Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA STÁTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA STÁTU"— Transkript prezentace:

1 RODINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA STÁTU
Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RODINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA STÁTU Obrázek Klipart

2 RODINA je skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky manželstvím
adopcí Dospělí členové rodiny jsou odpovědní za výchovu dětí. úplná rodina neúplná rodina Hlavní smysl rodiny: soužití muže a ženy a výchova dětí.

3 USPOŘÁDÁNÍ RODINY Rodina úzká (základní, jádrová, nukleární)
se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě Rodina široká (rozšířená) zahrnuje rodinu úzkou a další příbuzné (prarodiče, strýce, tety, bratrance, sestřenice) Rodina orientační je taková, ve které se daný jedinec narodil

4 RODINA ÚZKÁ OBRÁZEK KLIPART

5 RODINA ŠIROKÁ obrázek Klipart
.

6 RODINA ŠIROKÁ obrázek Klipart

7 RODINA ORIENTAČNÍ OBRÁZEK KLIPART

8 GENEALOGIE Věda, která se zabývá popisem rodokmenů. Probant, střen
Zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá studiem jednotlivých osobností V RODOKMENU. Rodokmen se rozrůstá nejen do výšky, ale i do stran-o větev strýců, tet a jejich dětí (bratranců a sestřenic). Předky je možné sledovat až do minulých století. Probant, střen Osoba, od níž se zahajuje genealogický výzkum (ve schématech označena jako "JÁ„)

9 RODOKMEN základní ŠIROKÉ RODINY ZAHRNUJE VĚTŠINOU TŘI POSLEDNÍ GENERACE PŘEDKŮ A POTOMKŮ: DĚTI RODIČE PRARODIČE PRAPRARODIČE

10 RODOKMEN

11 Ukázky RODOKMENŮ 2 ukázky z WIKIPEDIE

12

13 Na počítači lze v dnešní době ztvárnit rodokmen a další formy genealogických tabulek pomocí nejrůznějšího specializovaného softwaru např. geni.com.

14

15 Význam rodiny pro JEDINCE
poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti obecně.

16 Význam rodiny pro STÁT Rodina je základní jednotka společnosti, má ve
společnosti nenahraditelné místo. V ní se rodí, vyrůstají a jsou vychovávány děti, budoucí občané státu a zakladatelé nových rodin. Zákon č. 94/1963, ZÁKON O RODINĚ STANOVÍ PRAVIDLA VZTAHŮ V RODINĚ, ODPOVĚDNOST RODIČŮ má 3 důležité části: Manželství Vztahy mezi rodiči a dětmi Výživné

17 POVINNOSTI rodičů Dbát na všestranný duševní a tělesný rozvoj svých dětí.

18 POVINNOSTI dětí Poslouchat rodiče Dbát rad a pokynů rodičů
Plnit školní povinnosti Pomáhat rodičům udržovat v pořádku byt a zařízení, pečovat o oblečení , nakupovat, připravovat jídlo Vytvářet prostředí, v němž se všichni cítí být šťastni Přispívat na společné potřeby rodiny ti, kteří se již sami živí Postarat se o staré rodiče

19 citát o rodině Antropoložka Margaret Mead: „Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém by tomu tak nebylo. A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali nadlouho zrušit, nebo něčím nahradit rodinu…. Znovu a znovu, navzdory navrhovaným změnám a v současnosti probíhajícím experimentům, potvrzují lidská společenství svoji závislost na rodině jako základní jednotce lidského života – na rodině sestávající se z otce, matky a dětí.“

20 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE DĚTI, KTERÉ NEMOHOU Z RŮZNÝCH DŮVODŮ ŽÍT SE SVÝMI BIOLOGICKÝMI RODIČI, JSOU VYCHOVÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. ROZLIŠUJEME NĚKOLIK JEJÍCH DRUHŮ: Adopce je osvojení dítěte, tedy přijetí novou rodinou za vlastní. Dítě přijímá příjmení nové rodiny. K adoptivní rodině se přistupuje jako k rodině biologické. Pěstounská péče dítě je do pěstounské rodiny přijato do výchovy (do 18 let), nevzniká příbuzenský vztah dítěte s pěstouny. SOS dětská vesnička několik dětí žije ve společenství, vychovává je náhradní matka a otec. Výchovná zařízení – kojenecký ústav, dětský domov děti žijí ve větších kolektivech, starají se o ně vychovatelé nebo vychovatelky.

21 MANŽELSTVÍ Mezi mužem a ženou vzniká uzavřením sňatku(svatbou) na
základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy. V ČR jsou dle zákona o rodině uznávány dva druhy sňatku: Občanský sňatek Uzavírá se prohlášením snoubenců před starostou nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva Církevní (náboženský) sňatek Uzavírá se před osobou pověřenou církví, většinou probíhá v kostele

22 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
V naší republice mohou lidé kromě manželství uzavírat i tzv. registrované partnerství (zákon od r. 2006). Je to svazek mezi homosexuálními (stejné pohlaví) partnery. vztah, který registrovaným partnerstvím vzniká, není vztahem příbuzenským tito partneři se mohou zastupovat na úřadech, dědit po sobě majetek mají povinnost se jeden o druhého postarat v nemoci nebo jiné tíživé situaci

23 AUTORKA: Mgr. Jaroslava Suchá OBRÁZKY: Klipart, Wikipedie


Stáhnout ppt "RODINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA STÁTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google