Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace chemických reakcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace chemických reakcí"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace chemických reakcí

2 Chemické reakce Výchozí látky → produkty
V organické chemii rozlišujeme tzv. substráty a činidla Substrát = látka podléhající změnám (o které nám jde) Činidlo = látka reagující s různými substráty stejným způsobem, iniciují průběh reakce

3 Dělení chemických reakcí
1) Dle štěpení vazeb - a) homolytické - b) heterolytické 2) Dle charakteru přeměn na substrátu - a) substituční reakce - b) eliminační reakce - c) adiční reakce - d) molekulový přesmyk

4 1) Reakce dle štěpení vazeb
a) Homolytické reakce Homolytická činidla (radikálová) Při homolytických reakcích dochází k tomu, že každý z atomů spojených chemickou vazbou si ponechá jeden elektron → vznik radikálů Př.: A - B → A B

5 1) Reakce dle štěpení vazeb
b) Heterolytické reakce Při heterolytických reakcích dochází k tomu, že vazebný elektronový pár zůstává u jednoho z vazebných partnerů → vznik iontů Př.: A - B → A+ + B- Heterolytická činidla (iontová) – vyvolávají heterolýzu (iontové štěpení) Elektrofilní Nukleofilní

6 Elektrofilní činidla Částice s kladným nábojem (symbol E+ )
Napadají místa v molekule, kde je přebytek elektronů- naakumulován záporný náboj Mají charakter příjemce (akceptoru) elektronů H+, H3O+, NO2+, atd.

7 Nukleofilní činidla Záporně nabité částice či částice s nevazebným elektronovým párem Symbol Nu- Jsou donory elektronů I-, OH-, NH3, H2O

8 2) Reakce dle přeměn na substrátu
a) Substituční reakce Reakce, při kterých dochází k výměně atomů či funkční skupiny mezi reaktanty Celkový počet částic se v průběhu reakce nemění

9 2) Reakce dle přeměn na substrátu
a) Substituční reakce Reakce, při kterých dochází k výměně atomů či funkční skupiny mezi reaktanty Celkový počet částic se v průběhu reakce nemění Př.: A + C-X → X + C-A

10 2) Reakce dle přeměn na substrátu
b) Eliminační reakce Patří mezi rozkladné reakce Při těchto reakcích dochází ke vzniku násobné vazby v molekule substrátu (nebo se násobnost vazby zvyšuje)

11 2) Reakce dle přeměn na substrátu
b) Eliminační reakce Patří mezi rozkladné reakce Při těchto reakcích dochází ke vzniku násobné vazby v molekule substrátu (nebo se násobnost vazby zvyšuje) Př.: C-C → C=C XY X Y

12 2) Reakce dle přeměn na substrátu
c) Adiční reakce: Patří mezi skladné reakce Dochází k nim pouze u sloučenin s násobnými vazbami Reakce, při kterých dochází ke snižování násobnosti vazby

13 2) Reakce dle přeměn na substrátu
c) Adiční reakce: Patří mezi skladné reakce Dochází k nim pouze u sloučenin s násobnými vazbami Reakce, při kterých dochází ke snižování násobnosti vazby Př.: C=C + AB → -C-C- A B

14 2) Reakce dle přeměn na substrátu
d) Molekulový přesmyk: Při těchto reakcích dochází k přesunu atomů z jednoho místa molekuly na jiné Podílí se na stabilizaci molekul

15 2) Reakce dle přeměn na substrátu
d) Molekulový přesmyk: Při těchto reakcích dochází k přesunu atomů z jednoho místa molekuly na jiné Podílí se na stabilizaci molekul Př. C-C-C → C-C-C A A

16 Třídění reakcí dle redoxního hlediska
Oxidace - charakter oxygenace, dehydrogenace Redukce - charakter deoxygenace, hydrogenace

17 Třídění reakcí dle redoxního hlediska
-II -III redukce

18 Třídění reakcí dle redoxního hlediska
oxidace

19 Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku
Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 5, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12, ,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

20 Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku
Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 5, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12, ,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

21 Úkol 1: Zopakuj si vlastnosti uhlíku
Řešení: molární hmotnost protonové číslo elektronegativita 2, IV.A 6, 6, 6 CO, CO2 12,011 6C 2,5 Carboneum Uhlik Co představují číselné hodnoty 12, ,5 Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0, e- Napiš vzorce oxidů uhlíku

22 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

23 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

24 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

25 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

26 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

27 Úkol 2: Ke každému uhlíku doplň přesný počet vodíků
1. C ≡ C 2. C - C - C - C 3. C ≡ C - C 4. C - C = C - C 5. C = C - C = C Řešení: 1. CH ≡ CH 2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3 3. CH ≡ C - CH3 4. CH3 - CH = CH - CH3 5. CH2 = CH - CH = CH2

28 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

29 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

30 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

31 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

32 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2

33 Úkol 3: Doplň vazby mezi atomy uhlíku
CH3 CH3 CH C CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 C C CH3 Řešení: CH3 - CH3 CH ≡ C - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 CH2 = CH2 CH3 - C ≡ C - CH3


Stáhnout ppt "Klasifikace chemických reakcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google