Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická vazba, elektronegativita Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 15 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická vazba, elektronegativita Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 15 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."— Transkript prezentace:

1 Chemická vazba, elektronegativita Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 15 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Chemická vazba většina atomů prvků se slučuje do složitějších útvarů, ve kterých jsou atomy poutány soudržnými silami tj. chemickou vazbou typy složitějších útvarů  molekuly prvků (Cl₂, P₄, S₈, ….)  molekuly sloučenin (H₂O, H₂SO₄, …)  krystaly – mají nekonečně velký počet pravidelně uspořádaných částic 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 molekula prvku O₂molekula sloučeniny H₂Okrystal NaCl 12 3

3 Existují prvky, jejichž atomy zůstávají volné a neslučují se – jsou to vzácné plyny. Napište názvy a značky všech prvků, které jsou označovány jako vzácné plyny. Atomy těchto prvků se neslučují (zůstávají volné), protože jejich valenční vrstva je úplně obsazena valenčními elektrony – nejstabilnější stav atomu. 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 struktura elektronového obalu neonu valenční vrstva obsahuje maximálních 8 valenčních elektronů (neon má celkem 10 elektronů ve svém el. obalu ve dvou vrstvách) valenční vrstva 4

4 Chemická vazba vzniku chemické vazby se účastní pouze valenční elektrony atomu vázaného prvku podstatou vazby je společné sdílení valenčních elektronů mezi dvěma vázanými atomy – vzniká tak vazebný elektronový pár (chemická vazba) př. chemická vazba v molekule jodovodíku H∙ + ∙I → H–I 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 nespárované elektronyelektronový pár H + I HI 5

5 Elektronegativita (X) je veličina, která vyjadřuje schopnost atomu prvku přitahovat elektrony chemické vazby je to číselná hodnota uvedena v periodické soustavě prvků, např. X (Cl) = 2,8 X (Li) = 0,97 X (O) = 3,5 nekovy mají vysoké hodnoty X – silně přitahují elektrony chem. vazby kovy mají nízké hodnoty X – slabě přitahují elektrony chem. vazby 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Typy chemické vazby Podle elektronegativit vázaných atomů rozlišujeme tyto typy chemické vazby:  nepolární vazba vzniká mezi atomy prvků se stejnou elektronegativitou, př. Br-Br, H-H elektrony chem. vazby rovnoměrně rozloženy mezi vázanými atomy  polární vazba vzniká mezi atomy prvků s rozdílem elektronegativit menším než 1,7 elektrony chem. vazby jsou více přitahovány atomem s větší elektronegativitou – záporný náboj atom s nižší elektronegativitou – kladný náboj, polarizace vazby, nerovnoměrné rozložení elektronů chem. vazby mezi vázanými atomy - X (H) = 2,2 X (Br) = 2,7 2,7 – 2,2 = 0,5 H⁺ ◄ Br⁻ 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Typy chemické vazby  iontová vazba -vzniká mezi atomy prvků s rozdílem elektronegativit větším než 1,7 -př. chem. vazba v NaCl, X (Na) = 1,0 X (Cl) = 2,8 2,8 – 1,0 = 1,8 -jeden atom (vysoká elektronegativita) vytrhne valenční elektron z neutrálního atomu a přijme jej do svého elektronového obalu – vzniká anion (záporně nabitá částice) Cl + e - → Cl - -druhý atom předává valenční elektrony a tvoří kation (kladně nabitou částicí) Na - e - → Na + -podstatou vazby jsou přitažlivé síly mezi kationty a anionty 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Vznik iontů Schéma vzniku iontů: zápis: Na – e⁻ → Na⁺ Cl + e⁻ → Cl⁻ Vznik dalších iontů: vápník má 2 valenční elektrony Ca – 2e⁻ → Ca²⁺ síra má 2 volná místa pro valenční elektrony S + 2e⁻ → S²⁻ 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 valenční elektrony 6

9 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 K (19 p+, 19 e-) K + (19 p+, 18 e-) F (9 p+, 9 e-) F - (9 p+, 10 e-) O 2- ( 8 p+, 10 e-) Ca 2+ (20 p+, 18 e-) NaF X(F) – X(Na) = 4,1 – 1,0 = 3,1 iontová vazba Na + F - I 2 X(I) – X(I) = 2,2 – 2,2 = 0 nepolární vazba HCl X(Cl) – X(H) = 2,8 – 2,2 = 0,6 polární vazba H⁺ ◄ Cl⁻ NH 3 X(N) – X(H) = 3,1 – 2,2 = 0,9 polární vazba N⁻ ► H⁺ Kolik protonů a elektronů obsahují následující částice? K, K +, F, F -, O 2-, Ca 2+ Určete typ chemické vazby mezi atomy v následujících molekulách (u iontové vazby napište ionty, u polární vazby naznačte, ke kterému atomu jsou přitahovány vazebné elektrony): NaF, I 2, HCl, NH 3

10 Typy chemických látek Vlastnosti látek jsou určeny druhem částic a typem chemické vazby. Pevné látky mají částice pravidelně uspořádány v opakujících se jednotkách – krystalech Typy chemických látek podle stavby krystalu: 1.kovy – kovový krystal v krystalové mřížce uspořádány kationty kovů, valenční elektrony atomů kovů jsou společné pro celý krystal – jsou volně pohyblivé tj. elektronový plyn vlastnosti kovů: tepelně i elektricky vodivé v pevném i kapalném stavu (díky pohyblivým elektronům) kovový lesk kujné, tažné příklady: Ag, Al, Fe, Cu, Na, …. 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Iontový a kovový krystal 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 7 8 Uspořádání částic v iontovém krystalu NaCl Uspořádání částic v kovovém krystalu sodíku Na⁺ elektrony kationty Na⁺

12 Typy chemických látek 2. iontové sloučeniny – iontový krystal v krystalové mřížce se pravidelně opakují kationty a anionty (ionty), elektrostatické přitažlivé síly mezi ionty vlastnosti: sloučeniny v pevném stavu nevedou el. proud, el. proud vedou pouze ve vodných roztocích a taveninách jsou křehké vysoké teploty tání příklady: kuchyňská sůl NaCl, KF, CaCl₂ 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Cmusset. File:ModeleMoleculaire-O2.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 4. 3 2013. [Citace: 4. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ModeleMoleculaire-O2.png. 2. Lopossumi. File:H2O (water molecule) white.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 25. 10 2006. [Citace: 19. 2 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H2O_%28water_molecule%29_white.png. 3. Hoffmeister, H. File:NaCl-Ionengitter.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 14. 10 2005. [Citace: 4. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaCl-Ionengitter.png. 4. Robson, Greg. File:Electron shell 010 neon.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 9. 8 2005. [Citace: 4. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_010_neon.png. 6. ARTE. File:Legame ionico fra sodio e cloro.svg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 10. 11 2006. [Citace: 4. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legame_ionico_fra_sodio_e_cloro.svg. 7. Bairey, Eyal. File:NaCl crystal structure.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 7 2006. [Citace: 4. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaCl_crystal_structure.png. Obrázky 5, 8 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Chemická vazba, elektronegativita Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 15 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google