Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální psychologie Sociální skupiny. = celek dvou nebo více osob, které jsou ve vzájemných, více či méně vymezených a soudržných, formálních nebo neformálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální psychologie Sociální skupiny. = celek dvou nebo více osob, které jsou ve vzájemných, více či méně vymezených a soudržných, formálních nebo neformálních."— Transkript prezentace:

1 Sociální psychologie Sociální skupiny

2 = celek dvou nebo více osob, které jsou ve vzájemných, více či méně vymezených a soudržných, formálních nebo neformálních vztazích a interakcích - mají vliv při utváření osobnost - každá skupina má svou charakteristiku a skupinovou dynamiku - za skupinu se v sociální psychologii považují již 2 osoby (např. manželská dyáda) - např. rodina, školní třída, zájmový kroužek, pracovní skupina, politická strana, národ atd.

3 Sociální skupiny Klasifikace společenských skupin Členská x nečlenská Členská x nečlenská  členská (vlastní) = čl., do ní patří, považuje se za její součást, užívá v souvislosti s ní výraz MY - vlastní skupinu favorizuje, nadřazuje, cizí odmítá (etnocentrismus)  nečlenská (cizí) = člověk není její součástí, výraz ONI

4 Sociální skupiny Formální x neformální Formální x neformální  formální = sestaveny zvnějšku za určitým cílem, dána organizační struktura (např. vojenský útvar, pracovní skupina), neosobní funkční pojítko (vztahy nadřízený x podřízený)  neformální = vznikají spontánně, mezi členy jsou osobní funkční pojítka, pevné citové vztahy (např. parta kamarádů)

5 Sociální skupiny Malé x velké Malé x velké  malé = charakteristický kontakt „tváří v tvář“, trvalé, intenzivní vzájemné vztahy (např. rodina), 2-20 lidí  menší (střední) = soudržnější, hraniční mezi velkými a malými skupinami, 20-40 lidí, projev nespokojenosti – absentérství, např. (lokální skupiny – obyvatelé z jednoho domu)  velké = makroskupiny, členové spolu nemusí a nemohou být v kontaktu „tváří v tvář“, jsou spjaty vnějšími cíli, normami, zákony (např. stát)

6 Sociální skupiny Primární x sekundární skupiny Primární x sekundární skupiny  primární = prvotní, (např. rodina), člověk je jejím členem bez vlastního rozhodnutí, uspokojuje základní potřeby  sekundární = druhotné, (např. školní třída), člověk se jejím členem stává později, z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí jiné osoby či instituce

7 Sociální skupiny Skupiny podle vztahu ke společnosti Občasná volná sdružení Občasná volná sdružení = vázané na určitý prostor, nemají pevnější strukturu, chybí organizace i vůdce, lidé se náhodně scházejí Party Party = mají pevnou strukturu i organizaci, přísné normy, za jejich nedodržení následuje trest, mají pozitivní obsah - prosociální chování = tzn.bere v úvahu situaci druhé osoby, její potřeby, zátěže, choroby, přání, očekávání, touhy Kliky Kliky = podskupiny, členy spojuje záporný postoj k jiným lidem, usilují o výhody pro členy své podskupiny, snaží se aktivně škodit vedoucímu formální skupiny k níž patří

8 Sociální skupiny Tlupy(gangy) + jiné závadové skupiny Tlupy(gangy) + jiné závadové skupiny - styčné body s partou, ale negativní, asociální polarizace - hostilní chování = nepřátelské, agresivní, útočné, zaměřené na ublížení až zničení toho druhého - překračují normy a zákony společnosti, ničí soukromý majetek - soudržnost je závislá na osobě vůdce, v jeho nepřítomnosti směřuje tlupa k rozpadu Referenční skupina Referenční skupina = vztažná skupina, jedinec se s ní ztotožňuje (identifikuje), skupinu posuzuje jako míru hodnocení sebe, tato skupina se stává zdrojem osobních hodnot a cílů, poskytuje i normy chování

9 Sociální skupiny Ostatní skupiny Ostatní skupiny Kontraaktivní skupiny Kontraaktivní skupiny = když část členů zastává jedno hledisko a jiná hledisko protichůdné nebo odlišné Skupiny s lichým nebo sudým počtem členů Skupiny s lichým nebo sudým počtem členů - skupiny s lichým počtem pracují efektivněji než skupiny se sudým počtem členů (často se rozpadají na páry, mohou se izolovat apod.) Integrované skupiny Integrované skupiny = společné zájmy, cíle, hierarchie hodnot, vědomí MY - někdy skupinový narcismus = členové jsou přesvědčeni o své dokonalosti


Stáhnout ppt "Sociální psychologie Sociální skupiny. = celek dvou nebo více osob, které jsou ve vzájemných, více či méně vymezených a soudržných, formálních nebo neformálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google