Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce IV. díl exotermické Energie chemické vazby, a endotermické reakce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce IV. díl exotermické Energie chemické vazby, a endotermické reakce."— Transkript prezentace:

1 Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce IV. díl exotermické Energie chemické vazby, a endotermické reakce

2 Seznam kapitol Další Elektrolýza vody Exotermické reakce Aktivační energie Endotermické reakce Energie chemické vazby

3 K Každá chemická vazba mezi atomy reprezentuje určité množství energie. S Stabilní chemická vazba se vytvoří pouze tehdy, dojde-li při jejím vzniku ke snížení energie. Seznam kapitol Další Energie chemické vazby HH HH S Samotný atom vodíku s jediným elektronem nemůže delší dobu existovat. Proto vodík stejně jako další plyny vytváří dvouatomové molekuly. E Elektrony tak vytvoří pár, který obíhá rovnoměrně kolem celé molekuly. S Stejně velkou energii bychom museli dodat, aby vazba zanikla a vodík mohl reagovat s jinou látkou. Valenční elektrony Elektronový pár energie N Nastane rovnovážný stav a tím se uvolní energie.

4 C Chemické reakce můžeme rozdělit podle toho, jestli se v jejich průběhu energie uvolní, nebo naopak musíme energii dodávat, aby chemická reakce probíhala. Seznam kapitol Další Exotermická reakce P Při této reakci se uvolňuje energie. říkladem může být vznik vody reakcí kyslíku a vodíku: 2H 2 H H H H O2O2O2O2 O O 2H 2 O H O H H O H++ T Takový děj označujeme jako exotermickou reakci. energie

5 A Aby mohlo k této chemické reakci dojít, musíme nejprve systému dodat takzvanou aktivační energii. ktivační energie je nutná k rozložení vazeb molekul kyslíku a vodíku. M Množství aktivační energie můžeme snížit přítomností katalyzátorů. Seznam kapitol Další Aktivační energie HHHH HHHH aktivační energie D Dál už probíhá reakce samovolně. V Vytvoření vazeb mezi kyslíkem a vodíky se snižuje celková výše energie soustavy. T Tato energie se pak uvolňuje do okolí. OO OO

6 Chemické reakce samovolně probíhají proto, aby bylo dosaženo rovnovážného stavu. Pokud chceme reakcí získat látku s vyšší hladinou energie chemické vazby, musíme naopak energii dodávat. Seznam kapitol Další Změny energie v průběhu reakce Energie produktů Energie výchozích látek Aktivační energie Energie Průběh exotermické reakceRovnováhy látky nabydou snížením vnitřní energie molekuly. Energie se uvolňuje Energii dodáváme

7 E Endotermická reakce je reakce, která probíhá pouze v případě, že látkám po celou dobu trvání reakce dodáváme energii. Tedy nikoliv pouze aktivační energii jako v předchozím případě. Seznam kapitol Další Endotermická reakce T Tento rozklad už známe pod názvem elektrolýza. P Příkladem může být pravý opak předchozí reakce. Opakem hoření vodíku je rozklad vody na kyslík a vodík 2H2 H HH H O2 O O 2H2O H O H H O H ++ V Víme, že k rozkladu dochází působením stejnosměrného proudu.

8 Seznam kapitol Další Elektrolýza vody V V případě destilované vody, která elektrony nevede, dojde jejich působením k chemickým změnám. Rozdělí se elektronové páry. + _ voda elektrody Na počátku reakce A Aparatura pro elektrolýzu vody má zavedené elektrody. Z Záporná elektroda zavádí do sloučeniny elektrony. K Kladná naopak přitahuje přebytečné elektrony a odvádí je pryč. O Opravdu čistá voda nevede elektřinu. K Kdyby šlo o vodu z vodovodu, která má v sobě příměsi solí, elektrony by proběhly od elektrody k elektrodě a došlo by ke zkratu zdroje.

9 yslík má elektronegativitu 3,44. V Vodík má elektronegativitu 2,10. R Rozdíl elektronegativit je: 3,44 – 2,10 = 1,34. V V molekule vody jde tedy o polární vazbu mezi atomy. O Oba elektronové páry této vazby k sobě přitáhl atom kyslíku. P Podívejme se nejprve na molekulu vody jako takovou. S Skládá se z kyslíku a dvou vodíků. Seznam kapitol Další Elektrolýza vody P Při elektrolýze vody jde o to, rozložit molekulu na kyslík a vodík. K Kyslík má proti normálnímu stavu dva elektrony navíc. Proto má náboj –II. O H H - II +I+I O H Kyslík – 2 elektrony schopné chemické vazby Vodík – 1 elektron schopný vazby Voda – 2 společné elektronové páry K Každý vodík jeden elektron ztratil. Proto mají náboj +I.

10 Seznam kapitol Další V Voda v aparatuře má z počátku své molekuly náhodně orientované. _ + O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H P Původně náhodně orientované molekuly se vlivem přitažlivých sil mezi opačnými elektrickými náboji otáčejí kladným pólem k záporné elektrodě a záporným pólem ke kladné. V Ve chvíli, kdy připojíme zdroj stejnosměrného proudu, začne na ně působit elektrické pole. O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H _ + H O H H II- I+

11 _ + Seznam kapitol Další A Atomy vodíku, které vazbou s kyslíkem ztratily elektrony, jsou elektrickou silou přitahované k záporné elektrodě. E Elektrická síla vede k roztržení molekuly vody na dvě části. O H H II- I+ A Atomy kyslíku jsou přitahované ke kladné elektrodě.

12 _ + E Elektrony, které vycházejí ze záporné elektrody zaplňují místo po elektronech, které vodík ztratil při vzniku molekuly vody. Seznam kapitol Další E Elektrony, které kyslíku přebývají, odchází pryč kladnou elektrodou. H I+ H O II- O H H I+ HH O U U záporné elektrody tak vznikají samostatné atomy vodíku. kladné elektrody vznikají samostatné atomy kyslíku.

13 _+ Konec Z Z každé molekuly vody vzniknou dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. 2H 2 O + O2O2O2O2 2H 2 energie Seznam kapitol A Aby mohly vznikat kompletní molekuly nejen vodíku, ale i kyslíku, musí se proto na atomy rozdělit 2 molekuly vody. V Vodík může již teď vytvořit molekulu, ale kyslík zatím ne. + _ O H H H H H O O + _ O H H O O H H H H H H I+ H O II- O H I+ H

14 Seznam kapitol Konec M Množství energie, které musíme dodat aby proběhla elektrolýza, odpovídá množství energie, která se uvolní sloučením prvků zpět na vodu. + _ vodík kyslík 2H 2 O + O2O2O2O2 2H 2 energie + _ voda elektrody Na počátku reakce Na počátku reakce V průběhu reakce Molekuly vody se působením proudu rozkládají na kyslík a vodík. Vzniká 2x více vodíku než kyslíku


Stáhnout ppt "Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Chemické reakce IV. díl exotermické Energie chemické vazby, a endotermické reakce."

Podobné prezentace


Reklamy Google