Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu pravidel pro obsazování atomových orbitalů. Určen pro studenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu pravidel pro obsazování atomových orbitalů. Určen pro studenty."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu pravidel pro obsazování atomových orbitalů. Určen pro studenty 1.ročníku SŠ KLÍČOVÁ SLOVA: Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo, degenerované orbitaly, úplný elektronový zápis, zkrácený elektronový zápis, valenční elektrony Pravidla pro obsazování atomových orbitalů VY-32-INOVACE-CHE-13

2 Pravidla pro obsazování elektronů v atomu

3 1. Pauliho princip •v jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony lišící se hodnotou spinového kvantového čísla •Orbitaly mohou být: •A) neobsazené 1s •B) částečně obsazené 1s 1 •C) plně obsazené 1s 2

4 2. Výstavbový princip •Elektrony obsazují orbitaly postupně podle stoupající energie v pořadí: •1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p atd.

5 3.Hundovo pravidlo •Stavy se stejnou energii tzv.degenerované stavy se obsazují nejprve po jednom elektronu, jejichž směr je orientován souhlasně. •Po obsazení všech orbitalů nespárovaným elektronem se začínají tvořit elektronové páry.

6 Degenerované orbitaly •Mají stejnou hodnotu hlavního a vedlejšího kvantového čísla liší se magnetickým kvantovým číslem •např. orbitaly typu p •3p •3p x 3p y 3p z

7 Zapište úplnou elektronovou konfiguraci atomu chloru a neonu •Zápis elektronové struktury chloru a neonu • 17 Cl 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 • 17 Cl 1s 2s 2p 3s 3p • 10 Ne 1s 2 2s 2 2p 6

8 Zkrácený elektronový zápis •Vzácné plyny, které uzavírají každou periodu mají plně obsazeny všechny orbitaly např. • 2 He 1s 2 • 10 Ne 1s 2 2s 2 2p 6 • 18 Ar 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

9 •U zkráceného zápisu používáme symbol vzácného plynu předchozí periody s uvedením počtu elektronů v hranaté závorce [ 2 He] •pomocí orbitalů zapíšeme pouze elektrony, které jsou v poslední energetické vrstvě •pro prvky 2. periody využíváme [ 2 He] •pro prvky 3. periody využíváme [ 10 Ne] •atd.

10 • 17 Cl 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 úplný zápis • 17 Cl [ 10 Ne] 3s 2 3p 5 zkrácený zápis • 10 Ne 1s 2 2s 2 2p 6

11 Výhody zkráceného zápisu •U atomů s více elektrony je zápis přehlednější •Z toho zápisu lze určit : •počet valečních elektronů •vazebné možnosti atomů

12 Valenční elektrony •Všechny elektrony, které jsou umístěné v poslední energetické hladině •mají rozhodující vliv na chemické vlastnosti atomů a jejich schopnost vázat se chemickou vazbu

13 Určete počet valenčních elektronů a vaznost • 17 Cl [ 10 Ne] 3s 3p • 3s 2 3p 5 •počet valenčních elektronů : 7 • vaznost : 1 pouze jeden elektron nemá vytvořen elektronový pár

14 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz [ online]. [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_3_2_atom/obrazek32_13.htm http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_3_2_atom/obrazek32_13.htm [online]. [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://stavbaatomu.wz.cz/obal.htm http://stavbaatomu.wz.cz/obal.htm MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 240 s. ISBN 80-7182-055-51


Stáhnout ppt "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu pravidel pro obsazování atomových orbitalů. Určen pro studenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google