Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARENY cyklické aromatické uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami aromatické slou č eniny s benzenovým jádrem atom uhlíku C je v hybridním stavu ……

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARENY cyklické aromatické uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami aromatické slou č eniny s benzenovým jádrem atom uhlíku C je v hybridním stavu ……"— Transkript prezentace:

1

2 ARENY cyklické aromatické uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami aromatické slou č eniny s benzenovým jádrem atom uhlíku C je v hybridním stavu …… ? NE NA SY CE NÉ NE NA SY CE NÉ sp 2 C molekula je ………………. ROVINNÁ stejn ě jako u ……………… stejn ě jako u ……………… ALKEN Ů

3 BENZEN objeven M. Faradayem roku 1825 strukturu navrhl (intuitivn ě ) F. A. Kekulé 1865 atom C 4vazný zápis elektron ů valen č ní č árkou

4

5 BENZEN hybridizace sp 2 konjugované = vazby konjugované vazby jsou rovnocené v d ů sledku delokalizace π elektron ů vazby jsou rovnocené v d ů sledku delokalizace π elektron ů kratší ne ž jednoduché delší ne ž dvojné vazby 0,139 nm kratší ne ž jednoduché delší ne ž dvojné vazby 0,139 nm tzv. aromatický charakter tzv. aromatický charakter stabilní

6 p ř ekryvem 2p orbital ů od 6 atom ů uhlíku dochází k rovnom ě rnému nahušt ě ní 6 π elektron ů nad a pod rovinou vazeb σ v jednom delokalizovaném π orbitalu = dva prstence

7

8

9 teorie rezonance stabilizace molekuly rezonancí – čím více rezonančních struktur, tím je molekula stabilnější žádný z rezonančních vzorců nevystihuje přesně strukturu molekuly nejpravděpodobnější rozložení elektronů EE

10 aromatický charakter benzen + molekuly s kondenzovanými jádry podmínky aromaticity 1) cyklus je v jedné rovin ě 2) v cyklech je 4n + 2 π elektron ů (Hückelovo pravidlo) mezi aromáty nepat ř í nap ř.: cyklobutadien, cyklooktatetraen

11 Ladenburg ů v benzen Dewar ů v benzen bicyklo [2,2,0] hexa-2,5-dien prisman

12 názvosloví aren ů naftalen benzen antracen fenantren azulen heptalen

13 názvosloví aren ů tetrafenylmethan bifenyl toluen trifenylmethan fenyl - fenylmethan methylbenzen

14 názvosloví aren ů styren ortoxylen metaxylen paraxylen vinylbenzen metamerie = ř et ě zová izomerie metamerie = ř et ě zová izomerie orto = o- meta = m- para = p- 1,2 1,4 1,3

15 5 5 polohy α ……. naftalen α β α α α ββ β 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7 9 9 8 8 9 9 10

16 vytvo ř te vzorce: 2-ethyl-1-methyl-4-propylbenzen 3-izobutyl-1-methylnaftalen 9,10-dimethylantracen α – chlornaftalen vic-trimethylbenzen (1,2,3-treimethylbenzen) sym-trimethylbenzen (1,3,6-trimethylbenzen)


Stáhnout ppt "ARENY cyklické aromatické uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami aromatické slou č eniny s benzenovým jádrem atom uhlíku C je v hybridním stavu ……"

Podobné prezentace


Reklamy Google