Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 pudinkový model  Náhodné rozložení elektronů v hmotě atomu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " pudinkový model  Náhodné rozložení elektronů v hmotě atomu."— Transkript prezentace:

1

2  pudinkový model  Náhodné rozložení elektronů v hmotě atomu

3  Rutherfordův experiment: ostřeloval tenkou kovovou folii alfa částicemi vyvrácení Thomsonova modelu

4

5  Planetární model Uvnitř: kladně nabitá hmota malého objemu= jádro Záporně nabitá oblast okolo= obal Elektrony se mohou libovolně pohybovat ve vzdálených trajektoriích od jádra ale to by elektron po čase splynul s jádrem

6

7  vychází z planetárního modelu, pokouší se však na chování elektronů v elektronovém obalu aplikovat výsledky kvantové mechaniky  Elektron v atomu může existovat pouze v určitých energetických stavech- na určitých energetických hladinách  Elektron může svou energii měnit pouze po určitých kvantech

8  aplikace pouze na atom vodíku  Spektra složitějších atomů však byla prostřednictvím tohoto modelu neřešitelná

9 Lyman Balmer Paschen Ultrafialová Infračervená Viditelná

10  Kvantově mechanický model atomu  popisuje vlastnosti objektů prostřednictvím tzv. vlnové funkce, jejíž tvar se získá řešením odpovídající Schrödingerovy rovnice

11  Dráha elektronu v elektronovém obalu není určena přesně, ale v důsledku Heisenbergovy relace neurčitosti je nutno vyjadřovat polohu elektronu prostřednictvím pravděpodobnosti výskytu

12 Orbital  oblast, kde je hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu nejvyšší  Charakterizován 4 kvantovými čísly: n, l, m, s

13 hlavnín 1, 2, 3, … vedlejšíl n – 1 magnetickém – l … 0 … + l spinovés ± ½ ± ½  l číslo l 01234… orbitalspdfg…

14  n  Udává energii elektronu a rovněž jeho vzdálenost od jádra

15  l  Kvantuje moment hybnosti elektronu  Společně s hlavním určuje energii elektronu a rozhoduje o tvaru orbitalu

16  m  Souvisí s prostorovou orientací orbitalu  Určuje počet typů orbitalů  Jeden orbital s  Tři orbitaly p  Pět orbitalů d  Sedm orbitalů f

17  s  Vnitřní moment hybnosti (charakterizuje rotační impuls)

18 pxpxpxpx pypypypy pzpzpzpz s

19 ddxyddxy d d yz d d zx ddx 2 – y2ddx 2 – y2 ddz2ddz2

20

21 Degenerované orbitaly mají stejnou hodnotu hlavního a vedlejšího kvantového čísla (tedy stejnou energii) a liší se v čísle magnetickém

22

23  Orbital………………………………….rámeček  Degenerované orbitaly…………spojené rámečky  Elektrony………………………………pomocí šipek  Do orbitalu max.2 elektrony (musí se lišit spinem)

24

25

26 Podle tří základních pravidel: a) Výstavbový princip b) Pauliho princip c) Hundovo pravidlo

27  Orbitaly jsou zaplňovány podle rostoucí energie

28 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p … Energetické pořadí hladin:

29  Každý orbital může být obsazen nanejvýš 2 elektrony  Dva elektrony se mohou shodovat max.ve 3 kvantových číslech: n,l,m, ale musí se lišit ve spinovém

30  Degenerované orbitaly (mají stejné n, l) se obsazují nejprve po jednom elektronu

31 n = 1n = 1n = 1n = 1 l = sl = sl = sl = s l = dl = dl = dl = d l = pl = pl = pl = p l = fl = fl = fl = f

32


Stáhnout ppt " pudinkový model  Náhodné rozložení elektronů v hmotě atomu."

Podobné prezentace


Reklamy Google