Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu Periodického zákona KLÍČOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu Periodického zákona KLÍČOVÁ."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu Periodického zákona KLÍČOVÁ SLOVA: Periodický zákon, perioda, skupina, atomové poloměry, elektronegativita Periodická soustava prvků VY-32-INOVACE-CHE-19

2 Periodický zákon a periodická soustava prvků

3 Periodický zákon formuloval jej D.I.Mendělejev Jsou-li prvky seřazeny podle rostoucích protonových čísel, jejich fyzikální a chemické vlastnosti se mění periodicky Periodické podobnosti ve vlastnostech si dnes vysvětlujeme na základě uspořádání elektronů v obalech

4 Každá perioda začíná prvkem kterému se právě začíná obsazovat valenční vrstva končí prvkem, který má všechny orbitaly valenční vrstvy obsazeny (vzácné plyny) Počet prvků v periodě závisí na počtech orbitalů, které jsou pro danou periodu „možné“

5 Periodická soustava prvků Je tvořena 7 vodorovnými řadami – zvanými periody orbitaly 1. perioda 1s 2 prvky 2.perioda 2s 2p 8 prvků 3. perioda 3s 3p 8 prvků 4.perioda 4s 3d 4p 18 prvků 5.perioda 5s 4d 5p 18 prvků 6.perioda 6s 5d 4f 6p 32 prvků 7.perioda 7s6d5f 26 předpokládá se, že jich bude 32 vlastnosti prvků se v periodách s rostoucím Z mění

6 Skupiny Svislé sloupce se označují skupiny Skupin je 18 Jsou značeny arabskými číslicemi (dříve se označovaly římskými číslicemi a rozlišovaly se skupiny A a B) Ve skupinách jsou pod sebou prvky s podobnými vlastnostmi Prvky ve skupinách mají stejný počet valenčních elektronů Číslo skupiny souvisí s počtem valenčních elektronů

7 Podobnost ve skupinách Podobné vlastnosti prvků a jejich sloučenin vedli k zvláštnímu označení některých skupin 1.skupina – alkalické kovy ( bez vodíku) 2. skupina – kovy alkalických zemin 18. skupina – vzácné plyny 17. skupina – halogeny (solitvorné prvky) 16.skupina – chalkogeny ( rudotvorné prvky)

8 Podobnost v periodách Vyskytuje se v 6. periodě za lanthanem Prvky se nazývají lanthanoidy a 7. periodě za aktiniem Prvky se nazývají aktinoidy V periodě se protonové číslo zvětšuje a předpokládali bychom, že vlastnosti budou lišit, ale vlastnosti těchto prvků jsou si velmi podobné

9 Kovy a nekovy v tabulce: 22 prvků nekovy ( 4 z nich jsou polokovy – nověji metaloidy) 90 kovy Dosud objevených prvků je 112

10 Přechodné prvky Přechodné jsou prvky 3. až 12. skupiny, nebotˇjako valenční se u nich uplatňují i elektrony z hlubší vrstvy elektronového obalu atomu d - orbitaly

11 Atomové poloměry ve skupinách a periodách V periodě se poloměry atomů s rostoucím protonovým číslem zmenšují Poloměry atomů nepřechodných prvků skupinách s rostoucím protonovým číslem zřetelně rostou Poloměry přechodných prvků 5.a 6. periody jsou si blízké

12 Vysvětlení velikosti poloměrů v periodách: 3 Li Be 6 C 9 F Atomový poloměr 122 89 77 71 Jádro fluoru s 9 protony přitahuje elekrony silněji než jádra Li se třemi protony tedy, přestože je počet elektronů v obalu u fluoru větší zaujmou menší prostor než v případě lithia.

13 Velikost kationtů a aniontů Kationty jsou vždy menší než příslušné atomy r(Li) = 123 pm r(Li + ) = 68 pm Anionty jsou vždy větší než příslušné atomy r(F) = 64 pm r(F - ) = 136 pm

14 Tendence elektronegativit v periodách a ve skupinách Elektronegativita X Schopnost jádra přitahovat elektrony sdílené s jinými atomy Jedná se o poměrnou veličinu, která nemá jednotku

15 V periodě: X v periodě zleva doprava roste Ve skupině: X směrem dolů ve skupině klesá Prvek největší elektronegativitou je F X (F) = 4

16 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz DUŠEK, Bohuslav a Vratislav FLEMR. Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, 2007. ISBN 80-7235-369-1.


Stáhnout ppt "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu Periodického zákona KLÍČOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google