Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stálost v roztoku [M(H2O)6] [MLn] [ML(n – 1) ] · [L] k k3 (kn) =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stálost v roztoku [M(H2O)6] [MLn] [ML(n – 1) ] · [L] k k3 (kn) ="— Transkript prezentace:

1 Stálost v roztoku [M(H2O)6] [MLn] [ML(n – 1) ] · [L] k1 .... k3 (kn) =
M(H2O)n + (n – x) L  M(H2O)x Ln – x + (n – x) H2O . [M(H2O)6] [MLn] kn = [ML(n – 1) ] · [L] [M(H2O)5L] k1 = [M(H2O)6] · [L] k k3 (kn) = = konsekutivní konstanty Cu(II) – NH3 k1 . k k6 =  log  [M(H2O)4L2] k2 = [M(H2O)5L] · [L] [ML6] k6 = [M(H2O)L5] · [L]

2 Distribuční diagram systému Cu2+ – NH3
– log [NH3] Koncentrace Cu2+ je 0,01 M

3 Distribuční diagram systému Cu2+ – glycin
[CuL]– Cu2+ % Cu2+ – log [H+] [CuL2] Koncentrace Cu2+ je 0,01 M, koncentrace glycinu 0,02 M

4 Oxidačně – redukční stálost
[Fe(H2O)6] e–  [Fe(H2O)6] ,77 V [Fe(bipy)6] e–  [Fe(bipy)6]2+ + 0,97 V [Fe(ox)3]3 – + e–  [Fe(ox)3]4 – + 0,02 V [Fe(CN)6]3 – + e–  [Fe(CN)6]4 – + 0,36 V [Co(H2O)6] e–  [Co(H2O)6]2+ + 1,84 V [Co(NH3)6] e–  [Co(NH3)6]2+ + 0,10 V

5 Faktory ovlivňující stabilitu komplexů
1) Velikost atomů [Fe(CN)6 ] 4 – log 6 = 24 [Fe(CN)6 ] 3 – log 6 = 31 Mn2+ Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ 91 83 82 73 61 74 Cu2+ – náboj na nejmenší povrch . 2) Přechod vysoko – nízko spinové komplexy O [Co(NH3)6 ] 2+  [Co(NH3)6 ] 3+

6 Faktory ovlivňující stabilitu komplexů
3) Charakter kovu a) tvrdé kyseliny – Mg2+ , Mn2+ , Fe2+ elektrostatické působení I, F, O, N . b) měkké kyseliny – Pt2+ , Pd2+ , Rh3+ P , S , Cl , As , CO , CN– 4) Chelátový efekt en . Glycin H2N – CH2 – COOH

7 Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin
1) Substituce [Cu(H2O)6] NH3  [Cu(NH3)4] H2O [Ni(H2O)6] py  [Nipy4]2+ [PtCl4]2– + en  [Pt(en)Cl2] Cl– 2) Přímá reakce NiCl NH3  [Ni(NH3)6]Cl2 . 3) Tepelný rozklad 520 K [Co(NH3)5H2O](NO3)3  [Co(NH3)5NO3](NO3)2 + H2O [Pt(NH3)4]Cl2  [Pt(NH3)2Cl2] NH3

8 Příprava a reaktivita koordinačních sloučenin
4) Redukce, oxidace Cr2+ / Cr3+ Co2+ / Co3+ . 5) Reakce – mimo koordinační sféru Na3[Co(NO2)3] KCl  K3[Co(NO2)6] NaCl 6) Templátová syntéza

9 Mechanismus reakcí v koordinační sféře
Substituce SN ; SE [M Ln ] + Y  [M Ln –1 Y] + L SN [M L] + M  [M Ln] + M SE . SN1 [M Ln ]  [M Ln –1 ] + L [M Ln –1] + Y  [M Ln –1 Y] SN2 [M Ln ] + Y  [M Ln Y] [M Ln Y]  [M Ln –1 Y] + L [Co(NH3)5(H2O)] Cl–  [Co(NH3)5Cl] H2O Vliv elektronové konfigurace na rychlost reakce konfigurace d3 , d6 , d8 (planární)

10 Koordinace karbonylu na centrální atom.
Karbonyly C  O prázdný plný M C O pravidlo 18 Ni(CO)4 prázdný plný C O M Koordinace karbonylu na centrální atom. Vznik -vazby (vlevo nahoře) a zpětná donace do protivazebného * orbitalu CO (vpravo)

11 Karbonyly – tvary molekul
tetraedr tetrakarbonyl niklu trigonální bipyramida pentakarbonyl železa oktaedr hexakarbonyl chromu

12 Karbonyly – tvary molekul
přibližně oktaedrické uspořádání okolo každého atomu Fe enneakarbonyl železa oktaedry sdílející vrcholy dimerní pentakarbonyl manganu asymetrické uspořádání  dimerní tetrakarbonyl kobaltu

13 trichloro -2-ethylen platnatan(–1) draselný
 - donory CH2 = CH2 Zeisseho sůl trichloro -2-ethylen platnatan(–1) draselný

14 Katalytické procesy (a) Nekatalyzovaná (b) Katalyzovaná
Reaktanty Produkty Průběh reakce (a) Nekatalyzovaná (b) Katalyzovaná reakce

15 Příklady katalytických procesů
migrace vodíkového atomu

16 Příklady katalytických procesů
Wilkinsonův katalyzátor

17 Příklady katalytických procesů
Monsanto proces: syntéza kyseliny octové

18 Příklady katalytických procesů
hydroformylace katalyzovaná karbonylem kobaltu

19 Příklady katalytických procesů
Wackerův proces: výroba acetaldehydu oxidací alkenů

20 Příklady katalytických procesů
Polymerace ethylenu: Cosse-Arlmanův mechanismus


Stáhnout ppt "Stálost v roztoku [M(H2O)6] [MLn] [ML(n – 1) ] · [L] k k3 (kn) ="

Podobné prezentace


Reklamy Google