Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síly. A) VZNIK CHEMICKÉ VAZBY: Při vzniku vazby : se uvolní energie se změní uspořádání valenčních elektronů každý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síly. A) VZNIK CHEMICKÉ VAZBY: Při vzniku vazby : se uvolní energie se změní uspořádání valenčních elektronů každý."— Transkript prezentace:

1 V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síly

2 A) VZNIK CHEMICKÉ VAZBY: Při vzniku vazby : se uvolní energie se změní uspořádání valenčních elektronů každý atom se snaží o nejstabilnější elektron. konfigura- ci (oktet, duet) 1) CHEMICKÁ VAZBA

3 Pozn.: v této kapitole je výhodné použít zápis atomů s va- lenčními elektrony: Na Na 1 [Ne] 3s 1 Mg Mg 2 či [Ne] 3s 2 C C C 4 či [Ne] 3s 2 3p x 1 3p y 1 N N N 5 či [Ne] 3s 2 3p x 1 3p y 1 3p z 1 O O O 6 či [Ne] 3s 2 3p x 2 3p y 1 3p z 1 Cl Cl 7 či [Ne] 3s 2 3p x 2 3p y 2 3p z 1 prvek počet val.el. symbol elektron. konfigurace

4 a) IONTOVÁ VAZBA – vzniká obvykle mezi kovy a nekovy. B) TYPY CHEMICKÝCH VAZEB Př.: NaCl Na + → Cl Na + Cl Co se stalo ? atomy si předaly elektron na obou atomech vznikl oktet vznikl kation a anion, ty jsou spolu drženy elektrosta- tickou silou výsledná sloučenina je iontová Víme: Na snadno dává elektron, Cl snadno přijímá elektron. 1 valenční elektron 7 valenčních elektronů

5 ALE: Nekovy netvoří iontové sloučeniny, „nechtějí dávat“ elektrony, a přesto jsou miliony sloučenin mezi C, H, O, N, Cl... (organické sloučeniny). V těchto případech vzniká: Jak to?? b) KOVALENTNÍ VAZBA Její vznik: atomy se přiblíží vnější orbitaly se překryjí z valenčních elektronů vzniká 1 či více sdílených (vazeb- ných) elektronových párů Vazebný pár patří oběma atomům a tvoří kovalentní vazbu.

6 Vznikne-li mezi 2 atomy: 1 sdílený pár, hovoříme o vazbě jednoduché 2 (3) sdílené páry, jde o vazbu dvojnou (trojnou), Dvojné a trojné vazbě říkáme vazba násobná. Př.: H 2 + + +++ → HH + → HH V H 2 je 1 vazebný el. pár, je tam vazba jednoduchá. Na obou atomech vznikl duet. + Pozn.: Atom H má 1 proton a 1 elektron. Proto: H + = kation vodíku = proton

7 Př.: Cl 2 Cl + → V Cl 2 je vazba jednoduchá. Na obou atomech vznikl oktet. Na každém atomu chloru v molekule Cl 2 jsou též 3 volné elektronové páry (neúčastní se vazby). Př.: N 2 +→ N N N N V N 2 je vazba trojná. Na obou atomech vznikl oktet. Dále rozlišujeme: vazbu  : vazebný pár je na spojnici jader; vzniká např. překrytím orbitalů s + s či p x + p x ; je např. v Cl 2, H 2 vazbu  : vazebný pár je mimo spojnice jader; vzniká např. překrytím p y + p y či p z + p z ; v N 2 je tedy 1 vazba  a 2 vazby 

8 = = vazba  : vazba  : p y + p y (na obr. červeně), nebo p z + p z (na obr. zeleně) s + s : p x + p x :

