Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba v látkách II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba v látkách II"— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba v látkách II
Elektronegativita atomu prvku, nepolární, polární a iontová vazba

2 Elektronegativita atomů chem.prvků
značíme ji X, je to bezrozměrná veličina elektronegativity atomů prvků lze určit různými metodami (Paulingova, Mullikenova atd.) hodnoty elektronegativit jsou uvedeny v period. tabulce nejvyšší elektronegativitu má fluór je to schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony, má vliv na rozložení vazebného el. páru mezi vázánými atomy

3 OXIDAČNÍ ČÍSLO ATOMU PRVKU
pozn. oxidační číslo atomu prvku je el.náboj, který by byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny atomu prvku, který má vyšší hodnotu elektronegativity při určení oxid.čísla atomů prvků ve sloučeninách vycházíme z hodnot elektronegativit, používáme strukturní vzorce sloučenin

4 Kovalentní vazba nepolární, polární a iontová vazba
podle hodnot elektronegativit vázaných atomů lze usoudit, jaké bude rozložení vazebného el. páru mezi atomy a o jakou vazbu se bude jednat nepolární kovalentní vazba v molekule fluóru jestliže je vazebný el. pár rozložen rovnoměrně mezi oběma atomy, (každý atom si přitahuje vazeb. el.pár stejnou silou), jedná se o vazbu kovalentní nepolární, na obou atomech fluóru je el. náboj roven nule ověření kovalentní nepolární vazby pomocí rozdílu elektronegativit:

5 polární kovalentní vazba v molekule kyseliny chlorovodíkové
jestliže je vazebný el. pár rozložen nerovnoměrně mezi oběma atomy, (atom chlóru má větší hodnotu elektronegativity než atom vodíku a přitahuje vazeb. el.pár větší silou), jedná se o vazbu kovalentní polární, na atomu vodíku je částečný kladný náboj a na atomu chlóru částečný záporný náboj ověření kovalentní polární vazby pomocí rozdílu elektronegativit:

6 iontová vazba (extrémně polární kovalentní vazba ) mezi ionty v krystalu NaCl
jestliže je vazebný elektronový pár(y) zcela přesunut do val. orbitalu atomu s vyšší elektronegativitou, tak z tohoto atomu vzniká aniont, a z druhého vázáného atomu, který elektron(y) úplně ztrácí kationt přitažlivé síly mezi těmito ionty se nazývají iontová vazba, kationt a aniont nese el. náboj

7 pozn. typy vazeb stanoveny uměle
ověření iontové vazby pomocí rozdílu elektronegativit: výjimky - fluorovodík – kovalentně polární vazba, hydrid sodný – iontová vazba pozn. typy vazeb stanoveny uměle určete typ vazby v těchto látkách: jodovodík, molekulární dusík, oxid vápenatý, chlorid cesný, fluorid sírový

8 Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "Chemická vazba v látkách II"

Podobné prezentace


Reklamy Google