Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stálost v roztoku M(H 2 O) n + (n – x) L  M(H 2 O) x L n – x + (n – x) H 2 O. [M(H 2 O) 6 ] [M(H 2 O) 6 ] 5 [M(H 2 O) 5 L] k 1 k 1 = 6 [M(H 2 O) 6 ]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stálost v roztoku M(H 2 O) n + (n – x) L  M(H 2 O) x L n – x + (n – x) H 2 O. [M(H 2 O) 6 ] [M(H 2 O) 6 ] 5 [M(H 2 O) 5 L] k 1 k 1 = 6 [M(H 2 O) 6 ]"— Transkript prezentace:

1 Stálost v roztoku M(H 2 O) n + (n – x) L  M(H 2 O) x L n – x + (n – x) H 2 O. [M(H 2 O) 6 ] [M(H 2 O) 6 ] 5 [M(H 2 O) 5 L] k 1 k 1 = 6 [M(H 2 O) 6 ] · [L] 42 [M(H 2 O) 4 L 2 ] k 2 k 2 = 5 [M(H 2 O) 5 L] · [L] 6 [ML 6 ] k 6 k 6 = [M(H 2 O)L 5 ] · [L] k 1 k 3 k n k 1.... k 3 (k n ) = konsekutivní = konsekutivní konstanty Cu(II) – NH 3 k 1. k 2.... k 6 =  log  k 1. k 2.... k 6 =  log  n [ML n ] k n k n = [ML (n – 1) ] · [L]

2 Distribuční diagram systému Cu 2+ – NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ [Cu(NH 3 ) 3 ] 2+ [Cu(NH 3 ) 2 ] 2+ [CuNH 3 ] 2+ Cu 2+ % Cu 2+ – log [NH 3 ] Koncentrace Cu 2+ je 0,01 M

3 Distribuční diagram systému Cu 2+ – glycin Koncentrace Cu 2+ je 0,01 M, koncentrace glycinu 0,02 M [CuL] – Cu 2+ % Cu 2+ – log [H + ] [CuL 2 ]

4 Oxidačně – redukční stálost 32 1,84 [Co(H 2 O) 6 ] 3+ + e –  [Co(H 2 O) 6 ] 2+ + 1,84 V 32 [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ + e –  [Co(NH 3 ) 6 ] 2+ + 0,10 V 32 [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ + e –  [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ + 0,77 V 32 0,97 [Fe(bipy) 6 ] 3+ + e –  [Fe(bipy) 6 ] 2+ + 0,97 V 3 –4 – [Fe(ox) 3 ] 3 – + e –  [Fe(ox) 3 ] 4 – + 0,02 V 3 –4 – 0,36 [Fe(CN) 6 ] 3 – + e –  [Fe(CN) 6 ] 4 – + 0,36 V

5 Faktory ovlivňující stabilitu komplexů 1) Velikost atomů 4– 24 [Fe(CN) 6 ] 4 – log  6 = 24 3– 31 [Fe(CN) 6 ] 3 – log  6 = 31 Mn 2+ Fe 2+ Co 2+ Ni 2+ Cu 2+ Zn 2+ 91838273617474 Cu 2+ Cu 2+ – náboj na nejmenší povrch. 2) Přechod vysoko – nízko spinové komplexy 2 + 3 + O 2 [Co(NH 3 ) 6 ] 2 +  [Co(NH 3 ) 6 ] 3 +

6 Faktory ovlivňující stabilitu komplexů 3) Charakter kovu a)tvrdé a) tvrdé kyseliny – Mg 2+, Mn 2+, Fe 2+ elektrostatické působení I, F, O, N. b)měkké b) měkké kyseliny – Pt 2+, Pd 2+, Rh 3+ P, S, Cl, As, CO, CN – 4) Chelátový efekt 4) Chelátový efekt en. Glycin H 2 N – CH 2 – COOH

7 Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin 1) Substituce [Cu(H 2 O) 6 ] 3+ + 4 NH 3  [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ + 6 H 2 O [Ni(H 2 O) 6 ] 2+ + 4 py  [Nipy 4 ] 2+ [PtCl 4 ] 2– + en  [Pt(en)Cl 2 ] + 2 Cl – 2) Přímá reakce NiCl 2 + 6 NH 3  [Ni(NH 3 ) 6 ]Cl 2. 3) Tepelný rozklad 3) Tepelný rozklad 520 K [Co(NH 3 ) 5 H 2 O](NO 3 ) 3  [Co(NH 3 ) 5 NO 3 ](NO 3 ) 2 + H 2 O [Pt(NH 3 ) 4 ]Cl 2  [Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 ] + 2 NH 3

8 Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin 4) Redukce, oxidace Cr 2+ / Cr 3+ Co 2+ / Co 3+. 5) Reakce – mimo koordinační sféru Na 3 [Co(NO 2 ) 3 ] + 3 KCl  K 3 [Co(NO 2 ) 6 ] + 3 NaCl 6) Templátová syntéza

9 Mechanismus reakcí v koordinační sféře Substituce S N ; S E S N [M L n ] + Y  [M L n –1 Y] + L S N S E [M L] + M  [M L n ] + M S E. S N 1 S N 1 [M L n ]  [M L n –1 ] + L [M L n –1 ] + Y  [M L n –1 Y] S N 2 S N 2 [M L n ] + Y  [M L n Y] [M L n Y]  [M L n –1 Y] + L. [Co(NH 3 ) 5 (H 2 O)] 3+ + Cl –  [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2+ + H 2 O Vliv elektronové konfigurace na rychlost reakce 368 konfigurace d 3, d 6, d 8 (planární)

10 Koordinace karbonylu na centrální atom.  Vznik  -vazby (vlevo nahoře) Karbonyly C  O 18 pravidlo 18 Ni(CO) 4 a zpětná donace  * do protivazebného  * orbitalu CO (vpravo) prázdný plný M C O prázdnýplný C O M

11 Karbonyly – tvary molekul tetraedr tetrakarbonyl niklu oktaedr hexakarbonyl chromu trigonální bipyramida pentakarbonyl železa

12 Karbonyly – tvary molekul oktaedry oktaedry sdílející vrcholy dimerní pentakarbonyl manganu asymetrické uspořádání  dimerní tetrakarbonyl kobaltu přibližně oktaedrické uspořádání okolo každého atomu Fe enneakarbonyl železa

13  - donory Zeisseho sůl CH 2 = CH 2 trichloro -  2 -ethylen platnatan(–1) draselný

14 Katalytické procesy ReaktantyProdukty Průběh reakce aNe (a) Nekatalyzovaná b Katalyzovaná (b) Katalyzovaná reakce reakce

15 Příklady katalytických procesů migrace vodíkového atomu

16 Příklady katalytických procesů Wilkinsonův katalyzátor

17 Příklady katalytických procesů Monsanto proces Monsanto proces: syntéza kyseliny octové

18 Příklady katalytických procesů hydroformylace katalyzovaná karbonylem kobaltu

19 Příklady katalytických procesů Wackerův proces Wackerův proces: výroba acetaldehydu oxidací alkenů

20 Příklady katalytických procesů Polymerace ethylenu Polymerace ethylenu: Cosse-Arlmanův mechanismus


Stáhnout ppt "Stálost v roztoku M(H 2 O) n + (n – x) L  M(H 2 O) x L n – x + (n – x) H 2 O. [M(H 2 O) 6 ] [M(H 2 O) 6 ] 5 [M(H 2 O) 5 L] k 1 k 1 = 6 [M(H 2 O) 6 ]"

Podobné prezentace


Reklamy Google