Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE. obecná reakce reaktantyprodukty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE. obecná reakce reaktantyprodukty."— Transkript prezentace:

1 PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

2 obecná reakce reaktantyprodukty

3 rychlost reakce • úbytek koncentrace reaktantů • přírůstek koncentrace produktů za jednotku času

4 rychlost reakce v 1 – rychlost reakce přímé v 2 – rychlost reakce zpětné v 1 = k 1. [A] a. [B] b v 2 = k 2. [C] c. [D] d k 1, k 2 – rychlostní konstanty

5 dynamická rovnováha v průběhu reakce • ubývá reaktantů, zpočátku velká v 1 se zmenšuje • přibývá produktů, zpočátku nulová v 2 se zvětšuje dynamická rovnováha • rychlosti přímé a zpětné reakce se vyrovnají v 1 = v 2 • reakce stále probíhají • koncentrace látek A, B, C, D se již nemění → rovnovážné koncentrace, píše se v []

6 dynamická rovnováha v 1 = v 2 k 1. [A] a. [B] b = k 2. [C] c. [D] d K je rovnovážná konstanta – charakteristika pro každou reakci, závislá na teplotě

7 Guldberg – Waageův zákon: Součin rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty dělen součinem rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty je konstantní, roven K.

8 princip akce a reakce (též Le Chatelierův princip): Soustava se snaží minimalizovat změnu způsobenou zvenčí.

9 příklady Tepelně zabarvené reakce • Při exotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu produktů • Při exotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu reaktantů • Při endotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu reaktantů • Při endotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu produktů

10 příklady Reakce se změnou tlaku N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) • Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k vyššímu počtu molů) • Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k nižšímu počtu molů) • Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k vyššímu počtu molů) • Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k nižšímu počtu molů)

11 příklady Reakce se změnou koncentrace • Při reakci, při které se odebírají produkty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem) • Při reakci, při které se přidávají reaktanty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním)

12 VLIV NA PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

13 koncentrace  odebírání produktů posunuje rovnováhu na stranu …………………. (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem)  přidávání reaktantů posunuje rovnováhu na stranu …………………. (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním) produktů

14 teplota • …. závisí na T → zvýšená teplota …………….. rychlost reakce zvýšená T → ……………….. pohyb částic → ……………. pravděpodobnost srážek zvyšuje rychlejší větší K

15 tlak • ovlivňuje pouze ty reakce, kde se ………………… látek • např. N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) mění objem

16 homogenita a velikost částic • čím menší částice látky (větší povrch), tím je reakce …………………. rychlejší

17 katalyzátor  látka, která do reakce vstupuje, účastní se jí, vystupuje …………………….., ………………………… se  snižuje E A a tím …………… čas, za který se ustaví rovnováha → ………………… reakci A + B → AB nebo A + B + K → AK + B → AB + K E A komplexu AK je ………. než E A látky AB nezměněnanespotřebovává zkracuje zrychluje menší

18 katalyzátor  celkové reakční teplo reakce se při použití katalyzátoru ……………… (jen se jde jinou cestou, viz 2. termochemický z.)  katalyzátor ………………………. rovnováhu nemění neposunuje

19 katalýza homogenní • katalyzátor a reaktanty tvoří …………………………. (homogenní) směs, mají ………….. skupenství stejnorodou stejné

20 katalýza heterogenní (též kontaktní)  katalyzátor a reaktant jsou v ……………… skupenstvích  obvykle je katalyzátor ……………………… – ………, zachycuje reagující částice na svém ……………., umožňuje vhodnou ……………………………. pro reakci N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) na povrchu železa různých pevná látkakov povrchu orientaci (natočení)

21 inhibice  negativní katalýza – ……………………….. reakce  inhibitor  ………………………. nežádoucích nebo příliš rychlých a výbušných reakcí (zpomalovače hoření v materiálech) zpomalení


Stáhnout ppt "PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE. obecná reakce reaktantyprodukty."

Podobné prezentace


Reklamy Google