Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠablonaIII/2 č íslo materiálu389 Jméno autoraMgr. Alena Krej č íková T ř ída/ ro č ník1. ro č ník Datum vytvo ř ení29.9.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠablonaIII/2 č íslo materiálu389 Jméno autoraMgr. Alena Krej č íková T ř ída/ ro č ník1. ro č ník Datum vytvo ř ení29.9.2013."— Transkript prezentace:

1 ŠablonaIII/2 č íslo materiálu389 Jméno autoraMgr. Alena Krej č íková T ř ída/ ro č ník1. ro č ník Datum vytvo ř ení29.9.2013

2 Vzd ě lávací oblast:P ř írodov ě dné vzd ě lávání Tematická oblast:Popis elektronu v atomovém obalu P ř edm ě t:Chemie Anotace: Prezentace je v ě nována popisu elektronu v atomovém obalu. Žáci se seznámí s kvantovými č ísly a tvary jednotlivých orbital ů. Žáci vysv ě tlují rozdíl mezi kvantovými č ísly a popisují jejich význam pro pohyb elektronu v orbitalu. Klí č ová slova:Orbital, hlavní, vedlejší, magnetické a spinové kvantové č íslo. Druh u č ebního materiálu:Prezentace

3 Popis elektronu v atomovém obalu

4 Historický vývoj myšlenky pudinkový model elektronu jsou pevn ě usazeny v „pudinku“ s kladným nábojem Rutherford ů v planetární model elektrony létají okolo jádra jako planety okolo Slunce elektrony by pohybem ztrácely energii a po n ě jakém č ase by spadly do jádra – došlo by ke zhroucení atomu kvantov ě mechanický model atomu popisuje pohyb elektronu okolo jádra L. de Broglie, Schrödinger

5 Orbital matematicky jej popsal E. Schrödinger rovnicí nelze p ř esn ě ur č it, po jaké dráze se elektron pohybuje m ů žeme pouze popsat, místo kde se elektron s nejv ě tší pravd ě podobností nachází grafickým znázorn ě ním výše uvedené rovnice je orbital místo s nejv ě tší pravd ě podobností výskytu elektronu v elektronovém obalu popsán t ř emi kvantovými č ísly

6 1. Hlavní kvantové číslo ozna č uje se písmenem n udává energii elektronu v obalu nabývá hodnot od 0 do ∞ elektrony, které mají stejné hlavní kvantové č íslo tvo ř í slupky slupky K, L, M, N, O v PTP č íslo ř ádky

7 2. Vedlejší kvantové číslo ozna č uje se písmenem l ur č uje tvar orbitalu nabývá hodnot od 0 až do n-1 ozna č ení l=0s l=2p l=3d l=4f

8 tvary orbitalů p a d

9 tvary orbitalů f

10 3. Magnetické kvantové číslo ozna č uje se písmenem m ur č uje orientaci orbitalu v prostoru nabývá hodnot od -l do +l po č et „okýnek“ p ř i zápisu

11 4. Spinové kvantové číslo ozna č uje se písmenem s ur č uje orientaci elektronu a jeho rotaci nabývá hodnot od -1/2 do +1/2 sm ě r šipky

12 Zdroje a literatura Schrödingerova rovnice WIKIPEDIE. Schrödingerova rovnice [online]. [cit. 11.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerova_rovnice tvary orbital ů E-CHEMBOOK. Stavba elektronového obalu [online]. [cit. 11.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.e-chembook.eu/cz/obecna-chemie/stavba-elektronoveho- obalu BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno: DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1. VACÍK, Ji ř í; BÁRTHOVÁ, Jana; PACÁK, Josef a kol. P ř ehled st ř edoškolské chemie. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7232-108-7.


Stáhnout ppt "ŠablonaIII/2 č íslo materiálu389 Jméno autoraMgr. Alena Krej č íková T ř ída/ ro č ník1. ro č ník Datum vytvo ř ení29.9.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google