Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH II Elektronegativita atomu prvku, nepolární, polární a iontová vazba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH II Elektronegativita atomu prvku, nepolární, polární a iontová vazba."— Transkript prezentace:

1 C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH II Elektronegativita atomu prvku, nepolární, polární a iontová vazba

2 E LEKTRONEGATIVITA ATOMŮ CHEM. PRVKŮ o značíme ji X, je to bezrozměrná veličina o elektronegativity atomů prvků lze určit různými metodami (Paulingova, Mullikenova atd.) o hodnoty elektronegativit jsou uvedeny v period. tabulce o nejvyšší elektronegativitu má fluór o je to schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony, má vliv na rozložení vazebného el. páru mezi vázánými atomy

3 OXIDAČNÍ ČÍSLO ATOMU PRVKU o pozn. oxidační číslo atomu prvku je el.náboj, který by byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby, která z něj vychází, byly přiděleny atomu prvku, který má vyšší hodnotu elektronegativity o při určení oxid.čísla atomů prvků ve sloučeninách vycházíme z hodnot elektronegativit, používáme strukturní vzorce sloučenin

4 K OVALENTNÍ VAZBA NEPOLÁRNÍ, POLÁRNÍ A IONTOVÁ VAZBA o podle hodnot elektronegativit vázaných atomů lze usoudit, jaké bude rozložení vazebného el. páru mezi atomy a o jakou vazbu se bude jednat o nepolární kovalentní vazba v molekule fluóru o jestliže je vazebný el. pár rozložen rovnoměrně mezi oběma atomy, (každý atom si přitahuje vazeb. el.pár stejnou silou), jedná se o vazbu kovalentní nepolární, na obou atomech fluóru je el. náboj roven nule o ověření kovalentní nepolární vazby pomocí rozdílu elektronegativit:

5 o polární kovalentní vazba v molekule kyseliny chlorovodíkové o jestliže je vazebný el. pár rozložen nerovnoměrně mezi oběma atomy, (atom chlóru má větší hodnotu elektronegativity než atom vodíku a přitahuje vazeb. el.pár větší silou), o jedná se o vazbu kovalentní polární, na atomu vodíku je částečný kladný náboj a na atomu chlóru částečný záporný náboj o ověření kovalentní polární vazby pomocí rozdílu elektronegativit:

6 o iontová vazba (extrémně polární kovalentní vazba ) mezi ionty v krystalu NaCl o jestliže je vazebný elektronový pár(y) zcela přesunut do val. orbitalu atomu s vyšší elektronegativitou, tak z tohoto atomu vzniká aniont, a z druhého vázáného atomu, který elektron(y) úplně ztrácí kationt o přitažlivé síly mezi těmito ionty se nazývají iontová vazba, kationt a aniont nese el. náboj

7 o ověření iontové vazby pomocí rozdílu elektronegativit: o výjimky - fluorovodík – kovalentně polární vazba, hydrid sodný – iontová vazba o pozn. typy vazeb stanoveny uměle o určete typ vazby v těchto látkách: jodovodík, molekulární dusík, oxid vápenatý, chlorid cesný, fluorid sírový

8 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH II Elektronegativita atomu prvku, nepolární, polární a iontová vazba."

Podobné prezentace


Reklamy Google