Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINA MGR. MICHAL OBLOUK. RODINA -skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINA MGR. MICHAL OBLOUK. RODINA -skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním."— Transkript prezentace:

1 RODINA MGR. MICHAL OBLOUK

2 RODINA -skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí -muž a žena spojení platným manželstvím + jejich děti -žijí ve společné domácnosti -role matky je spojena především s mateřstvím a starostí o rodinu, role otce zejména s finančním zajištěním rodiny -nejčastější forma: manželství (civilní nebo církevní sňatek) x registrované partnerství

3 ZÁKLADNÍ TYPY RODINY 1)základní – matka + otec + dítě 2)neúplná – matka + dítě nebo otec + dítě 3)rozšířená – matka + otec + dítě + další příbuzenstvo -funkce rodiny: a)reprodukční b)sociálně ekonomická c)kulturně výchovná d)sociálně psychologická e)emocionální

4 TRADIČNÍ RODINA -stavovská rodina -pro období před průmyslovou revolucí se sice hovoří o rodině, v písemných pramenech je mnohem častější a důležitější výraz domácnost (dům, hospodářství), který zahrnuje jak pokrevně příbuzné členy rodiny, tak i podruhy, čeleď a další jedince v domě - důležitá pro definici této jednotky není pokrevní příbuznost, ale společné hospodaření a stolování (jídlo u jednoho stolu) -za hlavní rozdíly mezi rodinou tradiční a moderní se považuje míra porodnosti a úmrtnosti a asi nejpodstatněji existence masově rozšířené regulace porodnosti v moderní společnosti -pro tradiční rodinu je také typické, že mnohem více než moderní rodina sloužila jako ekonomická jednotka

5 MODERNÍ RODINA -v moderním světě se institut rodiny proměňuje, i v naší zemi dochází v průběhu několika posledních desetiletí k řadě proměn - česká rodina se v důsledku transformačních procesů znatelně vzdálila ustálenému tradičnímu modelu -žena během dvacátého století získala značnou samostatnost osobní, ekonomickou a společenskou, mění se role muže a ženy -mění se také ekonomická funkce rodiny - ekonomický tlak vyžadující ekonomickou aktivitu obou partnerů vytlačuje v rodinných prioritách péči o děti -kromě volby alternativních životních stylů dochází také k odkládání vstupu do manželství a založení rodiny, vzrostl i podíl dětí narozených neprovdaným matkám, stejně jako akceptace rozvodu či nesezdaného soužití -technologickým aspektem ovlivňujícím vývoj rodiny je též např. zkvalitňování antikoncepce

6 PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY -vzniká rodokmen a)rodiče – otec a matka b)prarodiče – děda a babička c)sourozenci – bratr a sestra d)potomci – syn a dcera, vnuk a vnučka e)strýcové a tety f)bratranci a sestřenice g)synovci a neteře h)příbuzní vzniklí sňatkem – manžel a manželka, švagr a švagrová, tchán a tchyně, zeť a snacha i)nevlastní příbuzní – otčím a macecha

7 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE -ne všechny děti vyrůstají ve své vlastní rodině, o některé z nich se rodiče nestarají nebo starat nemohou – rodičovskou výchovu nahrazuje soudním nařízením výchova náhradní: 1)adopce – osvojení 2)pěstounská péče 3)poručenství 4)ústavní výchova – kojenecké ústavy a dětské domovy

8 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlen%C5%AF_ro diny


Stáhnout ppt "RODINA MGR. MICHAL OBLOUK. RODINA -skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním."

Podobné prezentace


Reklamy Google