Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

at. č.chem. zn.elektronová konfiguraceoxidační číslo elektro- negativita 1H1s 1 1; -12,20 2He1s 2 ---0 5B[He] 2s 2 ; 2p 1 32,04 6C[He] 2s 2 ; 2p 2 4;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "at. č.chem. zn.elektronová konfiguraceoxidační číslo elektro- negativita 1H1s 1 1; -12,20 2He1s 2 ---0 5B[He] 2s 2 ; 2p 1 32,04 6C[He] 2s 2 ; 2p 2 4;"— Transkript prezentace:

1

2 at. č.chem. zn.elektronová konfiguraceoxidační číslo elektro- negativita 1H1s 1 1; -12,20 2He1s 2 ---0 5B[He] 2s 2 ; 2p 1 32,04 6C[He] 2s 2 ; 2p 2 4; 2; -42,55 7N[He] 2s 2 ; 2p 3 5; 4; 3; 2; -33,04 13Al[Ne] 3s 2 ; 3p 1 31,50 18Ar[Ne] 3s 2 ; 3p 6 ---0 19K[Ar] 4s 1 10,82 20Ca[Ar] 4s 2 21,00 22Ti[Ar] 4s 2 ; 3d 2 4; 31,54 23V[Ar] 4s 2 ; 3d 3 5; 4; 3; 2; 01,63 24Cr[Ar] 4s 2 ; 3d 4 6; 3; 2; 01,66 25Mn[Ar] 4s 2 ; 3d 5 7; 6; 4; 3; 2; 0; -11,55 26Fe[Ar] 4s 2 ; 3d 6 6; 3; 2; 0; -21,83 27Co[Ar] 4s 2 ; 3d 7 3; 2; 0; -11,88 28Ni[Ar] 4s 2 ; 3d 8 3; 2; 01,91 29Cu[Ar] 4s 2 ; 3d 9 2; 11,90 89Ac[Rn] 7s 2 ; 6d 1 31,1 90Th[Rn] 7s 2 ; 6d 2 41,3 91Pa[Rn] 7s 2 ; 5f 2 ; 6d 1 5; 41,5 92U[Rn] 7s 2 ; 5f 3 ; 6d 1 6; 5; 4; 31,38

3 Kovy Charakteristika: Velká elektrická a tepelná vodivost Poměrně velká pevnost a schopnost plastického přetvoření Kovový lesk Všechny kovy jsou s výjimkou rtuti při teplotě 20 °C v tuhém stavu Alkalické kovy Přechodové kovy Kovy A podskupin

4 Alkalické kovy Charakteristika: Mají nízkou teplotu tání a špatné mechanické vlastnosti Kovová vazba je u nich slabá Lithium Sodík Draslík Cesium Aj.

5 Přechodové kovy Charakteristika: Nejvýznamnější kovy z hlediska technického použití Vysoké teploty tání Dobré mechanické vlastnosti, malá stlačitelnost Železo Mangan Chrom Nikl Vanad Titan Molybden Wolfram aj.

6 Kovy (III – V) A podskupin Charakteristika: Kovy s přechodem na nekovy (Al, Ga, Pb, Sn….) – kovalentní vazba Přechod mezi kovy a nekovy je plynulý a je charakterizován skupinou polokovů: Bor Křemík Germanium aj.

7 Nekovové materiály Polymery Anorganická skla Žáruvzdorné a žáropevné keramické materiály Krystalové modifikace uhlíku (grafit, diamant) U nekovovým materiálů nebudeme mluvit o jejich vnitřní stavbě, ale o chemické (molekulární) struktuře Nekovy: C, N, O, P, S, Se, H

8 Základní vazby mezi atomy Iontová - nejjednodušší vazba, která spočívá v elektrické přitažlivosti mezi elektropozitivními a elektronegativními ionty (u prvků ležících blízko v periodické tabulce vzácným plynům) -e-e-e-e Vzniká mezi atomy, které se značně liší svojí elektronegativitou Atom prvku s nižší elektronegativitou předá atomu s vyšší elektronegativitou svoje valenční Elektrony a vzniká z něho kladný iont (kationt)

9 Kovalentní - název je odvozen od názvu „kolektivní valence“, je na rozdíl od iontové vazby charakterizována společnými dvojicemi valenčních elektronů elektricky neutrálních atomů. Tyto elektrony jsou potom polovinu doby v oblasti vlivu jednoho atomového jádra a polovinu doby v oblasti vlivu druhého atomového jádra. Tato vazba je velmi silná, takže ani táním nebo rozpouštěním se molekuly nemění. Příkladem této párové vazby elektronů je např. H 2 O, CO 2, Cl 2. r0r0r0r0 D0D0D0D0 EpEpEpEp -e-e-e-e +p+p+p+p

10 Kovová - podobá se vazbě kovalentní. Jakmile se atomy kovů k sobě přiblíží a vytvoří krystalickou strukturu, valenční elektrony se jako plyn volně pohybují mezi ionty, kterými jsou kationty, čímž vyvolají vazebné síly. Projevuje se především u prvků, které mají nízký počet elektronů ve vnější sféře, což jsou právě především kovy. Vazba van der Waalsova je běžná u prvků nebo chemických sloučenin s velmi stabilní valenční skupinou, což jsou např. inertní plyny


Stáhnout ppt "at. č.chem. zn.elektronová konfiguraceoxidační číslo elektro- negativita 1H1s 1 1; -12,20 2He1s 2 ---0 5B[He] 2s 2 ; 2p 1 32,04 6C[He] 2s 2 ; 2p 2 4;"

Podobné prezentace


Reklamy Google