Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce III. díl druhy chemické vazby, Elektronegativita, iontové sloučeniny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce III. díl druhy chemické vazby, Elektronegativita, iontové sloučeniny."— Transkript prezentace:

1 Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce III. díl druhy chemické vazby, Elektronegativita, iontové sloučeniny

2 Seznam kapitol Další Kationy, aniony Elektronegativita Druhy vazeb Iontové sloučeniny Chemická vazba

3 J Jak už víme, tak až na výjimky nejsou atomy prvků schopné trvalé existence v nesloučeném stavu. Sdružují se do molekul nebo krystalů. C Chemická vazba je soudržná síla, která působí mezi atomy nebo ionty. hemická vazba vznikne tím, že elektrony sousedních atomů vytvoří alespoň jeden společný elektronový pár. V Vytvořit chemickou vazbu mezi atomy mohou jen tzv. valenční elektrony (elektrony obíhající nejdál od jádra atomu). Seznam kapitol Další Chemická vazba H + ClH Cl Valenční elektrony Elektronový pár Atom vodíku + atom chloru tvořímolekulu kyseliny chlorovodíkové

4 R Různé látky mají odlišnou schopnost udržet si své elektrony. S Schopnost přitahovat elektrony tvořící chemickou vazbu se nazývá elektronegativita. Elektronegativitu prvků najdeme v tabulkách. K Kovy m mm mají elektronegativitu malou. Jejich jádra nedrží valenční elektrony dostatečnou silou. Proto jsou také kovy dobrými vodiči elektřiny. N Nekovové prvky naopak elektrony váží velmi silně. Přitahují tak silně nejen své elektrony, ale v případě, že druhý prvek ve sloučenině má elektronegativitu menší, pak přitáhnou i nově vzniklé elektronové páry, které vytvořily chemickou vazbu. C Celkový náboj části molekuly s větší elektronegativitou je pak záporný. Č Část molekuly s menší elektronegativitou pak získá kladný náboj. Seznam kapitol Další Elektronegativita

5 P Podle toho, kde se vyskytují elektronové páry, které vytvořily chemickou vazbu, rozeznáváme různé druhy chemických vazeb. Seznam kapitol Další Druhy chemických vazebRozdíl elektronegativit < 0,4 Nepolární vazba Jádra atomů Výskyt párů valenčních elektronů Polární vazba Rozdíl elektronegativit 0,4 < < 1,7 Iontová vazba Rozdíl elektronegativit 1,7 < C Chemická vazba vznikla vytvořením jednoho nebo více elektronových párů. T Tyto páry se pohybují buď rovnoměrně kolem jader obou prvků sloučeniny, pokud je obě jádra přitahují podobně velkou silou, nebo se vyskytují poblíž jádra s výrazně větší elektronegativitou. δ+δ+ δ-δ- _ +

6 Nepolární vazba je charakteristická pro molekuly prvků. Nepolární vazbu ale mohou mít i některé sloučeniny. Nepolární molekuly neprojevují navenek žádný elektrický náboj. Seznam kapitol Další Vazby v molekulách Polární vazba vzniká tím, že ten z atomů, který má větší elektronegativitu, přitahuje nový elektronový pár víc, než druhý. Tato část molekuly má pak záporný náboj. Atom, který o elektron „přišel“ má díky tomuto jevu náboj kladný. Iontová vazba vzniká mezi atomy s velmi rozdílnou elektronegativitou. Funguje na principu přitažlivosti mezi opačnými náboji. δ+δ+ δ-δ- _ +

7 Molekuly, které jsou tvořeny z částí s výrazně jinou elektronegativitou mají tedy kladný a záporný pól. Seznam kapitol Další Iontové sloučeniny Příkladem může být chlorid sodný, tedy látka známá pod názvem kuchyňská sůl. Chlorid sodný je sloučeninou sodíku a chlóru. Sodík jako alkalický kov má malou elektronegativitu Netvoří víceatomové molekuly. Chlór má naopak velkou elektronegativitu. Vytváří dvouatomové molekuly. Elektronový pár, který spolu vytvořily elektrony pocházející každý z jiného atomu, se pohybuje rovnoměrně kolem obou jader. Jde o nepolární vazbu mezi atomy. Na 0 Cl - Na + Cl 0

8 I když je sodík velmi reaktivní, je potřeba mu dodat energii (teplo), aby měl „sílu“ překonat vazbu mezi atomy chloru a „roztrhnout“ tuto jinak stabilní molekulu. Seznam kapitol Další Vznik chloridu sodného Cl 0 Na 0 V první fázi je tedy třeba dodat energii na rozrušení původního elektronového páru molekuly chloru. ClCl

9 I když je sodík velmi reaktivní, je potřeba mu dodat energii (teplo), aby měl „sílu“ překonat vazbu mezi atomy chloru a „roztrhnout“ tuto jinak stabilní molekulu. I když je sodík velmi reaktivní, je potřeba mu dodat energii (teplo), aby měl „sílu“ překonat vazbu mezi atomy chloru a „roztrhnout“ tuto jinak stabilní molekulu. Seznam kapitol Další V první fázi je tedy třeba dodat energii na rozrušení původního elektronového páru molekuly chloru. V první fázi je tedy třeba dodat energii na rozrušení původního elektronového páru molekuly chloru. Na 0 Cl 0 Cl - Na + Cl - Na + Pak teprve může vznikat vazba mezi chlórem a sodíkem. Vazbu v každé molekule zajišťuje nově vzniklý elektronový pár. V páru jeden elektron pochází ze sodíku a druhý od chlóru. Díky rozdílné elektronegativitě se ale pár zdržuje právě u chlóru. Chlór má tedy elektron navíc. Proto je – I. Sodík naproti tomu je + I (ztratil elektron). Cl 0 Na 0 Vznik chloridu sodnéhoCl Cl

10 jsou části molekul s elektrickým nábojem. Seznam kapitol Další Ionty 2. Anionty - záporné části molekul Mají víc elektronů než protonů (získaly je chemickou vazbou – přitáhly k sobě jeden nebo více elektronových párů tvořících vazbu). 1. Kationty - kladné části molekul Mají méně elektronů než protonů (ztratily vytvořením vazby jeden nebo více elektronů). (Sůl kuchyňská – chlorid sodný) Na +I Cl -I Na +I Cl -I Kation Kation Anion Anion Ionty Sodík jeden elektron vazbou ztratil. Chlór jeden elektron vazbou získal od sodíku. Na + Cl -

11 Na + Cl - Na + Cl - Krystal soli R Roztavením nebo rozpuštěním ve vodě se od sebe kationty a anionty oddělí, protože překonají vzájemné přitažlivé síly. i ionty v pevných látkách jsou pravidelně uspořádané a k sobě navzájem silně vázané přitažlivými silami opačných elektrických nábojů. Seznam kapitol Konec Vlastnosti iontových sloučenin Pevné iontové sloučeniny nemohou vodit elektřinu. Rozpuštěné nebo roztavené iontové sloučeniny proud vedou. Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Ve vodě rozpuštěná sůl Na + Cl - Na + D Destilovaná voda je nevodič, ale běžná voda, která obsahuje minerální látky a soli právě z tohoto důvodu elektrický proud vede. Cl - Na +


Stáhnout ppt "Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce III. díl druhy chemické vazby, Elektronegativita, iontové sloučeniny."

Podobné prezentace


Reklamy Google