9 Tvoří-li vazbu 2 RŮZNÉ ATOMY : jeden z nich má větší sílu poutat vazebný pár (má větší elektronegativitu), na něm je pak částečný záporný náboj, na 2. atomu částečný kladný náboj a vznikne: c) POLÁRNĚ KOVALENTNÍ VAZBA (zkráceně polární vazba) : Ta je u většiny sloučenin. Elektronegativita atomů  : Je v PSP. Přibližně platí, když je:  > 1.7, vazba je iontová  < 0.4, vazba je kovalentní 1.7 >  > 0.4, vazba je polární kde  rozdíl elektronegativit 1.sk. 2.sk. 13.sk....... 17.sk.  = min  = max P S P

10 Př.: HCl H + → Cl H   + Na H vznikl duet, na Cl oktet.  =  (Cl) -  (H) = 2,8 – 2,2 = 0,6 > 0,4; vazba je polární; Cl má větší sílu poutat vazebný pár, na Cl vznikl částeč- ný záporný náboj, na H částečný kladný náboj. Vznikla POLÁRNÍ MOLEKULA – DIPÓL. d) VAZBA KOORDINAČNĚ KOVALENTNÍ Vazba mezi atomem s prázdným orbitalem a atomem s volným elektronovým párem. Do vazebného páru přispěje 1 atom 2 elektrony, 2. atom žádným; přesto jsou všechny vazby rovnocenné.

11 Př.: NH 4 + N H NH 3 + H + → NH 4 + +H+H+ →NH H H H+H+ N H H H H + volný el. párprázdný orbital Př.: H 3 O + H 2 O + H + → H 3 O + O H H H + O HH + → volný el. párprázdný orbital O H H 3 O + říkáme oxoniový kation.

12 VÝJIMKY Z OKTETOVÉHO PRAVIDLA: a) RADIKÁLY (jen pro FBI) = uskupení atomů s lichým poč- tem valenčních elektronů. Jsou vysoce reaktivní. Způsobují řetězové reakce (hoření, exploze). Př.: hoření H 2, probíhá v krocích: H 2 → HH+ vznik 2 radikálů (atom H má 1 el., je to tedy radikál) HHO + O2 →O2 →+Oatom O má 2 „liché“ el., je radikál +H2 →H2 →OHO + H +→2 H 2 O Výsledná reakce (součet kroků) : 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O opět z 1 radikálu vznikají 2 radikály 2 HO2 Hradikály reagují spolu a tak zanikají

13 b) Na středovém atomu je VÍCE elektronů než OKTET: Př.: PCl 5, příp. SF 6... Dál: PRO VŠECHNY: P Cl c) Na středovém atomu je MÉNĚ elektronů než OKTET: Př.: BF 3 B FF F Podobně probíhá i hoření uhlovodíků. Radikály způsobují i např. žluknutí tuků, degradaci plastů na slunci, stárnutí.

14 délka vazby polarita vazby energie vazby = energie, kterou je nutno dodat k rozbití vazby; čím je menší, tím je sloučenina reaktivnější C) CHARAKTERISTIKY CHEMICKÝCH VAZEB 2) MEZIMOLEKULÁRNÍ SÍLY Jsou menší než síly mezi atomy v chemické vazbě. Patří k nim: a) Síly mezi okamžitými dipóly - jsou mezi všemi molekulami. Vznik těchto dipólů: elektronový obal molekuly víří, proto těžiště + a – nábojů nejsou stejná a stále se přestavují.

15 b) Síly mezi trvalými dipóly, tj. mezi polárními molekulami; př. mezi molekulami HCl (viz snímek 9 a 10 této kapitoly) c) Vodíková vazba: Vznik: když atom H leží mezi atomy N, O či F (atomy s velkou elektronegativitou a s volným elektronovým párem). Je z mezimolekulárních sil největší a výrazně ovlivňuje vlastnosti dané látky. Např.: je v H 2 O, NH 3, HF H2OH2O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O je vodíková vazba


Stáhnout ppt "V. CHEMICKÁ VAZBA a mezimolekulární síly. A) VZNIK CHEMICKÉ VAZBY: Při vzniku vazby : se uvolní energie se změní uspořádání valenčních elektronů každý."

Podobné prezentace


Reklamy Google