Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba. Něco málo opakování… Co je to atom? Co je to atom?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba. Něco málo opakování… Co je to atom? Co je to atom?"— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba

2 Něco málo opakování…

3 Co je to atom? Co je to atom?

4 Něco málo opakování… Co je to atom? Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony. Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony.

5 Atomy téměř všech prvků se spojují do větších celků – molekul, pomocí chemické vazby Atomy téměř všech prvků se spojují do větších celků – molekul, pomocí chemické vazby

6

7 Co je to molekula? Co je to molekula?

8 Je to chemická látka složená ze dvou a více atomů Je to chemická látka složená ze dvou a více atomů

9 Co je to valenční elektron? Co je to valenční elektron?

10 Elektron v energeticky nejvýše položené vrstvě. Orbitaly obsahující valenční elektrony nazýváme valenčí orbitaly. Valenční elektrony přijdou nejsnáze do styku s valenčními elektrony jinch atomů a podílejí se tak na vzniku chemické vazby.

11 Chemická vazba - silová interakce mezi atomy

12 Disociační energie = energie potřebná k rozštěpení chemické vazby Vazebná energie = energie, která se uvolní při vzniku vazby

13 Vznik chemické vazby

14 1. Dojde k přiblížení atomů 2. Začnou se uplatňovat přitažlivé síly jádra 3. Uplatňují se i odpudivé síly mezi jádry 4. Dojde k vyrovnání přitažlivých a odpudivých sil  atomová jádra se ustálí v určité vzdálenosti, která odpovídá nejnižší energii. Tato vzdálenost se nazývá délka vazby

15

16 Typy chemických vazeb

17 Kovalentní vazba Kovalentní vazba Atomy chtějí mít zaplněnou valenční vrstvu Atomy chtějí mít zaplněnou valenční vrstvu Oba atomy sdílí vazebný elektronový pár, který vznikl tak, že každý partner poskytl 1 elektron. Oba atomy sdílí vazebný elektronový pár, který vznikl tak, že každý partner poskytl 1 elektron.

18 Rozdělení kovalentní vazby

19 Polarita vazby Polarita vazby Na základě rozdílu elektronegativit – vazba polární a nepolární. Polární vazba: rozdíl elektronegativit je větší než 0,4 a menší než 1,67. Nepolární: rozdíl menší než 0,4. Na základě rozdílu elektronegativit – vazba polární a nepolární. Polární vazba: rozdíl elektronegativit je větší než 0,4 a menší než 1,67. Nepolární: rozdíl menší než 0,4. Vazby s rozdílem elektronegativit větším než 1,67 nazýváme iontové. Vazby s rozdílem elektronegativit větším než 1,67 nazýváme iontové.

20 Elektronegativita Elektronegativita

21 - Schopnost přitahovat vazebné elektrony

22 Polární vazba - Rozdíl elektronegativit větší než 0,4 a menší než 1,67 - Vznik parciálního náboje

23 Polární vazba - Rozdíl elektronegativit větší než 0,4 a menší než 1,67 - Vznik parciálního náboje

24 Nepolární vazba - Rozdíl elektronegativit menší než 0,4

25 Nepolární vazba - Rozdíl elektronegativit menší než 0,4

26 Iontová vazba - Rozdíl elektronegativit větší než 1,67. - Elektronegativnější atom si přitáhne elektrony a zařadí je do své elektronové konfigurace.

27 Iontová vazba - Rozdíl elektronegativit větší než 1,67. - Elektronegativnější atom si přitáhne elektrony.

28 Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody?

29 a) polární

30 Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? a) polární b) nepolární

31 Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? a) polární b) nepolární c) iontová

32 Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? Př.: Jakou vazbou jsou vázány atomy v molekule vody? a) polární …kyslík: 3,5 vodík: 2,2 3,5 – 2,2 = 1,3

33 Koordinačně kovalentní vazba

34 ve svých vlastnostech se neliší od vazby kovalentní rozdíl je ve vzniku ve svých vlastnostech se neliší od vazby kovalentní rozdíl je ve vzniku Jeden reaktant poskytne volný elektronový pár donor a druhý prázdný orbital akceptor Jeden reaktant poskytne volný elektronový pár donor a druhý prázdný orbital akceptor

35 Kovová vazba

36 kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů

37 Kovová vazba kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů

38 Kovová vazba kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. kovy tvoří pravidelnou krystalovou mřížku, valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak, který se rozprostře v celém prostoru krystalu. Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů Všechny elektrony patří všem atomům, tedy jsou delokalizovány – to způsobuje vodivost kovů

39 Řád vazby - Počet elektronových párů sdílených mezi atomy atomy - Jednoduchá vazba je nejdelší - Trojná vazba má největší energii

40 a) Jednoduchá vazba – sdílení jednoho elektronového páru, řád vazby 1

41 b) Dvojná vazba – vzniká sdílením dvou elektronových párů, řád vazby 2

42 c) Trojná vazba – vzniká sdílením tří elektronových párů, řád vazby 3

43 Co nás čeká příště… Slabé vazebné interakce – vodíkový můstek, van der waalsovy síly,… Slabé vazebné interakce – vodíkový můstek, van der waalsovy síly,…

44 Děkuji a krásný den Děkuji a krásný den


Stáhnout ppt "Chemická vazba. Něco málo opakování… Co je to atom? Co je to atom?"

Podobné prezentace


Reklamy Google