Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE"— Transkript prezentace:

1 CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor

2 Periodická soustava prvků (PSP)  Je grafickým vyjádřením periodického zákona  D. I. Mendělejev (1869): Vlastnosti prvků i složení a vlastnosti jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomové hmotnosti.  současná formulace periodického zákona: Fyzikální a chemické vlastností prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla.

3 Periodická soustava prvků (PSP)

4 PSP – radioaktivní prvky

5 PSP – skupenství Kapalné (2 prvky) Plynné (11 prvků)

6 Periodická soustava prvků (PSP)  Řazení podle protonového čísla  7 řad (period) a 18 sloupců (skupin-hlavní a vedlejší)  Skupinové názvy některých prvků  Oxidační čísla prvků  Acidobazický charakter prvků  Kovový charakter prvků  Elektronegativita  Elektronová konfigurace  s, p, d, f prvky

7 Alkalické kovyLi, Na, K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických zeminCa, Sr, Ba, Ra ChalkogenyO, S, Se, Te, Po HalogenyF, Cl, Br, I, At Vzácné plynyHe, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Přehled skupinových názvů

8 PSP- skupinové názvy !chyba

9 PSP – oxidační čísla  Všechny prvky mohou mít kladná ox.č.(výjma fluoru)  Všechny kovové prvky mají pouze kladné ox. č.  Prvky IV.A-VII.A a vodík mohou mít i záporná ox.č.  Max. kladné ox.č.:  č. skupiny (výjma I.B a VIII.B)  Max. záporné ox.č.:  č. skupiny-8 (IV.A – VII.A)  Sudé ox. č.  sudé č. skupiny (obdobně liché ox. č.)

10 PSP – oxidační čísla

11 PSP - elektronová konfigurace 1s-2s-2p-3s-3p-4s-3d-4p-5s-4d-5p-6s-4f-5d-6p-7s-5f-6d-7p (ns)+(n-2)f+(n-1)d+(np) 1234567 Číslo periody  valenční vrstva (hl. kvantové číslo) Číslo skupiny  počet valenčních elektronů

12 Zaplňování AO v periodách PeriodaElektronové konfigurace prvkůPočet prvků 1. 1s 1 1s 2 2 2.2s 1 2p 0 – 2s 2 2p 6 8 3.3s 1 3p 0 – 3s 2 3p 6 8 4.4s 1 3d 0 4p 0 – 4s 2 3d 10 4p 6 18 5.5s 1 4d 0 5p 0 – 5s 2 4d 10 5p 6 18 6.6s 1 4f 0 5d 0 6p 0 – 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 32 7.7s 1 5f 0 6d 0 7 p 0 – 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 32

13 PSP – elektronová konfigurace 82 Pb [ 54 Xe]: 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2

14 PSP - s,p,d,f prvky p d s f

15 Rozdělení prvků do bloků podle valenčních AO a elektronů BlokValenční elektronyPočet skupin s-prvkyns 1až2 2 p-prvkyns 2 np 1až6 6 d-prvkyns 2(1) (n-1)d 1až10 10 f-prvkyns 2 (n-2)f 1až14 14

16 Podobnost vlastností prvků v PSP s d p f

17 Acidobazický charakter prvků 3. periody

18 NaOHMg(OH) 2 Al(OH) 3 H 4 SiO 4 H3PO4H3PO4 H2SO4H2SO4 HClO 4 silnáslabáamfoterní velmi slabá středně silná velmi silná zásada kyselina Acidobazický charakter hydroxosloučenin prvků 3. periody

19 PSP - acidobazický charakter F roste kyselost zásadotvornost kovový charakter Fr roste zásaditost Platí pro nepřechodné s,p prvky. U přechodných d, f prvků souvislost s ox. č. (  ox. č.  zásaditost a naopak)

20 silně zásaditý silně kyselý Acidobazický charakter prvků

21 Acidobazický charakter d, f-prvků ox. č. II, III, IV, VI, VII

22 Oxidační číslo prvkuCharakter sloučeninyPříklad Mn II mírně zásaditýMnO Mn III, Mn IV amfoterníMnO 2 Mn VII silně kyselýMn 2 O 7 Acidobazické vlastnosti sloučenin manganu

