Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REAKČNÍ KINETIKA Zkoumá rychlost reakce a faktory, které reakci ovlivňují CHEMICKÁ REAKCE výchozí látky zanikají reakční produkty vznikají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REAKČNÍ KINETIKA Zkoumá rychlost reakce a faktory, které reakci ovlivňují CHEMICKÁ REAKCE výchozí látky zanikají reakční produkty vznikají."— Transkript prezentace:

1

2 REAKČNÍ KINETIKA Zkoumá rychlost reakce a faktory, které reakci ovlivňují CHEMICKÁ REAKCE výchozí látky zanikají reakční produkty vznikají

3 Typy reakcí z hlediska reakční kinetiky REAKCE IZOLOVANÉ REAKCE IZOLOVANÉ REAKCE SIMULTÁNNÍ REAKCE SIMULTÁNNÍ

4 Teorie reakční kinetiky 1) Srážková teorie 2) Teorie aktivovaného komplexu

5 Teorie reakční kinetiky 1) SRÁŽKOVÁ TEORIE podmínka reakce: efektivní srážka podmínka reakce: efektivní srážka a) vhodná prostorová orientace a) vhodná prostorová orientace b) dostatečná kinetická energie b) dostatečná kinetická energie AKTIVAČNÍ ENERGIE = minimální E,kterou částice musí mít, aby došlo k účinné srážce AKTIVAČNÍ ENERGIE = minimální E,kterou částice musí mít, aby došlo k účinné srážce aktivní molekuly neaktivní molekuly

6 Teorie reakční kinetiky 2) TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU Při postupném přibližování molekul se současně oslabují původní vazby v molekulách VL (E se spotřebovává) a začínají se vytvářet vazby nové mezi atomy různých molekul (E se uvolňuje) Při postupném přibližování molekul se současně oslabují původní vazby v molekulách VL (E se spotřebovává) a začínají se vytvářet vazby nové mezi atomy různých molekul (E se uvolňuje)

7 H 2 + I 2 2 HI H 2 + I 2 2 HI aktivovaný komplex aktivovaný komplex H H H H I I I I Teorie reakční kinetiky H2I2* H2I2* H2I2* H2I2*

8 H 2 + I 2 2 HI H 2 + I 2 2 HI aktivovaný komplex aktivovaný komplex H H H H I I I I Teorie reakční kinetiky H2I2* H2I2* H2I2* H2I2*

9 HI H 2 + I 2 2 HI H 2 + I 2 2 HI aktivovaný komplex aktivovaný komplex Teorie reakční kinetiky H2I2* H2I2* H2I2* H2I2*

10 TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU

11 Základní pojmy reakční kinetiky REAKČNÍ RYCHLOST REAKČNÍ RYCHLOST změna koncentrace za časovou jednotku změna koncentrace za časovou jednotku výchozí látky reakční produkty výchozí látky reakční produkty výchozí látky: v= - výchozí látky: v= - reakční produkty: v= + reakční produkty: v= + a Δt ΔC VL ΔC RP c Δt

12 aA + bB cC + dD aA + bB cC + dD -ΔC A - ΔC B ΔC C ΔC D -ΔC A - ΔC B ΔC C ΔC D a Δt b Δtc Δtd Δt ===

13 Základní pojmy reakční kinetiky REAKČNÍ ŘÁD REAKČNÍ ŘÁD - pro každou výchozí látku - pro každou výchozí látku - u jednoduchých izolovaných reakcí je roven součtu stechiometrických koeficientů - u jednoduchých izolovaných reakcí je roven součtu stechiometrických koeficientů REAKČNÍ MECHANISMUS REAKČNÍ MECHANISMUS - sled elementárních reakčních kroků, ze kterých se skládá chemická reakce - sled elementárních reakčních kroků, ze kterých se skládá chemická reakce

