Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOU Č ENIN ATOM UHLÍKU JE V Ž DY Č TY Ř VAZNÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOU Č ENIN ATOM UHLÍKU JE V Ž DY Č TY Ř VAZNÝ."— Transkript prezentace:

1

2 STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOU Č ENIN

3 ATOM UHLÍKU JE V Ž DY Č TY Ř VAZNÝ

4 ATOM UHLÍKU JE OPRAVDU V Ž DY Č TY Ř VAZNÝ p ř íklady slou č enin

5 TETRAEDR jednoduché vazby vycházející z atomu C sm ěř ují do roh ů pravidelného č ty ř st ě nu – tetraedru vazby svírají úhel 109°28´

6 KOVALENTNÍ VAZBA sdílením dvojice valen č ních elektron ů dv ě ma atomy, co ž vede k dosa ž ení energeticky nejvýhodn ě jšího stavu

7 JEDNODUCHÁ VAZBA volná rotace atom ů C maximální elektronová hustota na spojnici jader atom ů

8 DVOJNÁ VAZBA vazba σ a vazba π vazba π max. el. hustota NAD a POD rovinou spojnice jader

9 TROJNÁ VAZBA vazba σ a 2 vazby π

10 vazba σ a vazba π – molekula ethynu

11 DÉLKA & REAKTIVITA VAZEB DÉLKAREAKTIVITA C–C 0,154 nmmálo reaktivní C=C 0,134 nm reaktivn ě jší  C≡CC≡C 0,120 nm nejreaktivn ě jší - elektrony π vazeb nejp ř ístupn ě jší

12 SCHOPNOST ATOM Ů UHLÍKU Ř ET Ě ZIT SE tvorba ř et ě zc ů  p ř ímých  rozv ě tvených  cyklických

13 Ř ET Ě ZCE

14 IZOMERIE jev, kdy existují slou č eniny stejného slo ž ení, ale rozdílné struktury slou č eniny se nazývají IZOMERY KONSTITUČNÍ ŘETĚZOVÁSKUPINOVÁ POLOHOVÁ PROSTOROVÁ KONFORMAČNÍGEOMETRICKÁOPTICKÁ

15 Ř ET Ě ZOVÁ IZOMERIE 2-METHYLPROPAN BUTAN

16 SKUPINOVÁ IZOMERIE ETHANOL DIMETHYLETHER

17 POLOHOVÁ IZOMERIE 1-CHLORPROPAN2-CHLORPROPAN

18 GEOMETRICKÁ IZOMERIE CIS-TRANS IZOMERIE TRANS-BUT-2-EN CIS-BUT-2-EN

19 VZORCE ORGANICKÝCH SLOU Č ENIN SOUHRNNÝ = SUMÁRNÍ = MOLEKULOVÝ udává prvky, z nichž se látka skládá, a počet jejich atomů v molekule RACIONÁLNÍ zjednodušení strukturního vzorce STRUKTURNÍ = KONSTITUČNÍ odpozorujeme z něj, které atomy jsou jakým způsobem v molekule spojeny C2H6C2H6

20 T Ř ÍD Ě NÍ UHLOVODÍK Ů UHLOVODÍKYACYKLICKÉ NASYCENÉ ALKANY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ NENASYCENÉ ALKENY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ ALKYNY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ CYKLICKÉ ALICYKLICKÉ NASYCENÉNENASYCENÉ AROMATICKÉ


Stáhnout ppt "STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOU Č ENIN ATOM UHLÍKU JE V Ž DY Č TY Ř VAZNÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google