23 Acidobazický charakter d, f-prvků  ox. č.   zásaditost  ox. č.   kyselost

24 Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba C Sn II Pb II N P As Sb S Se Te Cl Br I B Al Tl I Mn VII Mn IV Tc VII Re Cr VI Cr III kyselinotvorné zásadotvorné amfoterní Acidobazický charakter prvků Zn

25 PSP - elektronegativita  Značí se X  Empiricky nalezené číslo vyjadřující schopnost atomu přitahovat valenční elektrony kovalentní vazby.  Dosahuje hodnot od 0,7 u Fr po 4,1 u F.  Elektropozitivní, elektronegativní prvky

26 PSP - elektronegativita

27 Elektronegativita podle Paulinga

28 PSP - elektronegativita zásadotvornost kovový charakter Fr klesá F roste Neplatí pro přechodné d, f prvky, kde elektronegativity jsou velmi rozdílné a silně závislé na ox. č.

29 PSP-kovový a nekovový charakter !chyba

30 PSP - kovový charakter F roste nekovový ch. zásadotvornost kovový charakter Fr roste kovový ch. Kovový charakter vzrůstá s klesající elektronegativitou a rostoucím atomovým poloměrem

31  s-prvky (kromě H a He), d-, f-prvky a třetina p-prvků – celkem 89 prvků  malý počet valenčních elektronů  mají vždy kladné oxidační číslo, netvoří jednoduché anionty  mají velké atomové poloměry a malou ionizační energii  s-prvky mají nejnižší elektronegativitu, tvoří jednoduché kationty  d-, f- a kovové p-prvky mají elektronegativitu střední, závislou na oxidačním čísle: - v OČ < 4 nižší elektronegativitu– tvoří jednoduché kationty, jejich oxidy jsou zásadotvorné (jako s-prvky) - v OČ > 4 vyšší elektronegativitu– vystupují v aniontech kyselin, jejich oxidy jsou kyselinotvorné (jako nekovy)  zvláštní typ vazby – vazba kovová – vzájemné překrytí valenčních orbitalů – vytvoření energetických pásů  tepelná i elektrická vodivost, kujnost a tažnost  tvorba slitin Charakteristické vlastnosti kovů

32  vodík, helium a některé p-prvky (celkem 16 prvků)  velká elektronegativita (>2,1), malý atomový poloměr  snadno tvoří jednoduché anionty (kromě prvků 18.skupiny),  mají 4 a více valenčních elektronů (s výjimkou H a He),  mohou mít kladné i záporné oxidační číslo (kromě prvků 18.skupiny),  malé molekuly s kovalentními vazbami (s výjimkou uhlíku a prvků 18.skupiny),  jsou nevodivé (kromě prvků 18.skupiny a grafitického uhlíku),  jejich oxidy jsou kyselinotvorné (kromě CO, N 2 O a prvků 18.skupiny) Charakteristické vlastnosti nekovů

33  Do této skupiny patří 7 p-prvků – B, Si,Ge,As,Sb,Te,At, které tvoří přechod mezi kovy a nekovy  Mají poměrně nízké hodnoty elektronegativity  Současně mají některé vlastnosti obou skupin, např. :  netvoří jednoduché kationty jako kovy  za určitých podmínek jsou vodivé  jejich oxidy jsou kyselinotvorné Některé z těchto prvků mají vlastnosti tzv. polovodičů – jejich elektrická vodivost významně roste s teplotou (křemík, germanium) Charakteristické vlastnosti polokovů

34 Kovový charakter prvků vs. skupenství pevné skupenství kapalné skupenství plynné skupenství kov 1.-12. sk., Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi, Po Hg - polokov B, Si, As, Te, At, Ge, Sb, Se -- nekov C, P, S, IBrN, O, F, Cl

35 PSP – atomový poloměr zásadotvornost kovový charakter Fr roste F klesá Čím větší atom. poloměr, tím jsou valenční e - slaběji poutány.

36 PSP – atomový poloměr I.A a II.A sk.VI.A a VII.A sk.

37 Obecné zákonitosti v PSP elektronegativita kyselinotvornost nekovový charakter atomové poloměry zásadotvornost kovový charakter


Stáhnout ppt "CHEMIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google