Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN"— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN

2 ATOM UHLÍKU JE VŽDY ČTYŘVAZNÝ

3 ATOM UHLÍKU JE OPRAVDU VŽDY ČTYŘVAZNÝ příklady sloučenin

4 jednoduché vazby vycházející z atomu C směřují do rohů pravidelného
TETRAEDR jednoduché vazby vycházející z atomu C směřují do rohů pravidelného čtyřstěnu – tetraedru vazby svírají úhel 109°28´

5 KOVALENTNÍ VAZBA sdílením dvojice valenčních elektronů dvěma atomy, což vede k dosažení energeticky nejvýhodnějšího stavu

6 maximální elektronová hustota na spojnici jader atomů
JEDNODUCHÁ VAZBA volná rotace atomů C maximální elektronová hustota na spojnici jader atomů

7 DVOJNÁ VAZBA vazba σ a vazba π
max. el. hustota NAD a POD rovinou spojnice jader

8 TROJNÁ VAZBA vazba σ a 2 vazby π

9 vazba σ a vazba π – molekula ethynu

10 DÉLKA & REAKTIVITA VAZEB
C–C 0,154 nm málo reaktivní C=C 0,134 nm reaktivnější  C≡C 0,120 nm nejreaktivnější - elektrony π vazeb nejpřístupnější

11 SCHOPNOST ATOMŮ UHLÍKU ŘETĚZIT SE
tvorba řetězců přímých rozvětvených cyklických

12 ŘETĚZCE příklady nasycené nenasycené konjugované izolované
dvojné vazby izolované

13 IZOMERIE KONSTITUČNÍ PROSTOROVÁ
jev, kdy existují sloučeniny stejného složení, ale rozdílné struktury sloučeniny se nazývají IZOMERY KONSTITUČNÍ ŘETĚZOVÁ SKUPINOVÁ POLOHOVÁ PROSTOROVÁ KONFORMAČNÍ GEOMETRICKÁ OPTICKÁ

14 ŘETĚZOVÁ IZOMERIE BUTAN 2-METHYLPROPAN

15 SKUPINOVÁ IZOMERIE DIMETHYLETHER ETHANOL

16 POLOHOVÁ IZOMERIE 1-CHLORPROPAN 2-CHLORPROPAN

17 GEOMETRICKÁ IZOMERIE CIS-TRANS IZOMERIE
TRANS-BUT-2-EN CIS-BUT-2-EN

18 VZORCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN
SOUHRNNÝ = SUMÁRNÍ = MOLEKULOVÝ udává prvky, z nichž se látka skládá, a počet jejich atomů v molekule RACIONÁLNÍ zjednodušení strukturního vzorce STRUKTURNÍ = KONSTITUČNÍ odpozorujeme z něj, které atomy jsou jakým způsobem v molekule spojeny C2H6

19 TŘÍDĚNÍ UHLOVODÍKŮ UHLOVODÍKY ACYKLICKÉ ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLICKÉ
NASYCENÉ ALKANY NEROZVĚTVENÉ ROZVĚTVENÉ NENASYCENÉ ALKENY ALKYNY CYKLICKÉ ALICYKLICKÉ AROMATICKÉ


Stáhnout ppt "STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google