Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE"— Transkript prezentace:

1 PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

2 obecná reakce reaktanty produkty

3 rychlost reakce úbytek koncentrace reaktantů
přírůstek koncentrace produktů za jednotku času

4 rychlost reakce v1 = k1 . [A]a . [B]b v2 = k2 . [C]c . [D]d
v1 – rychlost reakce přímé v2 – rychlost reakce zpětné v1 = k1 . [A]a . [B]b v2 = k2 . [C]c . [D]d k1, k2 – rychlostní konstanty

5 dynamická rovnováha v průběhu reakce
ubývá reaktantů, zpočátku velká v1 se zmenšuje přibývá produktů, zpočátku nulová v2 se zvětšuje dynamická rovnováha rychlosti přímé a zpětné reakce se vyrovnají v1 = v2 reakce stále probíhají koncentrace látek A, B, C, D se již nemění → rovnovážné koncentrace, píše se v []

6 dynamická rovnováha v1 = v2 k1 . [A]a . [B]b = k2 . [C]c . [D]d K je rovnovážná konstanta – charakteristika pro každou reakci, závislá na teplotě

7 Guldberg – Waageův zákon:
Součin rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty dělen součinem rovnovážných koncentrací produktů umocněných na příslušné stechiometrické koeficienty je konstantní, roven K.

8 princip akce a reakce (též Le Chatelierův princip):
Soustava se snaží minimalizovat změnu způsobenou zvenčí.

9 příklady Tepelně zabarvené reakce
Při exotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu produktů Při exotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu reaktantů Při endotermní reakci se rovnováha v případě ochlazení posune na stranu reaktantů Při endotermní reakci se rovnováha v případě zahřátí posune na stranu produktů

10 příklady Reakce se změnou tlaku N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g)
Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)  Při reakci při které se snižuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k nižšímu počtu molů)  Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě snížení tlaku posune rovnováha na stranu produktů (tj. směrem k vyššímu počtu molů)  Při reakci při které se zvyšuje počet molů se v případě zvýšení tlaku posune rovnováha na stranu reaktantů (tj. směrem k nižšímu počtu molů) 

11 příklady Reakce se změnou koncentrace
Při reakci, při které se odebírají produkty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem)  Při reakci, při které se přidávají reaktanty se posunuje rovnováha na stranu produktů (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním)

12 VLIV NA PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

13 koncentrace odebírání produktů posunuje rovnováhu na stranu ………………….
(tj. nahrazuje se koncentrace produktů snižovaná odběrem) přidávání reaktantů posunuje rovnováhu na stranu …………………. (tj. snižuje se koncentrace reaktantů zvyšovaná přidáváním) produktů produktů

14 teplota K …. závisí na T → zvýšená teplota …………….. rychlost reakce
→ ……………….. pohyb částic → ……………. pravděpodobnost srážek zvyšuje rychlejší větší

15 tlak mění objem ovlivňuje pouze ty reakce, kde se ………………… látek
např. N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g)

16 homogenita a velikost částic
čím menší částice látky (větší povrch), tím je reakce …………………. rychlejší

17 katalyzátor látka, která do reakce vstupuje, účastní se jí, vystupuje …………………….., ………………………… se snižuje EA a tím …………… čas, za který se ustaví rovnováha → ………………… reakci A + B → AB nebo A + B + K → AK + B → AB + K EA komplexu AK je ………. než EA látky AB nezměněna nespotřebovává zkracuje zrychluje menší

18 katalyzátor celkové reakční teplo reakce se při použití katalyzátoru ……………… (jen se jde jinou cestou, viz 2. termochemický z.) katalyzátor ………………………. rovnováhu nemění neposunuje

19 katalýza homogenní stejnorodou
katalyzátor a reaktanty tvoří …………………………. (homogenní) směs, mají ………….. skupenství stejné

20 katalýza heterogenní (též kontaktní)
různých katalyzátor a reaktant jsou v ……………… skupenstvích obvykle je katalyzátor ……………………… – ………, zachycuje reagující částice na svém ……………., umožňuje vhodnou ……………………………. pro reakci N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3 (g) na povrchu železa pevná látka kov povrchu orientaci (natočení)

21 inhibice zpomalení negativní katalýza – ……………………….. reakce inhibitor
………………………. nežádoucích nebo příliš rychlých a výbušných reakcí (zpomalovače hoření v materiálech) zpomalení


Stáhnout ppt "PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google