Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Cesta přechodu systému z jednoho stavu do druhého 1) Chemická termodynamika - studuje energetickou stránku chemického děje, podmínky k ustanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Cesta přechodu systému z jednoho stavu do druhého 1) Chemická termodynamika - studuje energetickou stránku chemického děje, podmínky k ustanovení."— Transkript prezentace:

1

2

3  Cesta přechodu systému z jednoho stavu do druhého 1) Chemická termodynamika - studuje energetickou stránku chemického děje, podmínky k ustanovení energeticky nejvýhodnějšího stavu (rovnovážného) 2) Reakční kinetika - pojednává o rychlostech chemických reakcí, o závislosti rychlosti chemické reakce na faktorech, které ji ovlivní

4 Důležité pojmy:  Termodynamická soustava - část prostoru s jeho hmotnou náplní  Okolí - všechna tělesa mimo termodynamickou soustavu  Termodynamická soustava: a)Otevřená b)Uzavřená c)izolovaná

5  Termodynamická soustava: a.Homogenní b.Heterogenní  Termodynamický děj: a)reverzibilní b)ireverzibilní

6  Termochemie je oblast termodynamiky, která se zabývá studiem tepelných přeměn chemických reakcí  teplo, které se při reakci uvolňuje nebo spotřebovává……………..…[Q]=kJmol -1  Teplo nepatří mezi stavové veličiny=> zavedeme veličinu Enthalpii

7  Enthalpie - lze měřit pouze její změnu - ΔH - [H]= kJmol -1  Změna enthalpie při chemickém ději je rovna reakčnímu teplu uvolněnému nebo přijatému při ději za konstantního tlaku: Q(p=konst)= ΔH

8  Standardní reakční teplo (enthalpie) ΔH 298 - VL i RP musí být ve standardních stavech  Standardní stavy: T=konst., většinou 298,15 K p= 101 325 Pa °

9  Teplo se uvolňuje  Enthalpie se zmenšuje (ΔH<0) ΔH<0ΔH<0

10  Teplo se spotřebovává  Enthalpie narůstá (ΔH>0) ΔH>0ΔH>0

11  Informuje nás o tepelném průběhu reakce 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(g) ΔH=- 242kJmol -1 Jedná se o exotermickou rovnici, protože ΔH<0

12 1) Lavoisier- Laplacův zákon 2) Hessův zákon

13 1) Lavoisier- Laplacův zákon Reakční teplo dané reakce a reakční teplo téže reakce, probíhající za stejných podmínek opačným směrem, je až na znaménko STEJNÉ 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) ΔH= - 195,4kJmol -1 2SO 3 (g) 2SO 2 (g) + O 2 (g) ΔH= +195,4kJmol-1

14 2) Hessův zákon  Reakční teplo dané reakce je SOUČTEM reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících ze stejných výchozích látek a končících stejnými produkty ACAC B ΔH1ΔH1 ΔH2ΔH2 ΔH3ΔH3 ΔH 1 = ΔH 2 + ΔH 3

15 1) z termochemických rovnic s využitím termochemických zákonů

16 2) Z vazebných energií - energie, jež se uvolní při vzniku vazby a co do velikosti je rovna disociační E, jež je potřeba na rozštěpení vazby - Vazebné energie jsou přibližně tabelovány - ΔH = ∑Ev - ∑Ev ° VL RP

17 3) Z tepel slučovacích 4) Z tepel spalných

18 Př. Určete reakční teplo 1 molu pevného oxidu rtuťnatého, který vzniká z prvků Př. Vypočítejte reakční teplo: Mg(s) + 2HCl(g) MgCl 2 (s) + H 2 (g)


Stáhnout ppt " Cesta přechodu systému z jednoho stavu do druhého 1) Chemická termodynamika - studuje energetickou stránku chemického děje, podmínky k ustanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google