Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D – P R V K Y • • prvky se zaplněnými (částečně či úplně) d či f orbitaly Obecné vlastnosti • • všechny jsou kovy • tvoří slitiny navzájem • • mnohé z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D – P R V K Y • • prvky se zaplněnými (částečně či úplně) d či f orbitaly Obecné vlastnosti • • všechny jsou kovy • tvoří slitiny navzájem • • mnohé z."— Transkript prezentace:

1 d – P R V K Y • • prvky se zaplněnými (částečně či úplně) d či f orbitaly Obecné vlastnosti • • všechny jsou kovy • tvoří slitiny navzájem • • mnohé z nich jsou dostatečně elektropositivní – rozpouští se v kyselinách • existují v různém mocenství, jejich ionty a sloučeniny jsou barevné (alespoň v jednom oxidačním čísle) • tvoří paramagnetické sloučeniny

2 d – P R V K Y

3 Energetické pořadí hladin 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s 4s, 3d 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …

4 Energetické pořadí hladin

5 Vlastnosti d-prvků Fyzikální vlastnosti – – pevný stav (až na rtuť), vysoký bod tání – – velká mechanická pevnost; kujnost a tažnost – – vysoká reflektivita (kovový lesk) – – velká tepelná a elektrická vodivost – – částečně zaplněné energetické pásy, E F – – magnetické vlastnosti (para, fero, feri, antiferi) Krystalové mříže Krystalové mříže : kubická plošně, tělesně centrovaná; hexagonální KOVY

6 Vlastnosti d-prvků – Teploty tání

7 Vlastnosti d-prvků – Atomové poloměry Postupné zmenšování poloměrů v periodě: Ti 2+  Cu 2+ Ti 2+ 90 pm  Cu 2+ 72 pm

8 Iontové poloměry – vliv štěpení d orbitalů Nekulové (nerovnoměrné) rozložení d-elektronů - Ionty M 2+ v oktaedrickém ligandovém poli -pro Ca 2+, Mn 2+, Zn 2+ - el. konfigurace t 2g 0 e g 0, t 2g 6 e g 2, t 2g 6 e g 4 → kulové rozložení d - el. hustoty kolem iontu - r iontu < r hypotetické – vliv nekulového rozložení - Ionty Ti 2+ (t 2g 2 ) – negativní náboj umístěn mimo osy vazeb kov-ligand → abnormálně malé stínění v porovnání s kulově symetrickým rozložením

9 Vlastnosti d-prvků – Hustota

10 Vlastnosti d-prvků Chemické vlastnosti – – většina sloučenin - paramagnetická – diamagnetické sloučeniny – konfigurace typu (n-1)d 0 ns 0 – známá barevnost sloučenin a komplexů – u sloučenin s nejvyšším ox. číslem – kovalentní vazby – iontový charakter vazeb roste se snižujícím se ox. číslem – – nejsou dostatečně elektropozitivní – – sloučeniny nejsou vyhraněnými zásadami – – naopak jsou amfoterní nebo kyselé (ve vyšším oxidačním stavu)

11 Vlastnosti d-prvků ionizační E 1. 2. 3. Mg 737 14507731 Mn 717 15093259 – oxidační stavy – oxidační stavy – pestrost a proměnlivost [Mn(CO) 5 ] – ; [Mn 2 (CO) 10 ]; [Mn(H 2 O) 6 ] 2+.... MnO 4 – –I 0 II+ VII+ –I 0 II+ VII+ – – podobnost ve skupinách – převládá v bloku d – dolů ! – stálost vyšších oxidačních stavů – stoupá směrem dolů ! – zásaditost – zásaditost roste s klesajícím oxidačním stavem – – zásaditost v daném ox. st. klesá s rostoucí velikostí prvku – kyselost – kyselost roste se vzrůstajícím oxidačním stavem

12 Vlastnosti d-prvků Frostovy diagramy  závislost  G (jednotky nE) redoxního páru X(N)/X(0) na oxidačním čísle

13 Vlastnosti d-prvků Frostovy diagramy - Oxidační a redukční činidla - síla oxidačních a redukčních činidel - termodynamicky stálé produkty redoxních reakcí - disproporcionace a synproporcionace

14 Vlastnosti d-prvků Frostovy diagramy d-prvků - Všechny d prvky (až na Cu) jsou redukční činidla (síla stoupá od Ca k Ni) - ox. stav M III x M II

15 Prvky první přechodné řady - V každé skupině se prvky (např. V, Cr) první řady odlišují od těžších homologů (Nb, Ta, Mo, W) - chemie vodných roztoků je jednodušší - el. konfigurace 3d n 4s 2 až na Cr (3d 5 4s 1 ) a Cu (3d 10 4s 1 ) - od Ti k Mn – nejvyšší mocenství Ti n+, Mn n+ (n = celkového počet d a s elektronů), stabilizace v oxosloučeninách, fluoridech, chloridech. Stabilita klesá od Ti IV k Mn VII (Fe, Co, Ni – obtížné získat vyšší ox. stavy) - v kyslíkatých aniontech ox. stavů IV až VII – atom kovu obklopen tetraedricky x do ox. stavu IV – oktaedrické uspořádaní - s rostoucím ox. číslem jsou oxidy daného prvku kyselejší, halogenidy kovalentnější – snadná hydrolýza - ox. stavy < II – s ligandy typu  kyselin (výjimka Cu)

16 Prvky druhé a třetí přechodné řady - odlišují se od lehčích analogů – Co II – tetraedrické i oktaedrické komplexy x Rh II, Ir II – vzácné a nestálé komplexy, Cr VI – silné oxidační činidlo x Mo VI, W VI – stálé, tvorba polynukleárních oxoaniontů - poloměry – atomy a ionty podobné poloměry – důsledkem lantanidové kontrakce u prvků třetí přechodné řady x výrazně menší poloměry u prvků první přechodné řady - oxidační stavy – vyšší ox. stavy jsou stálejší (PtF 6, RuO 4 u lehčích analogů neexistují) - vodné roztoky – akvoionty nízkých a středních ox. čísel nejsou definovány, tvoří oxo- a haloanionty,


Stáhnout ppt "D – P R V K Y • • prvky se zaplněnými (částečně či úplně) d či f orbitaly Obecné vlastnosti • • všechny jsou kovy • tvoří slitiny navzájem • • mnohé z."

Podobné prezentace


Reklamy Google