Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Sociální útvary  život od narození probíhá v různých vztazích s jinými lidmi  = společenské (sociální) vztahy  působí na nás jednotlivci (rodič, kamarád, učitel), skupiny (rodina, třída, parta) i celá společnost (pravidla, zákony, kultura)  prostřednictvím těchto vztahů se učíme žít s lidmi – začleňujeme se do společnosti

3 Sociální útvary  čím se vyznačuje společenská skupina?  = seskupení lidí spojených určitými vazbami – mají společnou činnost i společný cíl  kdo nepatří mezi společenskou skupinu?  např. lidé na koncertě, cestující v autobuse

4 Sociální útvary Pozice ve skupině:  každý má určitou pozici – někdo řídí, je řízen, je oblíbený atd.  pozice jednotlivce určuje jeho přitažlivost pro ostatní – jaký má vliv, jak je populární, přijímaný, trpěný  co je to sociometrie?  = metoda, která zkoumá vztahy členů ve skupině

5 Sociální útvary Členění společenských skupin: 1)podle organizace činnosti: a)formální – má svůj řád, program, pravidla, cíl, členové zastávají určité funkce, každý má povinnosti i práva (školní třída, sportovní družstvo) b)neformální – vzniká nahodile (hrající si děti, parta kamarádů, účastníci zájezdu)

6 Sociální útvary 2)podle velikosti: a)malá – všichni se znají, komunikují spolu bezprostředně (rodina, oddíl, kamarádi) b)velká – všichni se neznají, ale jsou spojeni např. etnickou, profesní, geografickou, věkovou a jinou příslušností (národ, dospívající)

7 Sociální útvary 3)podle volitelnosti: a)primární – počet členů je malý, jsou mezi nimi citové vazby (rodina) b)sekundární – nevzniká dobrovolně, má organizační strukturu i cíl (školní třída)

8 Socializace  co rozumíme tímto pojmem?  = začleňování do společnosti – prostřednictvím společenských skupin se stáváme členy společnosti  kdy a jak dlouho probíhá?  od narození do pozdního věku – celý život  člověk postupně získává dovednosti, vědomosti a návyky potřebné pro život mezi lidmi, učí se dodržovat pravidla společnosti, osvojuje si základní kulturní návyky a způsoby komunikace

9 Socializace Způsoby socializace: a)záměrné působení = výchova b)nezáměrné působení – okolí, reklama, filmy, knihy, chování druhých lidí c)vlastní aktivita jedince – člověk si sám vybírá a rozhoduje se mezi jednotlivými podněty

10 Socializace Sociální role:  = chování odpovídající určité pozici ve společnosti (syn, bratr, žák, kamarád) a)vrozené role – muž, žena b)získané role – žák, kamarád, rodič c)dočasné role – cestující  podle sociálních rolí očekáváme určité chování a vystupování (učitel, rodič, žák)

11 Socializace  během života se naše sociální role i jejich obsah mění (dítě – rodič)  přijímáme postupně nové role – podle toho přizpůsobujeme své chování, učíme se novým věcem  sociální role představuje obecný model jednání člověka – každý jedinec ji ale dotváří sám podle své volby, vlastností a představ

12 Sociální skupiny Dav  = skupina osob, které se shromáždily ze stejného důvodu na tomtéž místě  davové chování – hodně lidí pohromadě se společnou ideou nebo činností – začnou se uvolňovat emoce, rozumová kontrola je potlačena, jednání na základě primitivních instinktů, člověk je v davu anonymní, má pocit bezpečí – ztrácí morální zábrany, chová se tak, jak by se nechoval, kdyby nebyl sám

13 Sociální skupiny  davová nákaza – davové chování se přenáší z člověka na člověka  člověk v davu ztrácí svou individualitu i pocit zodpovědnosti  dav a jeho chování nemusí být vždy jen negativní a agresivní x pozitivní – posluchači koncertu, diváci

14 Sociální skupiny Komunita  = společenství (lidí, zvířat), které vzniklo z různých důvodů a je spojeno společným zájmem  např. náboženská komunita, drogově závislí, mravenčí komunita  členové spolupracují, mají zájem na dobrých vztazích a kvalitním fungování komunity  mohou to být lidé, kteří obývají společný prostor nebo spolu sousedí (chataři, venkovská komunita)

15 Sociální skupiny Populace  = soubor lidí žijících na určitém území v určitou dobu (obyvatelstvo státu, zalidnění nějakého území)  Demografie o = obor zabývající se studiem populace o zkoumá složení, rozvrstvení, hustotu populace, určité znaky (barvu pleti, náboženství), porodnost

16 Sociální skupiny Přirozená nerovnost lidí  vyplývá z různosti životních podmínek a osobních vlastností  někteří lidé jsou životně závislí na jiných (děti, staří, nemocní, postižení, …)  sociální solidarita = schopnost a ochota pomáhat slabším a těm, kdo naši pomoc potřebují

17 SOCIÁLNÍ ÚTVARY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google