Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reakční rychlost Rychlost chemické reakce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reakční rychlost Rychlost chemické reakce"— Transkript prezentace:

1 Reakční rychlost Rychlost chemické reakce
1.ročník technické lyceum

2 K čemu se hodí? znalost této veličiny je velmi důležitá v mnoha oblastech chemie, např. v chemickém inženýrství reakční rychlost studuje chemická kinetika, což je obor fyzikální chemie

3 Které faktory ovlivňují rychlost reakce?
koncentrace teplota tlak katalyzátor světlo

4 Co je to reakční rychlost?
aA + bB ↔ cC + dD množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne (v molech nebo jednotkách hmotnosti) v jednotce objemu za jednotku času vlastními slovy??

5 Jak se dá definovat reakční rychlost?
aA + bB ↔ cC + dD reakce přímá /zpětná časový úbytek molární koncentrace některého z reaktantů nebo přírůstek molární koncentrace libovolného produktu dělený jeho stechiometrickými koeficienty v= ∆[C] c. ∆t

6 Obecná platnost aA + bB ↔ cC + dD v= - ∆[A] = - ∆[B] = ∆[C] = ∆[D]
a.∆t b.∆t c.∆t d.∆t dochází k úbytku výchozích látek a zároveň k nárůstu koncentrace produktů

7 Vliv koncentrace rychlost reakce je funkcí okamžitých koncentrací reaktantů v1…rychlost reakce probíhající zleva doprava v2…rychlost reakce probíhající zprava doleva aA + bB ↔ cC + dD v1=k1. [A]a.[B]b v2=k2. [C]c.[D]d

8 Vliv koncentrace v1=k1. [A]a.[B]b v2=k2. [C]c.[D]d
[A],[B], [C],[D]…..okamžité molární koncentrace látek A,B,C,D k1, k2…rychlostní konstanty, závislé na teplotě a typu reakční soustavy

9 Vliv koncentrace ubývá výchozích látek, přibývá produktů → reakce se zpomaluje až zcela ustane graf.viz tabule ustanovení tzv. dynamické rovnováhy, kdy se rychlosti obou reakcí vyrovnají po dosažení rovnováhy se koncentrace látek A,B,C,D v systému nemění, ale obě reakce běží dál

10 Vliv koncentrace jestliže zreaguje určitý počet molekul látek
A a B za vzniku produktů C a D, musí zreagovat takové množství molekul C aD, aby se obnovil původní počet molekul látek A a B

11 Dynamická rovnováha v1=v2 k1. [A]a.[B]b =k2. [C]c.[D]d
k1 = [C]c.[D]d = K k2 [A]a.[B]b K….rovnovážná konstanta reakce př. vznik amoniaku

12 Vliv teploty na reakční rychlost
kde v běžném životě urychluje teplota reakci? zahřátím reakční směsi dodáme do systému energii → zvýšení rychlosti reakce experimentálně zjištěno (van´t Hoff) → zvýšení teploty výchozích látek o 10oC má za následek 2-10x zvýšení rychlost reakce rychleji se ustanoví tzv.reakční rovnováha

13 Vliv katalyzátorů řada chemických má vysokou Ea → realizace je velmi obtížná přítomnost katalyzátoru Ea snižují (vedou reakci energeticky méně náročnou cestou) nespotřebovávají se, neposouvají dynamickou rovnováhu, nemění složení systému

14 Typy katalyzátorů reaktanty s katalyzátorem ve stejné fázi a tvoří spolu homogenní směs = katalýza homogenní heterogenní katalýza = reaktanty a katalyzátor v různé fázi katalyzátor většinou pevná látka, zatímco reaktanty mají skupenství kapalné nebo plynné reakce probíhá na povrchu katalyzátoru → označení kontaktní katalýza

15 Typy katalyzátorů pozitivních katalyzátory = urychlují průběh chemických reakcí negativní katalyzátory = výrazně zvyšují aktivační energii systému, zpomalují průběh reakce inhibitory zpomalování nežádoucích chemických reakcí nebo reakcí, které bez jejich přítomnosti probíhají velmi prudce (výbuch) enzymy (trypsin, protrombin, ptyalin…)


Stáhnout ppt "Reakční rychlost Rychlost chemické reakce"

Podobné prezentace


Reklamy Google