Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ. Úkol 1. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky a zapište si ji zezadu do sešitu. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ. Úkol 1. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky a zapište si ji zezadu do sešitu. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky."— Transkript prezentace:

1 KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ

2 Úkol 1. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky a zapište si ji zezadu do sešitu. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky a zapište si ji zezadu do sešitu. Porovnejte ji s definicí, kterou si vyhledáte v učebnici. Porovnejte ji s definicí, kterou si vyhledáte v učebnici.

3 Reakční kinetika zabývá se studiem průběhu chemických reakcí zabývá se studiem průběhu chemických reakcí sleduje reakční rychlost a její závislost na faktorech, které reakční rychlost ovlivňují sleduje reakční rychlost a její závislost na faktorech, které reakční rychlost ovlivňují

4 Úkol 2. Co je to chemická reakce? Co je to chemická reakce? Co je nutno splnit, aby k reakci došlo? Co je nutno splnit, aby k reakci došlo?

5 Srážková teorie Efektivní (účinná) srážka Efektivní (účinná) srážka a) vhodná prostorová orientace částic b) částice mají dostatečnou kinetickou energii

6 Srážková teorie vhodná prostorová orientace částic: H2H2 I2I2 účinná srážkaneúčinná srážka

7 Dostatečná kinetická energie E reakcereaktantyprodukty EAEA EA'EA' DHDH

8 Reakce Exotermní Energie produktů je nižší než výchozích látek Energie produktů je nižší než výchozích látek ∆H < 0 ∆H < 0Endotermní Energie produktů je vyšší než výchozích látek Energie produktů je vyšší než výchozích látek ∆H > 0 ∆H > 0

9 Úkol 3. Nakresli graf exotermní a endotermní reakce. Nakresli graf exotermní a endotermní reakce.

10 Úkol 3. – řešení E reaktanty produkty časový průběh reakce D H > 0 E časový průběh reakce reaktanty produkty D H < 0 Exotermní reakceEndotermní reakce

11 Teorie aktivovaného komplexu časový průběh reakce E reaktanty produkty aktivovaný komplex DHDH

12 Reakční rychlost

13 Rychlost chemické reakce Kinetická rovnice Kinetická rovnice v = k [A] a [B] b v = k [A] a [B] b

14 Úkol 4. Jaké faktory mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce? Jaké faktory mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce? Vycházej ze své praxe a teorií reakční kinetiky. Vycházej ze své praxe a teorií reakční kinetiky.

15 Faktory ovlivňující reakční rychlost: Koncentrace Koncentrace Teplota Teplota Katalyzátory Katalyzátory Velikost styčné plochy Velikost styčné plochy

16 Úkol 5. Rozdělte se do 8 skupin a proveďte pokusy, vyplňte tabulky a svá pozorování postupně prezentujte. Rozdělte se do 8 skupin a proveďte pokusy, vyplňte tabulky a svá pozorování postupně prezentujte. Vyvoďte závěry a nadiktujte je svým kolegům. Vyvoďte závěry a nadiktujte je svým kolegům.

17 Vliv koncentrace v = k [A] a [B] b a + b = řád reakce a + b = řád reakce k – rychlostní konstanta k – rychlostní konstanta

18 Vliv koncentrace Jaké faktory mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce? Jaké faktory mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce? Uveď jeden a k ní příklad z praxe. Uveď jeden a k ní příklad z praxe.

19 Vliv koncentrace

20 Guldberg-Waageův zákon v 1 = v 2 k 1 [A] a [B] b = k 2 [C] c [D] d

21 Vliv teploty Arrheniova rovnice: Arrheniova rovnice: k – rychlostní konstanta k – rychlostní konstanta E A – aktivační energie reakce J mol –1 E A – aktivační energie reakce J mol –1 R = 8,314 J K –1 mol –1 (univerzální plynová konstanta) R = 8,314 J K –1 mol –1 (univerzální plynová konstanta) A – konstanta pro danou reakci A – konstanta pro danou reakci

22 Vliv katalyzátorů Katalyzátor Katalyzátor Rozdělení katalyzátorů: Rozdělení katalyzátorů: 1. Pozitivní 2. Negativní : a) Stabilizátory b) Katalytické jedy b) Katalytické jedy

23 Vliv katalyzátorů

24 Katalýza: Katalýza:Homogenní: a) autokatalýza a) autokatalýza b) selektivní katalyzátor b) selektivní katalyzátorHeterogenní

25 Úkol 5. Najděte v literatuře různé příklady použití katalyzátorů. Najděte v literatuře různé příklady použití katalyzátorů. V jaké souvislosti se s katalyzátorem setkáte nejčastěji? V jaké souvislosti se s katalyzátorem setkáte nejčastěji?

26 Dělení reakcí podle reakční kinetiky Izolované Izolované Simultánní: Simultánní: 1. Zvratné 2. Bočné 3. Následné (konsekutivní)


Stáhnout ppt "KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ. Úkol 1. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky a zapište si ji zezadu do sešitu. Vymyslete vlastní definici reakční kinetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google