt 0,63 -0,51 0,81 -0,09 materiální aspekt 0,54 -0,06 0,48 0,24 počet podřízených 0,56 0,53 0,18 0,75 příjem 0,61 0,12 % vyčerpané variance 43,60 16,30 35,80 24,10 Výzkum sociální stratifikace a mobility ve Východní Evropě 1993, N=2720 Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994

12 Možná, pravděpodobná a žádoucí budoucnost
Návrat do minulosti je možný ale nic regresi nenasvědčuje. Problémem zůstává rozsah, směr a funkčnost sociální diferenciace. Geneze nové sociální struktury v ČR a její sociální aktéři, 1994


Stáhnout ppt "Pavel Machonin a Milan Tuček"

Podobné prezentace


Reklamy Google