14 Faktory ovlivňující reakční rychlost: 1) 1) Vliv teploty 2) 2) Vliv katalyzátorů 3) 3) Vliv koncentrace

15 1) Vliv teploty teplota je hlavní faktor určující rychlost reakce; čím vyšší teplota, tím větší rychlost reakce vyplývá ze srážkové teorie vyplývá ze srážkové teorie

16 1) Vliv teploty Arrheniova rovnice: k = A e s rostoucí teplotou roste k orientační pravidlo: van't Hoffovo pravidlo orientační pravidlo: van't Hoffovo pravidlo Zvýšením teploty o 10°C za konstantní směsi se rychlost reakce ZVÝŠÍ 2-4krát E A RT

17 2) Vliv katalyzátorů Snižují aktivační energii = pozitivní katalyzátory Zvyšují aktivační energii = negativní katalyzátory (inhibitory) Př.: Pt, Ni, MnO 2, V 2 O 5, enzymy

18 3) Vliv koncentrace Rychlost reakce je přímo úměrná součinu okamžitých koncentrací výchozích látek. A + B C + D A + B C + D Kinetická rovnice v= k [A] α [B] β Kinetická rovnice v= k [A] α [B] β k.......... rychlostní konstanta její hodnota závisí na teplotě její hodnota závisí na teplotě α, β...... dílčí reakční řády

19 4 PH 3 P 4 + 6H 2 v= k [PH 3 ] CH 3 CHO CH 4 + CO v= k [CH 3 CHO] 3/2 v= k [CH 3 CHO] 3/2 NH 4 CNO CO(NH 2 ) 2 v= k [NH 4 CNO] 2 REAKCE SIMULTÁNNÍ

20 Kinetické rovnice IZOLOVANÁ REAKCE 1. ŘÁDU IZOLOVANÁ REAKCE 1. ŘÁDU CH 3 -O-CH 3 CH 4 + H 2 + CO CH 3 -O-CH 3 CH 4 + H 2 + CO v= k [CH 3 -O-CH 3 ] v= k [CH 3 -O-CH 3 ] IZOLOVANÁ REAKCE 2. ŘÁDU IZOLOVANÁ REAKCE 2. ŘÁDU 2 NO 2 NO 3 + NO 2 NO 2 NO 3 + NO v = k [NO 2 ] 2 v = k [NO 2 ] 2 C + O 2 CO 2 C + O 2 CO 2 v = k [C][O 2 ] v = k [C][O 2 ]

21 Guldberg – Waagův zákon v 1 …… výchozí látky v 2 …… reakční produkty v 1 =v 2 ……. dynamická rovnováha rovnováha

22 Guldberg – Waagův zákon aA + bB cC + dD v = k [A] α [B] β v = k [A] α [B] β v 1 =v 2 v 1 =v 2 k 1 [A] α [B] β = k 2 [C] γ [D] δ k 1 [A] α [B] β = k 2 [C] γ [D] δ K = = v1v1 v2v2 k2k2 k1k1 [C][D][C]c [D]d[C][D][C]c [D]d [A][B] [A] a [B] b Chemická rovnováha

23 Stav soustavy, v němž se nemění její složení, i když v ní neustále probíhají chemické děje. (Účinky těchto dějů se stále navzájem ruší) Stav soustavy, v němž se nemění její složení, i když v ní neustále probíhají chemické děje. (Účinky těchto dějů se stále navzájem ruší)

24 Ovlivnění chemické rovnováhy 1) Koncentrace 2) Tlak 3) Teplota

25 Ovlivnění chemické rovnováhy Le Chatelier- Brownův princip - změníme-li jednu z podmínek chemické rovnice, vyvoláme děj, který se snaží opět rovnovážný stav vytvořit


Stáhnout ppt "REAKČNÍ KINETIKA Zkoumá rychlost reakce a faktory, které reakci ovlivňují CHEMICKÁ REAKCE výchozí látky zanikají reakční produkty vznikají."

Podobné prezentace


Reklamy Google