Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

2 Slabé vazebné interakce © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Mezimolekulové vazebné síly Některé pevné látky jsou složeny pouze z několika molekul. Předpoklad existence mezimolekulových vazebných sil. Od nich se odvozuje skupenství dané látky při dané teplotě. Objevil: Van der Waals – van der Waalsovy mezimolekulové síly. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

4 Johannes Diderik van der Waals © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

5 Van der Waalsovy síly Podstata = vzájemné působení molekulových dipólů. Existence dipólů je důsledkem okamžitých nerovnoměrností v rozložení elektronové hustoty v molekule. Př. – molekuly H 2, N 2, Cl 2 …. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

6 Příklad v. d. Waalsových sil - Vodík Plynné skupenství: při t = 2500 °C, 1% molekul je rozštěpeno na atomy (H 2, H) = velká pevnost vazby v molekule. Kapalné skupenství: t v = -253°C, tj. zpět do plynu přechází již hluboko pod bodem mrazu = velmi slabé mezimolekulové síly. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

7 Příklad v. d. W. II. Grafit (starší název tuha)Grafit Struktura grafitu se skládá z vrstev, které jsou tvořeny uhlíky navázanými do šestiúhelníků. Na každý uhlík jsou vázány další tři uhlíky(hybridizace sp 3 ). Tvoří se zde rozsáhlý systém delokalizovaných elektronů(pí -systém). © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8 Jednotlivé vrstvy spolu drží pouze pomocí slabých interakcí tzv. van der Waalsovy síly.van der Waalsovy síly Této vlastnosti se využívá např. při výrobě tužek, kde mletá tuha tvoří základní složku tyčinky určené pro psaní a kreslení. http://www.mindat.org/min-1740.html - 3D animacehttp://www.mindat.org/min-1740.html © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

9 Vodíková vazba Na pomezí chemické vazby a mezimolekulových sil. U sloučenin H s F, O, N. Vysvětlení = existence silně polárních vazeb. Vychází z vysokých rozdílů elektronegativity. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

10 Uplatnění vodíkových můstků Prostorové uspořádání základních a stavebních jednotek v organismu = bílkoviny. Důvod existence kapalné vody (H 2 S a H 2 Se jsou za stejných podmínek plyny). Uplatnění v krystalické struktuře ledu. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

11 Model vodíkové vazby I. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

12 Model vodíkové vazby II. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

13 Model vodíkové vazby III. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

14 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google