Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_9."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_9 Tematická oblast:Právo a mezinárodní vztahy Cílová skupinažáci školy Téma:RODINNÉ PRÁVO Anotace: Seznámení žáků s rodinným právem, vznikem a zánikem manželství, s registrovaným partnerstvím, vztahem druh-družka a s určováním otcovství Autor:Mgr. Jana Bergmannová Datum vytvoření:15.10.2013

2 9. RODINNÉ PRÁVO Pojem Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, rodiči,dětmi, dalšími příbuznými, registrované partnerství a náhradní rodinnou péči. Základní ochrana rodiny a rodičovství je zakotvena v Ústavě, hlavním pramenem rodinného práva je pak zákon o rodině. Majetkové vztahy v rodině upravuje z větší části občanský zákoník.

3 Manželství  Je trvalé soužití muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.  Uzavírá se svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy.  Musí být učiněno před zákonem stanoveným orgánem a v přítomnosti svědků.  Zapisuje se do matriky.

4 Vznik manželství  Zákonem povolené jsou dvě formy obřadu: Občanský sňatek - prohlášení před orgánem veřejné správy zpravidla na místě k tomu určeném. Za poplatek je možné jej uzavřít i na jiném vhodném místě. Je-li ohrožen život snoubence, je možné uzavřít manželství kdekoli i bez potřebných dokladů; v cizině i kapitán lodi nebo letadla ČR nebo velitel vojenské jednotky ČR (jinak v cizině zastupitelský úřad). Církevní sňatek - před orgánem státem registrované církve

5 Podmínky uzavření manželství  Dohoda o užívání příjmení snoubenců a jejich dětí - jedno společné, každý své nebo obě  Znalost zdravotního stavu  Neznalost okolností vylučujících vznik manželství - příbuzenství, existence jiného svazku  Věk nad 18 let, s povolením soudu 16 - 18 let  Opačné pohlaví  Manželství mezi sebou nemohou uzavřít předci a potomci (včetně osvojených) a sourozenci. Bratranec a sestřenice mohou uzavřít jen občanský sňatek; plánují-li děti, je vhodné genetické vyšetření (zvýšená pravděpodobnost genetických vad).

6 Práva a povinnosti manželů  Muž a žena mají stejná práva a povinnosti, které specifikuje zákon o rodině. jsou povinni např.  žít spolu,  být si věrni,  respektovat svoji důstojnost,  pomáhat si,  společně pečovat o děti,  vytvářet zdravé rodinné prostředí,  podle svých možností a schopností se starat o uspokojování potřeb rodiny.

7 Zánik manželství  smrtí jednoho z manželů  prohlášením za mrtvého  rozvodem - pokud je manželství trvale a hluboce rozvráceno, může je soud rozvést; při dohodě je nutné nejdříve upravit vztah k dětem a majetkové poměry

8 Registrované partnerství  Od 1.6.2006 je v našem právním řádu zakotven pojem registrované partnerství.  Je to svazek dvou osob stejného pohlaví, který má obdobné právní účinky jako manželství.  Zapisuje se na matričním úřadě do knihy registrovaných partnerství.

9 Vztah druh - družka  Není právně upraven.  Může způsobit problémy v případě ukončení vztahu - jmění, dědictví apod.

10 Určování otcovství  Existují 3 právní domněnky otcovství: narodí-li se dítě provdané ženě do 300. dne od zániku manželství, je za otce považován manžel souhlasné prohlášení obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem rozhodnutí soudu - muž, který s matkou souložil v době 180 - 300 dnů před narozením dítěte

11 Použitá literatura a zdroje EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80- 86285-68-5. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka; DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0190-6. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_9."

Podobné prezentace


Reklamy Google