Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÉ REAKCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÉ REAKCE."— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÉ REAKCE

2 = děj, při kterém zanikají některé / všechny vazby mezi atomy v molekulách výchozích látek a vytvářejí se vazby nové, čímž vznikají molekuly produktů reakce vyjádření chem. reakce - rovnice - se nezapisuje slovně,ale pomocí vzorců, jsou mezinárodně srozumitelné 2 podmínky: podmínka zachování druhu atomů podmínka zachování počtu atomů určitého druhu (počet atomů na levé straně se musí rovnat počtu atomů téhož prvku na pravé straně) 2Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2

3 Dělení reakcí: 1) podle počtu fází
a) reakce homogenní (všechny reakční složky jsou v jedné fázi) CO + O2→ CO2 b) reakce heterogenní Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 zvláštním typem jsou reakce srážecí BaCl2 + H2SO4 → BaSO HCl

4 K čemu se vztahují obrázky?
ZnCl2 - BaSO4 - CO

5 2) podle vnějších změn při reakci a) syntéza – z jednodušších látek vznikají látky složitější NH3 + HCl → NH4Cl , adiční reakce v organice b) rozkladné - složitější látky se štěpí na látky jednodušší, opak syntézy CaCO3 → CaO + CO2 při 1200°C c) substituční – vytěsňovací CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu d) podvojná záměna – složením dvou substitučních reakcí (neutralizace) NaOH + HCl → NaCl + H2O

6 CuSO4 - NH4Cl - CaCO3 - FeSO4

7 3) podle reagujících částic a) reakce molekulové SO2 + O2 → 2 SO b) reakce iontové – ve zkrácených zápisech se neuvádí ty ionty, které se neúčastní reakce Cu2+ (aq) + Fe (s) → Fe2+ (aq) + Cu (s)

8 4) podle přenášených částic a) reakce oxidačně – redukční (redoxní) – dochází k přenosu elektronů, mění se oxidační čísla HCl + Zn → ZnCl2 + H2 b) reakce acidobazické – dochází k přenosu protonů H NH3 + H2O → NH4+ + OH- c) reakce koordinační (komplexotvorné) – přenos nebo rozdělení celých skupin atomů, vznik komplexních sloučenin CuSO4 + 4 H2O → [Cu(H2O)4]SO4

9 5) podle reakční kinetiky a) reakce izolované – probíhají v soustavě samy b) reakce simultánní – v soustavě probíhá současně několik různých reakcí reakce zvratné musíme je předpokládat u všech reakcí, které po čase dospějí do rovnovážného stavu H2 + I2 ↔ 2 HI reakce následné – produkt reakce je výchozí látkou reakce následující (př. různé řetězové reakce)

10 6) podle tepelné bilance a) reakce exotermní (uvolňuje se teplo, př
6) podle tepelné bilance a) reakce exotermní (uvolňuje se teplo, př. hoření) b) reakce endotermní (teplo se spotřebovává, př. rozklad vápence)

11 RYCHLOST CHEM. REAKCE - důležitá při výrobě chemikálií (většinou snaha o co největší rychlost, ale někdy se snažíme snížit rychlost chem. reakcí s nežádoucími účinky – např. koroze kovů)

12 Faktory ovlivňující rychlost chem
Faktory ovlivňující rychlost chem. reakcí: a) koncentrace výchozích látek b) teplota c) katalyzátory (látky, které umožňují průběh chem. reakce, ale samy se nemění) pozitivní – zvyšují rychlost negativní (inhibitory) – snižují rychlost (antidetonační přísady v benzínu – tetraethylolovo) v živých organismech biokatalyzátory (vitamíny, hormony, enzymy) d) velikost povrchu a jemnost rozptýlení (granulovaný a práškový zinek)

13 Význam chemické rovnice:
1) specifikuje výchozí látky a produkty 2) vyjadřuje počet molekul, látková množství či hmotnosti reagujících látek - podíl stechiometrických koeficientů (čísel před vzorci) je možné chápat jako podíl látk. množství, ve kterých látky reagují V praxi: umět vypočítat hmotnosti produktů, které vznikají ze známé hmotnosti výchozích látek a obráceně. Z ekon. hlediska je důležité, aby reakce proběhly beze zbytku. N2 + 3 H2 → 2 NH3 1 mol : 3 moly → 2 moly

14 použité obrázky byly stažené z internetu


Stáhnout ppt "CHEMICKÉ REAKCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google